Themadag 'Zoektocht naar verduurzamen ruwvoerteelt'17 juli 2019
Jonge mais.1000.png

Grond benutten door er veel ruwvoer te telen met een minimale milieubelasting; op een manier die voor boeren praktisch haalbaar is. Dit is het doel van project ‘Ruwvoerteelt vanaf de basis’. Op 17 juli vanaf 11.30 uur  is een er themadag hierover in Breklenkamp (Ov.) voor boeren, loonwerkers, burgers en andere geïnteresseerden.

Initiatiefnemers van project ‘Ruwvoerteelt vanaf de basis’ zijn Bert en Kim Molendijk van MOVO-Zaden in Breklenkamp (Ov.). Ze constateren dat boeren onder druk staan om te werken aan het verminderen van de milieubelasting, het verbeteren van de bodem en het creëren van meer biodiversiteit.

Project 'Ruwvoerteelt vanaf de basis'

Met project ‘Ruwvoerteelt vanaf de basis’ willen de initiatiefnemers veehouders en andere betrokkenen inspiratie op laten doen op het gebied van duurzaam ruwvoer telen. Kim Molendijk: ‘ Bewust houden we daarbij afstand van bestaande en nieuwe regelgeving omdat we  vanuit de basis willen kijken naar mogelijkheden. Wel denken en hopen we zaken te kunnen laten zien waarbij in toekomstige regelgeving rekening mee kan gehouden worden.’

Binnen het project werken diverse partijen samen. Onder meer: DLV Advies, FarmUP, Bayer, Saatbau, bodemkundig bureau J. Ekenhorst en Wageningen Universiteit. Provincie Overijssel zorgt voor financiële ondersteuning.

Breed scala aan activiteiten

‘Ruwvoerteelt vanaf de basis’ omvat een breed scala aan onderwerpen en activiteiten. Tijdens de themadag op 17 kunnen bezoekers hun licht opsteken en discussiëren over onder meer: optimale werking van spuitmiddelen met een lage dosering; onkruidbestrijding in maïs in combinatie met onderzaai; het verbinden van praktijk met wet- en regelgeving; mogelijkheden voor bodemverbetering; biostimulanten en mycorrhiza in maïs- en grasteelt; minder stikstofgebruik in de maïsteelt; meerwaarde van mengteelt, biodiversiteit en maïsrassencombinaties.

Nabij de bedrijfsgebouwen van MOVO-Zaden (Hoofdstraat 27, 7635 LJ Lattrop-Breklenkamp) zijn diverse demo- en testvelden aangelegd. Daar is onder meer te zien: introductie maïs-stokbonenconcept; mengteelten maïs-lupine, maïs-zonnebloemen, en maïs-biodiversiteitsmix; optimale werking spuitmiddelen met lage dosering; wel en geen kunstmest als rijenbemesting (o.a. in combinatie met mycorrhiza); maïsrassencombinaties naast enkelvoudige rassen; onderzaai in maïs en diverse onkruid behandelingen; diverse maïsrassen; verschillende grasmengsels; mycorrhiza en biostimulanten in gras; perceel bodemverbetering na 20 jaar monocultuur maïs; biodiversiteit  biotoop-/wildmengsels voor insecten bijen en wild.

Aanmelden themadag

Wie belangstelling heeft om de themadag te bezoeken, kan een mail sturen naar info@movo-zaden.nl. Graag even aangeven met hoe veel personen u komt. 

Bron: MOVO-Zaden

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies