Praktijknetwerk 'Laat de gassen je niet verrassen' presenteert tips over mestgassen

30 jul 2014

Bericht

DLV

In het afgelopen anderhalf jaar heeft het praktijknetwerk ‘Laat de gassen je niet verrassen’ zich verdiept in mestgassen onder emissiearme vloeren. Vanuit de kennis die ze hierover hebben opgebouwd presenteren zij drie concrete tips naar de praktijk.

Emissiearme vloeren zijn er op gemaakt om gassen onder de vloer te houden. Dit betekent dat tijdens het mestmixen de concentraties mestgassen naar verwachting hoog op kunnen lopen. Hierdoor kunnen op punten waar een open verbinding met de stal is, ineens hoge concentraties mestgassen vrijkomen.

1. Persoonlijke veiligheid
Het praktijknetwerk adviseert om alle mixwerkzaamheden op het bedrijf uit te besteden aan specialisten. Zij kunnen getraind worden in het omgaan met risicovolle situaties en kunnen de stal of (een deel van) het erf afzetten. Bij het ontwerp van nieuwe stallen dient hier direct rekening mee gehouden te worden.
Kosten hoeven niet de reden te zijn om het mixen zelf te blijven doen. Uitbesteden aan een professional bespaart zelfs € 200,- per jaar (eigen arbeid meegerekend). Door het mixen uit te besteden bespaart een veehouder niet alleen tijd, maar koopt ook extra veiligheid.

2. Diergezondheid
Voorkom ‘dode hoeken’ in de stal. Dit zijn plaatsen waar de ventilatie slecht is en waar mestgassen tijdens het mestmixen blijven hangen. Wanneer dieren niet naar buiten kunnen tijdens het mixen lopen ze hier risico op vergiftiging door de mestgassen. Om meer inzicht te krijgen in de dode hoeken in een stal kan een veehouder, bij DLV, een ventilatiemeting met dode-hoek-advies aanvragen voor € 250,-.

3. Stalontwerp
Al bij het ontwerp van de stal is het belangrijk om rekening te houden met de mestgassen. Vooral onder emissiearme vloeren blijken permanent schadelijke gassen aanwezig te zijn. Het gas H2S tast het beton aan, dit is niet te voorkomen. Daarom is het van belang om bij de bouw van een nieuwe stal te kiezen voor de zwaarste betonklasse. In het ontwerp van de stal kan al rekening worden gehouden met de mestgassen. Hiervoor is een stal-advieslijst opgesteld, deze is te vinden op de website van DLV.

Deze adviezen zijn voortgekomen uit de netwerkbijeenkomsten waarin boeren en diverse deskundigen (Brandweer Fryslan, Jetty Middelkoop, GD, Monteny Milieu Advies, Achmea, DLV Bouw, Milieu en Techniek, GGD en BAS Research & Technology) de uitkomsten van de metingen onder emissiearme vloeren hebben besproken.

De tiplijst over hoe te handelen tijdens het mestmixen en de tiplijst over stalaanpassingen in relatie tot mestgassen zijn te vinden op de website van DLV: www.dlvdier.nl/downloads.

Meer informatie:
DLV Rundvee Advies BV
Giske Warringa - van Es
T.: 06 – 51 56 15 60
E.: g.warringa@dlv.nl

Bestel hier uw Mestgassticker!

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies