Benut het laatste weidegras optimaal

10 nov 2016

Bericht

Koe_wei_1000x666.jpg

Laat de koeien het herfstgras zelf uit de wei halen in plaats van het laatste gras te maaien. De kwaliteit van het dit herfstgras is vaak matig en deze kuilen zijn vaak slecht in te passen binnen het rantsoen. Dit gras is nog prima voor koeien, maar zorg er wel voor dat de bijvoeding op stal hierop is afgestemd.

Het is in de praktijk zeker mogelijk een goede efficiëntie te halen, gemeten met de KringloopWijzer, ook bij weidegang. Het is dan wel wenselijk de bijvoeding in de stal goed af te stemmen op het aanwezige VEM en eiwit in het verse gras. Met weidegras neemt het aandeel krachtvoer in het rantsoen af. Dit geldt zeker in het voorjaar. Maar ook in het najaar is hier winst te bepalen door het gras in de weide tot op de laatste dag te benutten.

Optimaal benutten
Als de koeien zelf het gras uit de wei opnemen, spaart bovendien bewerkingskosten, zoals maaien en inkuilen. In de herfst maaien leidt tot veel verliezen en matige conservering. Weiden is dan efficiënter. Het eiwit is dan beter te benutten door de koe. De koe krijgt uit het verse gras dagelijks nog een enkele kilogrammen droge stof binnen. Dit vervangt graskuil of een ander aangekocht (bij)product. Door het laatste gras door de koeien zelf op te laten halen, oogst je gemiddeld nog een circa 500 kilogram droge stof per hectare extra. Dit heeft een gunstig effect op de totale gewasopbrengst van het bedrijf en levert dus een BEP voordeel op.

Minder herfstkuilen voordelig voor BEX
Door de koeien te laten weiden in het najaar, maak je ook minder herfstkuilen. Deze kuilen zijn vaak moeilijk in het rantsoen in te passen en hebben vaak ongunstige gehaltes. De KringloopWijzer gebruikt deze resultaten om de gehaltes in het verse gras te bepalen. Minder herfstkuilen leidt dus tot een lager fosforgehalte in het ruwvoer. En dat is weer gunstig voor het BEX-resultaat

Bron: Verantwoorde Veehouderij

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies