Fosfaatrechten pas in 2018 ingevoerd

13 okt 2016

Bericht

Fosfaatrechten pas in 2018 ingevoerd

Omdat het fosfaatrechtenstelsel zou botsen met de staatssteun is er vanuit de Europese Commissie besloten om de invoering van de fosfaatrechten met één jaar uit te stellen. Het fosfaatrechtenstelsel zou nu per 1 januari 2018 actief worden.

Het fosfaatrechtenstelsel moet ervoor zorgen dat er alleen fosfaat wordt geproduceerd wanneer er voldoende fosfaatrechten zijn. De rechten worden gratis verstrekt en zijn vrij verhandelbaar. De hoeveelheid rechten is gelijk aan het fosfaatplafond in de derogatiebeschikking.

Wetsvoorstel op twee punten aangepast
Ten eerste wordt het volledige fosfaatrechtenstelsel ingevoerd op 1 januari 2018. Op die dag zullen fosfaatrechten worden verstrekt en vanaf die dag is het verboden fosfaat met melkvee te produceren tenzij de melkveehouder over voldoende fosfaatrechten beschikt. De rechten worden gratis verstrekt en zijn vrij verhandelbaar. De totale hoeveelheid rechten die op 1 januari 2018 wordt toegekend, komt overeen met het fosfaatproductieplafond in de derogatie­beschikking. De hoeveelheid rechten per individueel bedrijf wordt bepaald op basis van gegevens over de veestapel op 2 juli 2015 (de peildatum) en de forfaitaire excretiewaarden. De generieke korting die nu reeds in het wetsvoorstel is voorzien, zal niet worden toegepast nadat de rechten zijn verstrekt maar direct worden verwerkt in de hoeveelheid rechten die wordt toegekend.

Ten tweede wordt in de wet geëxpliciteerd dat de criteria die de fosfaatbank zal toepassen voor het toekennen van niet overdraagbare rechten verder moeten gaan dat wat reeds op basis van geldende Europese normen verplicht is. Deze wijzigingen leiden ertoe dat het rechtenstelsel op 1 januari 2018 in plaats van op 1 januari 2017 in werking treedt én dat de hoeveelheid rechten die bij de start van het stelsel wordt toegekend past bij het derogatieplafond.

Geen zekerheid voortzetten derogatie
Volgens Martijn van Dam is er geen zekerheid over de voortzetting van de derogatie na 2017: "Ten aanzien daarvan is voor de Europese Commissie van belang dat Nederland pas na afloop van de huidige derogatieperiode aan de voorwaarden van de huidige derogatie voldoet."

Voorzitter van LTO Melkveehouderij, Kees Romijn, laat op Twittter weten boos en verbijsterd te zijn.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies