FrieslandCampina introduceert standstill vanaf 9 januari 2017

21 dec 2016

Bericht

FrieslandCampina standstill

De ledenraad van FrieslandCampina steunt het voorgenomen fosfaatreductieplan zuivelsector dat naar verwachting in maart 2017 in werking zal treden. Ook heeft de ledenraad in aanloop naar het fosfaatreductieplan zuivelsector ingestemd met een tijdelijke standstill-maatregel op grond van uitzonderlijke omstandigheden.

Hiermee wil FrieslandCampina zijn leden-melkveehouders stimuleren tijdig met de taakstelling van het sectorplan te beginnen. Deze maatregel draagt bovendien bij aan het in balans houden van het melkaanbod en de beschikbare verwerkings-capaciteit. De tijdelijke standstill-maatregel gaat in op 9 januari 2017.

Instemming met sectorplan

De ledenraad stemde in met het voorstel van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. om de sectormaatregelen te ondersteunen. De daadwerkelijke invoering van de maatregelen is afhankelijk van de definitieve besluitvorming in de sector en de instemming van de Europese Commissie met de Algemeen Verbindend Verklaring, waardoor het sectorplan van toepassing wordt voor de gehele sector.

Tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel

De ledenraad heeft ook ingestemd met een tijdelijke standstill-maatregel die leden-melkveehouders moet stimuleren tijdig met de reductie van fosfaat te beginnen. Deze maatregel draagt bovendien bij aan het in balans houden van het melkaanbod en de beschikbare verwerkingscapaciteit. FrieslandCampina had in zijn capaciteitsplanning voor 2017 rekening gehouden met de inwerkingtreding van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari van 2017, die is uitgesteld tot 1 januari 2018.

Een lid-melkveebedrijf zal voor een overschrijding van het vooraf vastgestelde vergelijkingsvolume gekort worden. De inhouding is 90 procent van de maandelijkse garantieprijs over de hoeveelheid geleverde melk boven het vergelijkingsvolume. Wanneer een melkveebedrijf onder het maandelijkse vergelijkingsvolume blijft, wordt een toeslag uitbetaald over de niet geleverde melk ten opzichte van het vergelijkingsvolume. De toeslagen worden gefinancierd uit de inhoudingen.

Voor de vaststelling van het vergelijkingsvolume kunnen melkveehouders vooraf zelf kiezen uit drie referentieperiodes: (I) 20 augustus 2016 tot en met 17 september 2016; (II) 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016; (III) 13 november 2016 tot en met 12 december 2016.

De tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel gaat in op 9 januari 2017 en loopt door tot het moment dat het fosfaatreductieplan zuivelsector in werking treedt. Afhankelijk van ontwikkelingen kan de maatregel worden aangepast.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies