Lichte toename weidegang

14 dec 2016

Bericht

Lichte toename weidegang

Het aandeel melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is in het onlangs beëindigde weideseizoen net als vorig jaar licht toegenomen. Mede doordat er meer dan 300 melkveehouders in 2016 overschakelden naar weidegang. 78,9 procent van de melkveebedrijven paste in 2016 een vorm van weidegang toe. Dat is 0,6 procent meer dan in het vorige weideseizoen.

De toename is een gevolg van de lichte groei van het percentage bedrijven dat volledige weidegang toepaste. In het afgelopen weideseizoen liet 70,5 procent van de melkveebedrijven de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen. Ook dat is 0,6 procent meer dan in seizoen 2015. Het percentage bedrijven dat aan deelweidegang deed bleef onveranderd op 8,4 procent.

Meer dan 300 nieuwe weiders

De toename is voor een belangrijk deel te danken aan het aantal melkveebedrijven dat voor het eerst is gaan weiden. Op meer dan 300 melkveebedrijven besloten veehouders de koeien weer buiten te laten lopen, terwijl zij eerder de koeien het hele jaar door op stal hielden. De toename van het aantal nieuwe weiders is een gevolg van de acties die partijen in de zuivelketen ondernemen om weidegang in de melkveehouderij te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen en brengen zij meer producten van weidemelk op de markt.

Het nieuwe weidegangpercentage is vandaag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Leeuwarden waar de partners van het Convenant Weidegang de initiatieven bespraken die zij ondernemen om de weidegang van melkvee te stimuleren.

73 ondertekenaars convenant

Vandaag ondertekenden 9 nieuwe partijen het convenant: Provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en Zeeland, Louis Bolk Instituut, Groenhorst MBO, Nordwin College en Terra MBO. Daarmee komt het aantal partijen dat op initiatief van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie de weidegang wil bevorderen op 73. Betrokken partijen zijn behalve melkveehouders en zuivelondernemingen onder anderen de overheid, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties.

Verantwoording

De Duurzame Zuivelketen drukt het niveau van weidegang uit in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast (volledige weidegang of deelweidegang). Dat percentage wordt vastgesteld door ZuivelNL, de ketenorganisatie in de zuivelsector, aan de hand van geborgde gegevens van veertien individuele zuivelondernemingen, die de melk verwerken van de melkveebedrijven in Nederland. Deze zuivelondernemingen hebben zich verbonden aan het Convenant Weidegang; zij verwerken ruim 98 procent van alle melk in Nederland. De Duurzame Zuivelketen publiceert het weidegangcijfer jaarlijks in december over het afgelopen weideseizoen.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt het niveau van weidegang vast op basis van de Landbouwtelling, een enquête die het CBS in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks uitvoert onder alle agrarische ondernemers in Nederland. Alle agrarische ondernemers in Nederland zijn verplicht om deze in te vullen.

Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens over het voorafgaande kalenderjaar berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen van dat jaar één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Het CBS publiceert dit percentage doorgaans enkele maanden na uitvoering van de enquête.

Bron: Duurzame Zuivelketen

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies