NZO en A-ware stemmen in met voorgenomen Fosfaatreductieplan ZuivelNL

23 dec 2016

Bericht

NZO stemt in met voorgenomen Fosfaatreductieplan

De algemene ledenvergadering van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft donderdag 22 december 2016 met zeer grote meerderheid ingestemd met het Voorgenomen Fosfaatreductieplan ZuivelNL. De zuivelondernemingen vinden dat de maatregelen zoals voorgesteld in het plan, voorzien in een noodzakelijke, snelle en substantiële reductie van fosfaat door de melkveehouderij.

Veiligstellen derogatie

De maatregelen zijn ingrijpend, maar onvermijdelijk om de productie van fosfaat door de Nederlandse melkveehouderij in 2017 onder het fosfaatplafond te brengen. Daarmee kan de derogatie in 2017 veilig worden gesteld en is er uitzicht op derogatie in de jaren daarna.

Het plan treedt pas in werking indien het algemeen verbindend is verklaard, waardoor  het voor alle zuivelondernemingen en melkveehouders in Nederland zal gelden. ZuivelNL heeft een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. De AVV zal (na een toets door de Europese Commissie) zo spoedig mogelijk, maar naar verwachting op 1 maart 2017, in werking kunnen treden.

Ook A-ware ondersteunt fosfatreductieplan

94% van de aanwezige A-ware melkveehouders heeft tijdens een speciale bijeenkomst haar steun voor het plan uitgesproken. Eerder deze maan liet A-ware nog weten het fosfaatreductieplan niet te ondersteunen. Op dat momen was er in het plan geen harde koppeling met behoud van derogatie. Inmiddels zijn volgens de zuivelorganisatie deze punten afdoende opgelost.

Stimuleren krimp

Het Fosfaatreductieplan ZuivelNL stimuleert melkveehouders in 2017 tot een krimp van hun veestapel indien zij meer koeien en jongvee op hun bedrijf hebben dan op 2 juli 2015 min 4%. Voor bedrijven die in 2015 geen fosfaatoverschot hadden en daarmee volgens de definitie van de meststoffenwet grondgebonden zijn, geldt uitsluitend de veebezetting op 2 juli 2015. Veehouders die hun veestapel niet of onvoldoende aanpassen worden gekort op het uit te keren melkgeld. Melkveebedrijven die de gewenste krimp van hun veestapel hebben gerealiseerd in 2017 worden vrijgesteld van de maatregelen en ontvangen een bonus.

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies