VVO’s toegestaan bij vrijstelling grondgebondenheid

25 jul 2016

Bericht

VVO’s toegestaan

Veehouders, die een vrijstelling voor de grondgebondenheid hebben vanwege een tijdig afgesloten mestverwerkingscontract, mogen de mestverwerking ook invullen middels VVO’s. De VVO’s moeten wel worden afgesloten via de verwerker waarmee het mestverwerkingscontract is afgesloten. Dit maakte RVO onlangs bekend. 

Verwerking fosfaatoverschot
Bedrijven die voor 30 maart 2015 financiële verplichtingen zijn aangegaan om hun gehele melkveefosfaatoverschot te laten verwerken, konden zich aanmelden voor een vrijstelling grondgebondenheid. 
Een deel van deze bedrijven laat in de praktijk niet alle mest verwerken maar heeft een contract met een verwerker waarin zij minder of geen mest leveren en in plaats daarvan VVO’s afsluiten. De verwerker zorgt dan voor voldoende VVO’s. 

Eerst geen vrijstelling
In eerste instantie gaf RVO aan dat deze groep veehouders geen gebruik kon maken van de vrijstelling grondgebondenheid. Als reden hiervoor gaven zij aan dat in het kader van de vrijstelling, de veehouder zijn gehele melkveefosfaatoverschot moet laten verwerken door de verwerker waarmee het contract is afgesloten. De mest moet hierbij daadwerkelijk worden geleverd aan de verwerker. 

RVO wijzigt standpunt
Onlangs heeft RVO aangegeven dat deze bedrijven wel gebruik kunnen maken van de vrijstelling. Het aantal VVO’s via de verwerker en de (eventuele) geleverde mest aan de verwerker moet in totaal minimaal het gehele melkveefosfaatoverschot zijn.

VVO’s via verwerker
Dit betekent dat bedrijven die vrijstelling hebben gekregen voor de grondgebondenheid ook mogen kiezen om VVO’s af te sluiten via de verwerker. De voorwaarde is dan wel dat deze VVO’s zijn afgesloten middels een contract met de desbetreffende verwerker.

Negatieve beslissing na 15 mei
Voor bedrijven die na 15 mei een negatieve beslissing hebben ontvangen op de aanmelding voor de vrijstelling krijgen naar alle waarschijnlijkheid een jaar uitstel om te voldoen aan de grondgebondenheidseisen. Vanaf 2017 hoeven deze bedrijven pas aan de voorwaarden te voldoen, en ze krijgen daarmee de gelegenheid om voor 15 mei 2017 alsnog voldoende grond te verwerven. Bedrijven hoeven zich voor deze regeling niet aan te melden. Dit is onlangs in een ontwerpregeling gepubliceerd. Deze regeling ligt nog ter inzage tot en met 24 augustus en daarna kan de regeling definitief worden gemaakt. 

Bron: DLV Advies

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies