Mais na gras: waar moeten we op letten?

6 mrt 2019

Bericht

Mais na gras: waar moeten we op letten?

De teelt van mais na gescheurd gras verdient extra aandacht. In veel gevallen wordt bij de teelt van mais na gras eerst nog een snede gras gewonnen, waardoor vocht- en minerale- voorziening anders kunnen verlopen. Hieronder volgen enkele technische aspecten waarmee we rekening dienen te houden bij de teelt van mais na gras.

Stikstof nalevering van de graszode zorgt voor een langzamere afrijping van de mais

Door de grasoogst is het zaaitijdstip voor de mais in veel gevallen landbouwkundig aan de late kant. De omgeploegde graszode zorgt echter ook nog eens voor een nalevering van stikstof, waardoor de plant langer in zijn vegetatief stadium blijft. Ofwel de maisplant komt later in bloei door de aanwezigheid van extra stikstof. Al met al zijn dit argumenten om te kiezen voor een zeer vroeg ras. P8057 is een zeer vroege mais met zeer sterke planteigenschappen. Geen enkel ander ras in de zeer vroege/vroege groep scoort zo hoog op landbouwkundige eigenschappen als P8057. Ook wijst onderzoek uit dat deze hybride goed bestand is tegen maiskopbrand. Daarbij scoort P8057 zeer goed in zetmeelgehalte en VEM/kg ds.


Vochtvoorziening

Een ander aandachtpunt bij maisteelt na gescheurd grasland is de vochtvoorziening. Een gras snede die we te lang laten doorgroeien ontrekt meer vocht aan de bodem. Ook dienen we bij het omploegen van de zode te voorkomen dat er een laag ontstaat van organisch materiaal die de capillaire opstijging van water tegen houdt.

Sonido Korit zaadbehandeling

Vooral bij oud grasland dienen we rekening te houden met de aanwezigheid van bodem-insecten zoals ritnaalden. Ritnaalden veroorzaken regelmatig problemen door vraatschade. Hierdoor is er uitval van planten en wordt de groei van de mais sterk geremd. Het verdient aanbeveling om bij mais na gras, mais te zaaien dat is behandeld met Sonido. Pioneer levert de P8057 ook met een Sonido Korit behandeling. Korit heeft een beperkte werking tegen vogelvraat. De kiemende plant is hierdoor dus dubbel beschermd. Let op! Met Sonido Korit behandeld zaad dient bijtijds besteld te worden.
 

Deel dit artikel

Vul hieronder het formulier in en wij nemen binnen enkele dagen contact met u op
 

Gerelateerde artikelen

Belangrijkste tips om zuring te bestrijden

Belangrijkste tips om zuring te bestrijden

15 mrt 2019 Bericht Dow AgroSciences
Belangrijkste tips om zuring te bestrijden
Mogelijkheden van nieuw bodemherbicide AZ 500

Mogelijkheden van nieuw bodemherbicide AZ 500

28 feb 2019 Bericht Dow AgroSciences
Mogelijkheden van nieuw bodemherbicide AZ 500
Gevolgen droge zomer 2018

Gevolgen droge zomer 2018

28 feb 2019 Bericht Dow AgroSciences
Gevolgen droge zomer 2018

Alles over TAPIR

vraag DOW

TAPIR de opvolger van PRIMSTAR in grasland

Tapir is een product waarin dezelfde twee werkzame stoffen zitten als in Primstar. Daarnaast zit er nog een derde stof in namelijk Lontrel.

Meer over TAPIR >
Alles over TAPIR

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies