Wat is de meerwaarde van zeldzame veerassen bij ecologische landbouw?

In de landbouw neemt de aandacht voor biodiversiteit toe. Op verzoek van De Stichting Zeldzame Huisdierrassen is gekeken naar kenmerken van Nederlandse zeldzame veerassen die van meerwaarde kunnen zijn in agro-ecologische landbouw.