Visie KWS Benelux

KWS Benelux

Al meer dan 150 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones

Al meer dan 150 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS, zo ook de Benelux.

 KWS Benelux is als dochteronderneming van KWS SAAT SE en als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden. De doelstelling is om op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, iedere maïsteler te bedienen van goede maïsrassen en een professionele ondersteuning. De maïszaadproductie is op basis van de hoogste standaards en garandeert de beste kwaliteit. Ongeacht de vraag of het gaat om het telen van maïs voor silomaïs, korrelmaïs en/of energiemaïs: voor ieder doel biedt KWS Benelux de passende oplossing.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. Door KWS wordt gestreefd naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs door het gewas optimaal te laten presteren onder de condities zoals die in de Benelux gelden. KWS maïsrassen kenmerken zich door de vroege afrijping in de korrel, waardoor de maximale drogestofopbrengst en de optimale energiedichtheid gegarandeerd wordt.

Daarnaast wordt met de hoogste korrel- en daarmee zetmeelopbrengst perfect een invulling gegeven aan de groeiende behoefte aan (glucogene) energie van eigen grond voor voeding van vee ten behoeve van de productie van vlees en melk. Gegeven de veranderende klimatologische omstandigheden en de (mest)wetgeving is het belangrijk om te beschikken over een gezonde restplant om op die manier de juiste rijpheid, kwaliteit en opbrengst te kunnen behalen zonder aantasting door ziekten. Door KWS wordt op restplantgezondheid streng geselecteerd, waardoor de KWS rassen beschikken over deze uitermate belangrijke eigenschap. Tot slot zijn er onze medewerkers in het veld en bij u uit de regio die u graag willen adviseren bij de teelt, oogst en opslag van KWS maïs. Voor meer informatie en voor hun contactgegevens kunt u terecht op onze website: www.kwsbenelux.com, of op www.kws-maismanager.com.

Deel dit artikel

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies