Labels

Voorbehandelen, waarom en wat is de juiste manier? 10 jul 2020 Voorbehandelen, waarom en wat is de juiste manier? Bericht Waarom is voorbehandelen belangrijk? Door goed voor te behandelen laten koeien de melk goed schieten en melken ze dus goed leeg. En door de spenen goed schoon te maken wordt het risico op mastitis verlaagd. Lees hier meer over voorbehandelen en het effect op de uiergezondheid:  Hipra Benelux Voorbehandelen, waarom en wat is de juiste manier?
“Droogstandsperiode nog belangrijker dan lactatiep 8 jul 2020 “Droogstandsperiode nog belangrijker dan lactatieperiode” Vakblad Melkveebedrijf editie juli “Dit gaan ze niet geloven, ik durf het dan ook bijna niet te zeggen”, zucht dierenarts Pieter Passchyn. “Maar toch is het zo. De cijfers bij melkveehouder Hans Van Reybrouck zijn duidelijk!" Hoe wist Hans Van Reybrouck dit buitengewoon schitterend resultaat neer te zetten?  “Droogstandsperiode nog belangrijker dan lactatieperiode”
Temperatuurgrens voor lange afstand transporten om 7 jul 2020 Temperatuurgrens voor lange afstand transporten omlaag naar 30 graden Bericht De NVWA geeft geen certificaat meer af voor transporten met een duur van meer dan 8 uur, als op (een deel van) de betreffende route een buitentemperatuur wordt voorspeld van 30° C of meer. Minister Schouten heeft dit besloten in navolging van de Europese Commissie en andere Europese lidstaten. Temperatuurgrens voor lange afstand transporten omlaag naar 30 graden
Brandveiligheid belangrijk aspect verzekerbaarheid 7 jul 2020 Brandveiligheid belangrijk aspect verzekerbaarheid van jouw bedrijf Bericht De verzekerbaarheid van stallen is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering, immers het exploiteren van een bedrijf zonder een verzekering is uitgesloten. Een groot risico dat met een verzekering wordt afgedekt is het risico op brand. Brandveiligheid belangrijk aspect verzekerbaarheid van jouw bedrijf
Verduurzaming melkveehouderij door benutting restr 7 jul 2020 Verduurzaming melkveehouderij door benutting restromen uit insectenproductie Bericht Wetenschappers van Wageningen University & Research gaan kijken of reststromen vanuit de insectenproductie gebruikt kunnen worden om de uitstoot van stikstof- en broeikasgas te verminderen in de melkveehouderij. Het ‘Flying Cow’ project is een voorstudie en zal in het laboratorium worden uitgevoerd. Verduurzaming melkveehouderij door benutting restromen uit insectenproductie
Valacon start digitaal Kennis- en informatieplatfo 6 jul 2020 Valacon start digitaal Kennis- en informatieplatform Levensduurverlenging Melkvee Bericht

Valacon heeft haar Handleiding Duurzaam Melkvee Management opnieuw uitgebracht op een online platform onder de naam Kennis- en informatieplatform Levensduurverlenging Melkvee. 

Valacon start digitaal Kennis- en informatieplatform Levensduurverlenging Melkvee
NVWA: extra toezicht op dierenwelzijn bij hoge tem 2 jul 2020 NVWA: extra toezicht op dierenwelzijn bij hoge temperaturen Bericht Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren tijdens de komende warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Vanwege de verwachte aanhoudende hoge temperaturen treedt vanaf 24 juni 2020 ook het Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking. NVWA: extra toezicht op dierenwelzijn bij hoge temperaturen
Gesprekken voermaatregel lopen op niets uit 30 jun 2020 Gesprekken voermaatregel lopen op niets uit Bericht ''We hebben met de sector ontzettend hard gewerkt. Om de maatregel van tafel te krijgen, en om een alternatief te bieden dat beter bij de boerenpraktijk past maar alsnog tot de gevraagde reductie leidt. Het is niet gelukt''. Gesprekken voermaatregel lopen op niets uit
Antibioticagebruik: Percentage ESBL-positieve dier 29 jun 2020 Antibioticagebruik: Percentage ESBL-positieve dieren verder afgenomen Bericht Dierenartsen schreven in 2019 minder antibiotica voor dan in 2018. Vergeleken met 2009, het referentiejaar, is de verkoop met bijna 70 procent verminderd. Antibioticagebruik: Percentage ESBL-positieve dieren verder afgenomen
“Beter sturen op optimalisatie en het geeft meer r 19 jun 2020 “Beter sturen op optimalisatie en het geeft meer rust” Bericht De melkveehouder voert PMR en is sowieso scherp op drachtigheid. “Daar moet je bovenop zitten. Dat gaat met dit systeem erg goed.” SenseHub geeft Jongeneel inzicht in reproductie, gezondheid, voeding en welzijn van elke koe.  “Beter sturen op optimalisatie en het geeft meer rust”
Nationaal plan veetransport bij extreme temperatur 17 jun 2020 Nieuw Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen Bericht De NVWA heeft een update van het ‘Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen’ gepubliceerd. Het plan treedt in werking als er temperaturen van 30 graden, of meerdere aaneengesloten dagen van 27 graden of hoger worden verwacht. Nieuw Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen
Antibioticumgebruik in dierhouderij neemt af 12 jun 2020 Antibioticumgebruik in dierhouderij neemt verder af Bericht De Autoriteit Diergeneesmiddelen meldt dat het gebruik van antibiotica in de kalver-, varkens-, rundvee- en vleeskuikensector ten opzichte van 2018 is gedaald. Zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van de SDa over de ontwikkelingen van antibiotacagebruik. Antibioticumgebruik in dierhouderij neemt verder af
24-jarige zet stap vooruit op kalvergezondheid 12 jun 2020 24-jarige zet stap vooruit op gebied van kalvergezondheid Bericht Adviseur Sven de Louw neemt problemen binnen de kalveropfok onder de loep op locatie bij melkveehouders. Zoals ook bij de familie van Strien in Dussen, met het advies van Sven de Louw heeft de familie het kalversterftepercentage weten te verminderen van 25% naar ongeveer 5%. 24-jarige zet stap vooruit op gebied van kalvergezondheid
Stikstofregels ten koste diergezondheid melkvee 10 jun 2020 70% van rundveedierenartsen: Stikstofregels gaan ten koste van diergezondheid Bericht

De nieuwe voorstellen van LNV om het ruw eiwit in krachtvoer te normeren zijn niet zonder risico. Problemen als vervetting van de koeien in het einde van de lactatie, pensverzuring en slepende melkziekte worden verwacht. De KNMvD heeft hierom een standpunt opgesteld.

70% van rundveedierenartsen: Stikstofregels gaan ten koste van diergezondheid
insecten coronavirus verspreiden verwaarloosbaar 4 jun 2020 Kans dat insecten coronavirus verspreiden is verwaarloosbaar Bericht De kans dat insecten COVID-19 verspreiden is verwaarloosbaar. Dat concludeert een team van entomologen, virologen en insectenziekten-deskundigen. Het feit dat insecten evolutionair zo ver van ons afstaan is een voordeel als het gaat om voedselveiligheid.  Kans dat insecten coronavirus verspreiden is verwaarloosbaar

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies