Labels

Waterschappen voorspellen al ontrekkingsverboden g 17 jan 2019 Waterschappen voorspellen al ontrekkingsverboden grondwater in april Bericht Op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland zijn de grondwaterstanden door de droogte nog altijd erg laag. De vooruitzichten voor de komende periode zijn niet gunstig en de waterschappen verwachten dat er voor agrariërs het komend groeiseizoen minder water beschikbaar is dan normaal gesproken. Waterschappen voorspellen al ontrekkingsverboden grondwater in april
Maak kennis met het cowtoilet! 17 jan 2019 Maak kennis met het cowtoilet! Bericht Hanskamp werkt aan een revolutionair systeem dat het ammoniakprobleem in de melkvee sector  kan oplossen; het CowToilet. Dit innovatieve systeem berust zich erop dat de urine van de koe separaat opgevangen wordt. Door ervoor te zorgen dat de urine niet bij de vaste mest terecht komt is er aanzienlijk minder ammoniakemissie. Hiermee wordt het ammoniakprobleem bij de bron aangepakt. Maak kennis met het cowtoilet!
 Keuze voor kievit bij mestinjectie komt Friese 16 jan 2019 Keuze voor kievit bij mestinjectie komt Friese boer duur te staan Bericht Door tijdens de bemesting van bouwland voorzichtig om te gaan met de aanwezige kievitsnesten, heeft een Friese boer een forse boete opgeleverd. Op 15 januari velde de rechter een oordeel omdat de melkveehouder niet met de schikking akkoord was gegaan. En dat allemaal voor een klein beetje mest dat bovengronds bleef liggen. Keuze voor kievit bij mestinjectie komt Friese boer duur te staan
"Brexit gaat mogelijk helemaal niet door" 11 jan 2019 "Brexit gaat mogelijk helemaal niet door" Bericht

De minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, waarschuwd dat het vertrekken van Groot-Brittannië mogelijk helemaal niet door gaat, dit wordt ook beaamt door 2 belangrijke Brexitsponsors, meldt de Telegraaf.

"Brexit gaat mogelijk helemaal niet door"
Mag Nederlandse melkveehouderij rekenen met Belgis 10 jan 2019 Mag Nederlandse melkveehouderij rekenen met Belgische fosfaatregels? Bericht Hoe is dit verschil mogelijk in één Europa!?, vraagt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik zich af. Een Nederlandse melkkoe stoot volgens de berekeningen van de Nederlandse overheid meer fosfaat uit dan diezelfde melkkoe in België doet volgens de cijfers van de Vlaamse overheid. Mag Nederlandse melkveehouderij rekenen met Belgische fosfaatregels?
ZLTO Festival in Hoeven 6 februari 2019 Het ZLTO Festival strijkt op 6 februari neer in Hoeven. Het programma met alle (gast) sprekers volgt de komende dagen, maar we kunnen je alvast wel een tipje van de sluier oplichten... Tijdens deze avond spelen we met elkaar de allerleukste pubquiz uit de sector!

ZLTO Festival in Hoeven
Wijzigingen mestbeleid: wat veranderd er in 2019? 9 jan 2019 Wijzigingen mestbeleid: wat veranderd er in 2019? Bericht De regels voor gebruiksnormen veranderen in 2019. Die voor het gebruik, wegen en bemonsteren van meststoffen ook. Hier leest u wat de nieuwe, geldende regels zijn. Wijzigingen mestbeleid: wat veranderd er in 2019?
Kringlooplandbouw: 'windowdressing' in optima form 7 jan 2019 Kringlooplandbouw: windowdressing in optima forma Bericht Het jaar 2018 en daar was ie dan: weer een andere visie op landbouw. Minister Schouten kwam met haar droomscenario: Kringlooplandbouw. Aan de gepresenteerde visie ontbreekt eigenlijk maar weer één ding: praktische kennis van de landbouw.   Kringlooplandbouw: windowdressing in optima forma
Toekomst biologisch melkveebedrijf Averheino onzek 3 jan 2019 Toekomst biologisch melkveebedrijf Averheino onzeker Bericht De Stentor maakt melding dat de Hoge Raad een verzoek om cassatie rondom de mestoverschotten die Henk Aa op zijn biologisch melkveebedrijf Averheino heeft, afgewezen. Door deze afwijzing is de toekomst van dit biologische bedrijf in Heino onzeker. Toekomst biologisch melkveebedrijf Averheino onzeker
Bermmaaisel als bron van bloeiende akkers? 3 jan 2019 Bermmaaisel als bron van bloeiende akkers? Bericht Verrijkte grond op landbouwgronden en akkers en een rijkdom aan bloeiende bermen: dat is het ideale beeld dat Wageningen Universiteit wil uitvoeren door middel van een onderzoek. Volgens BN DeStem geldt dat ook voor Gilze en Rijen en wordt er door B en W in totaal 2.500 euro aan bijgedragen. Bermmaaisel als bron van bloeiende akkers?
Advies op landbouwbedrijven over nitraataanpak 2 jan 2019 Advies op landbouwbedrijven over nitraataanpak Bericht

Nitraatuitspoeling beperken door in de eigen bedrijfsvoering maatregelen te nemen bij de teelt en bemesting van gewassen. In 4 Drentse grondwaterbeschermingsgebieden gaan adviseurs hierover in gesprek met de akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondgroentetelers.

Advies op landbouwbedrijven over nitraataanpak
Sleepvoetbemesting vanaf 2019 onder voorwaarden to 21 dec 2018 Sleepvoetbemesting vanaf 2019 onder voorwaarden toegestaan Bericht Middels een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid aangegeven dat boeren de sleepvoetbemester in 2019 mogen gebruiken, maar dan alleen als er bij controles aangetoond kan worden dat men bij de aanwending van drijfmest deze heeft verdund. Het gaat hierbij om een verdunning in de verhouding van twee delen mest op één deel water. Sleepvoetbemesting vanaf 2019 onder voorwaarden toegestaan
Waardedrukkend effect verpachting landbouwgrond mi 20 dec 2018 Waardedrukkend effect verpachting landbouwgrond minder groot Bericht Regulier verpachte grond brengt bij verkoop minder op dan grond in onverpachte staat. Voor de minimale waardering van landbouwgrond in box 3 van de inkomstenbelasting wordt uitgegaan van 50% van de waarde in pachtvrije staat. Een nieuw onderzoek wijst erop dat het prijsdrukkend effect minder groot is. Waardedrukkend effect verpachting landbouwgrond minder groot
Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019 20 dec 2018 Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019 Bericht

Heeft u grasland op klei- en veengrond? Vanaf 1 januari 2019 rijdt u drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond uit, maar in de grond. Dit noemen we emissiearm gebruik, maar is beter bekend als het sleepvoetverbod.

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019
Zuivelketen realiseert doelstelling en weidegang-w 19 dec 2018 Zuivelketen realiseert doelstelling en weidegang-wens kabinet Bericht Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is dit weideseizoen naar recordhoogte gestegen. Uit gegevens van de zuivelondernemingen blijkt dat inmiddels 82,0 procent van de melkveehouders de koeien laat grazen. Niet eerder was het percentage zo hoog, sinds de zuivelsector in 2012 de weidegang van koeien stimuleert. Zuivelketen realiseert doelstelling en weidegang-wens kabinet

Agenda

23-24 januari 2019 Bio-beursBio-beurs
6 februari 2019 ZLTO Festival in HoevenZLTO Festival in Hoeven
24 t/m 28 februari 2019 SIMA 2019SIMA 2019
15 t/m 17 mei 2019 Melkvee- en Akkerbouwdagen 2019Melkvee- en Akkerbouwdagen 2019

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies