Labels

Mestproductie door de veestapel, 1986-2019 10 aug 2020 Mestproductie door de veestapel, 1986-2019 Bericht Tot halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw is door de groei van de veestapel de productie van dierlijke mest sterk toegenomen. In 1986 lag de totale mestproductie 39 procent boven het niveau van 1970. Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest na 1986 weer gedaald. Mestproductie door de veestapel, 1986-2019
Zorgen om waterkwaliteit in sloten Oost-Brabant 16 jul 2020 Zorgen om waterkwaliteit in sloten Oost-Brabant Bericht Uit watermonsters die waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel regelmatig nemen blijkt dat de waterkwaliteit in het oostelijk deel van Brabant in bepaalde gebieden achterblijft. Watermonsters laten daar een hoog gehalte aan stikstof en fosfor zien, wat duidt op te veel aan meststoffen in het water. Zorgen om waterkwaliteit in sloten Oost-Brabant
Eerste resultaten proef 'effecten toepassing diges 14 jul 2020 Eerste resultaten proef 'effecten toepassing digestaat op bodemdiversiteit' Bericht Op melkvee- en akkerbouwbedrijf Ras en Zonen VOF op Goeree-Overflakkee wordt sinds 2019 geëxperimenteerd met de toepassing van digestaat op grasland en op verschillende akkerbouwgewassen. Eerste resultaten proef 'effecten toepassing digestaat op bodemdiversiteit'
Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, b 6 jul 2020 Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting Bericht Minder ammoniakuitstoot en een efficiëntere stikstofbemesting zijn in het belang van zowel melkveehouders als overheid. Remkes wil toe naar een emissiearme landbouwsector en met name op het huidige gebruik van drijfmest is de Commissie Remkes bijzonder kritisch. Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting
Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte vo 2 jul 2020 Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost Bericht Bij een groenstation wordt op het erf van agrarische bedrijven uit groenafval uit de directe omgeving compost gemaakt, dat de boeren op hun land kunnen gebruiken om de bodemkwaliteit te verbeteren. Waarom zijn eerdere pilots met de groenstations toch vastgelopen? Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost
Start onderzoek stikstof herwinnen bij waterzuiver 1 jul 2020 Start onderzoek stikstof herwinnen bij waterzuivering Bericht Het is in theorie mogelijk bij de behandeling van water in communale en industriële waterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke hoeveelheid ammonium-stikstof te herwinnen. Deze stikstof meststof kan dienen als circulaire kunstmestvervanger. Start onderzoek stikstof herwinnen bij waterzuivering
Sleepvoetbemester op klei- en veengrond: alleen on 1 jul 2020 Sleepvoetbemester op klei- en veengrond: Alleen onder de 20 graden mest uitrijden Bericht U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram. U kunt binnenkort een vergunning aanvragen. Sleepvoetbemester op klei- en veengrond: Alleen onder de 20 graden mest uitrijden
Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overij 30 jun 2020 Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overijssel Bericht Uitbundig bloeiende akkerranden, een kruidenrijk grasland en een prachtig landschap met houtwallen en knotwilgen. Het zijn maar een paar voorbeelden van natuurinclusief boeren. Het LivingLab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel stimuleert de groei van deze ontwikkeling. Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overijssel
Spaakwielbemester als een precisiespuit met 48 dop 23 jun 2020 Spaakwielbemester als een precisiespuit met 48 doppen Vakblad de Loonwerker - april 2020 Meppelink BV uit Dalerveen heeft bestaande technieken, eigen kundigheid en inzichten gebruikt voor een eigen zelfrijdende spaakwielbemester. Resultaat is een Fendt Rogator 655 met een 12 meter brede Duport Liquiliser voor 48 secties.  Spaakwielbemester als een precisiespuit met 48 doppen
Melkveehouders kunnen tot 2022 evenveel mest uitri 22 jun 2020 Melkveehouders kunnen tot 2022 evenveel mest uitrijden als afgelopen twee jaar Bericht Vandaag stemden Europese lidstaten tijdens het Nitraatcomité in met een verlenging van de Nederlandse derogatie. Melkveehouders kunnen tot 2022 evenveel mest uitrijden als de afgelopen twee jaar. Melkveehouders kunnen tot 2022 evenveel mest uitrijden als afgelopen twee jaar
LTO reageert op maatregelen mestbeleid 22 jun 2020 LTO reageert op maatregelen mestbeleid Bericht In mei stuurde minister Schouten een Kamerbrief met een aantal voorgestelde maatregelen in het kader van mestbeleid. LTO Nederland heeft in een eerste reactie laten weten dat er kleine winstpunten zijn, maar dat een grote koerswijziging uit blijft.  LTO reageert op maatregelen mestbeleid
Nieuwe handreiking BEX gepubliceerd bij RVO 17 jun 2020 Nieuwe handreiking BEX gepubliceerd bij RVO Bericht Op de site van RVO is de nieuwste handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX) gepubliceerd. De melkveehouder kan BEX gebruiken om af te wijken van de forfaitaire excretienormen van melkvee uit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Nieuwe handreiking BEX gepubliceerd bij RVO
Verhelst maakt water uit mest 16 jun 2020 Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest Bericht Familie Verhelst uit West-Vlaanderen zet haar schouders onder een nieuw project om varkens- en rundermest om te zetten in irrigatiewater. Ze bouwden hiervoor een installatie die tot 30 miljoen liter water kan bufferen. Handig voor periodes van extreme droogte. Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest
Supertank op maat 16 jun 2020 Supertank op maat Vakblad de Loonwerker - mei 2020 De werkplaats van Abemec in Veghel biedt een paar weken onderdak aan de indrukwekkende Joskin X-trm2 2000 DXT. De ‘supertank’ gaat rijden op de Brabantse akkers rondom De Zandpeel, het landbouwbedrijf van Erik Geene in Landhorst. Supertank op maat

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies