Labels

Biologische sector wil Bio Check bij Kringloopland 18 jun 2019 Biologische sector wil Bio Check bij Kringlooplandbouw Bericht Maandag 17 juni presenteerde de biologische sector haar ambitieagenda voor de kringlooplandbouw aan Minister Schouten. Belangrijk uitgangspunt hierin is de invoering van een “Bio-check” voor nieuwe wetgeving en beleid voor de landbouw.  Biologische sector wil Bio Check bij Kringlooplandbouw
Land- en Tuinbouwbeurs Oost-NL: Kringlooplandbouw, 18 jun 2019 Land- en Tuinbouwbeurs Oost-NL: Kringlooplandbouw, maar hoe? Bericht Maandag 17 juni 2019, Minister Schouten maakt bekend hoe de invulling van haar Kringlooplandbouwbeleid eruit gaat zien. In januari heeft ze beloofd halverwege juni naar buiten te komen met de plannen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Land- en Tuinbouwbeurs Oost-NL: Kringlooplandbouw, maar hoe?
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief 17 jun 2019 Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Bericht De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te nemen die innovaties in de weg staan, krijgen kringloopboeren experimenteergebieden toegewezen. De omslag naar een sterke en duurzame landbouw krijgt verder vorm door wet- en regelgeving aan te passen om het gebruik van kunstmest terug te dringen en dierlijke mest te bevorderen.  Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet
Belonen van de BEX staat haaks op kringlooplandbou 14 jun 2019 Belonen van de BEX staat haaks op kringlooplandbouw Bericht Kringlooplandbouw is dé integrale denk –en werkwijze. Daar hoort volgens Netwerk GRONDig het inzoomen op een deelaspect niet bij. Focus op bijvoorbeeld benutting van fosfaat geeft duidelijk in de praktijk aan dat stikstof uit de bocht vliegt. Ruimte geven aan bedrijven die scoren op Bedrijfsspecifieke excretie (BEX) staat haaks op integrale kringlooplandbouw. Belonen van de BEX staat haaks op kringlooplandbouw
Verhoging afromingspercentage overdracht fosfaatre 13 jun 2019 Verhoging afromingspercentage overdracht fosfaatrechten naar 20% per 13-6 van start Bericht Vanaf 13 juni 2019 wordt bij een overdracht fosfaatrechten afgeroomd met 20%. Op woensdag 12 juni 2019 is de wetswijziging afromingspercentage overdracht fosfaatrechten in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wijziging is op donderdag 13 juni ingegaan. Verhoging afromingspercentage overdracht fosfaatrechten naar 20% per 13-6 van start
Schouten wijkt niet af: vergunning voor beweiden e 12 jun 2019 Schouten wijkt niet af: vergunning voor beweiden en bemesten blijft nodig Bericht Schouten heeft een nadere toelichting gegeven op de uitspraak die betrekking heeft op de Programma Aanpak Stikstof. Een stevige uitspraak die per direct forse consequenties heeft voor individuele ondernemers. Lees hier meer over! Schouten wijkt niet af: vergunning voor beweiden en bemesten blijft nodig
Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app ve 4 jun 2019 Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app vertelt het u Bericht

Het koude voorjaar heeft effect op de bemesting van uw graspercelen. Bij oplopende temperaturen kan de komende weken extra stikstof vrijkomen. Mogelijk kunt u voor een derde gift terug in het aantal kilogrammen stikstof. Dit kan per regio, zelfs per perceel, verschillen. De GrassN app rekent het voor u uit.

Yara Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app vertelt het u
Netwerk GRONDig vindt dat minister de teveel uitge 4 jun 2019 Netwerk GRONDig vindt dat minister de teveel uitgegeven rechten moet opkopen Bericht Netwerk GRONDig heeft naar aanleiding van het Kamerdebat van vorige week een brief aan de Eerste Kamer geschreven met relevante feiten die tijdens het debat onderbelicht zijn gebleven. . Netwerk GRONDig vindt dat minister de teveel uitgegeven rechten moet opkopen
Topvacature redactie DeLoonwerker 31 mei 2019 Topvacature redactie DeLoonwerker Bericht Prosu Media Producties heeft multimedia kanalen in de agrarische sector en in de professionele schoonmaakbranche. Met onze multimedia kanalen brengen wij actuele sectorgerichte informatie, nieuws en noviteiten onder de aandacht van de lezer. Daarnaast ondersteunen wij bedrijven met het realiseren van hun marketing- en verkoopdoelen. Topvacature redactie DeLoonwerker
Raad van State haalt PAS onderuit 29 mei 2019 Raad van State haalt PAS onderuit Bericht Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt niet voldoende zekerheid. Dat oordeelt de Raad van State. Daarmee is het PAS buiten werking gesteld. Countus deelt wat de gevolgen hiervan zijn en waar je op moet letten. Raad van State haalt PAS onderuit
Annie Schreijer-Pierik: Blij verrast door enorm aa 29 mei 2019 Annie Schreijer-Pierik: Blij verrast door enorm aantal voorkeursstemmen Bericht Zeker 112.507 voorkeurstemmen zijn tijdens de Europese verkiezingen van 23 mei door de kiezer uitgebracht op CDA-politica Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde. Dat blijkt uit de voorlopige einduitslag na een eerste telling van de meeste Nederlandse kiesdistricten.  Annie Schreijer-Pierik: Blij verrast door enorm aantal voorkeursstemmen
‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven 28 mei 2019 ‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven Fosfaatrechten zelf maar opkopen’ Bericht Op 1 januari 2018 heeft het ministerie van LNV, blijkt nu, een miljoen teveel aan fosfaatrechten toebedeeld. Netwerk GRONDig stelt dat minister Schouten zelf dit probleem dient op te lossen en niet over de rug van de melkveehouders.  ‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven Fosfaatrechten zelf maar opkopen’
Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaat 14 mei 2019 Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaatprobleem Bericht Met verschillende maatregelen kan de koolstofvoorraad - en dus het CO2-vastleggend vermogen - onder landbouwgronden vergroot worden. Deze maatregelen passen binnen gangbare landbouwpraktijk, maar worden vaak belemmerd door regelgeving. Een financiële vergoeding is bewezen effectief, maar de bijbehorende maatregelen zijn daarentegen weer ingrijpend. Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaatprobleem
Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar k 13 mei 2019 Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw Bericht De weg naar kringlooplandbouw zal alleen slagen als de boer de nodige investeringen kan opbrengen en terugverdienen, zij economisch gezond kunnen werken en een goed inkomen verdienen. Wat daarvoor nodig is, van wie, welke randvoorwaarden daarvoor gecreëerd of veranderd moeten worden, wordt onderzocht door de Taskforce Verdienvermogen die is ingesteld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze Taskforce werkt onder leiding van Hester Maij, oud-gedeputeerde van de provincie Overijssel. Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw
Mest scheiden voor het klimaat 7 mei 2019 Mest scheiden voor het klimaat Bericht Wanneer uitwerpselen en urine van koeien of varkens zich mengen, ontstaat er veel methaangas en ammoniak. Maar als de urine en mest gescheiden blijven kunnen de broeikasgasuitstoot en de ammoniakvorming met wel 75 procent afnemen. Daarom werken Wageningse onderzoekers samen met boeren aan de gescheiden opvang en opslag van mest en urine. De gescheiden verspreiding ervan over het land is ook gunstig voor de bodem en de weidevogels. Mest scheiden voor het klimaat

Vakblad Melkveebedrijf

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaat

Bedrijfsoverdracht schendt legitieme portie

Een rechter heeft beslist dat de bedrijfsoverdracht de legitieme portie van andere erfgenamen kan schenden. Lees hier een voorbeeld van een bedrijfsoverdracht die de legitieme portie schendt.

Lees het artikel >

Agenda

14 & 21 juni 2019 Landelijke VMS V300 open dagen, 14 juniLandelijke VMS V300 open dagen, 14 juni
18 t/m 20 juni 2019 SAC Robotdagen op 18, 19 en 20 juni 2019SAC Robotdagen op 18, 19 en 20 juni 2019
20 juni 2019 Denk na over uw toekomst tijdens Melkers van MorgenDenk na over uw toekomst tijdens Melkers van Morgen
21 mei 2019 Nieuws Denk na over uw toekomst tijdens Melkers van MorgenNieuws Denk na over uw toekomst tijdens Melkers van Morgen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies