Labels

Staatssteun mogelijk struikelblok inkrimping vee o 6 nov 2019 Staatssteun mogelijk struikelblok inkrimping vee op 'Schier' Bericht De zeven boeren op Schiermonnikoog lijken weer een stap dichterbij een oplossing voor het stikstofprobleem op het Waddeneiland te zijn gekomen. Uiteindelijk moeten de melkveehouders omschakelen naar een extensievere bedrijfsvoering en vrijwillig 35 procent van het vee inleveren om de schadelijke uitwerking op de natuur terug te dringen.   Staatssteun mogelijk struikelblok inkrimping vee op 'Schier'
Stikstofimpasse: “Boeren laten innoveren in plaats 1 nov 2019 Stikstofimpasse: “Boeren laten innoveren in plaats van saneren” Bericht In plaats van agrarische bedrijven te saneren, moet de sector worden gestimuleerd om te gaan innoveren. Dat is de boodschap Kennis Center Groene Groei (KCGG) aan landbouwminister Carola Schouten. Tijdens de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg werd een bonus/malus- systeem voorgesteld als korte termijn oplossing voor de stikstofcrisis. Stikstofimpasse: “Boeren laten innoveren in plaats van saneren”
Zuivelpartijen stappen uit Task Force ammoniak 26 okt 2019 Zuivelpartijen stappen uit Task Force ammoniak Bericht Biohuis melkveehouderij, de NZO, NAJK melkveehouderij, ZuivelNL en Netwerk GRONDig hebben zich terug getrokken uit de Task Force ammoniak in de zuivel. Door de ontstane onrust onder melkveehouders over een mogelijke alternatieve aanpak voor de stikstofproblematiek is dit besluit genomen. Zuivelpartijen stappen uit Task Force ammoniak
Stikstof op Veluwe moet met helft verminderen: aan 23 okt 2019 Stikstof op Veluwe moet met helft verminderen: aantal veehouderijen moet fors omlaag Bericht De agrarische sector op en rondom de Veluwe haalt met alleen de inzet op technische innovaties en de verduurzaming van stallen de stikstofeisen langena niet. Hierom moet het aantal veehouderijen omlaag, en fors ook. Dit schrijft De Stentor na onderzoek door wetenschappers van de WUR. Stikstof op Veluwe moet met helft verminderen: aantal veehouderijen moet fors omlaag
Boeren blijven in onzekerheid over stikstofmaatreg 18 okt 2019 Boeren blijven in onzekerheid over stikstofmaatregelen Bericht Minister Schouten van Landbouw heeft gisteren, 17 oktober, samen met de provincies een crisisoverleg gehad over het stikstof. Echter heeft dit gesprek geen resultaten opgeleverd. Het Rijk laat samen met de provincies weten dat er uiterlijk 1 december duidelijkheid moet zijn over de regels omtrent stikstof. Boeren blijven in onzekerheid over stikstofmaatregelen
Eis: beroepsverbod en gevangenisstraf voor mesthan 10 okt 2019 Eis: beroepsverbod en gevangenisstraf voor mesthandelaar vanwege stelselmatige fraude Bericht Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 7 oktober in de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van drie jaar en een beroepsverbod geëist tegen een mestintermediair uit Wintelre.   Eis: beroepsverbod en gevangenisstraf voor mesthandelaar vanwege stelselmatige fraude
Heb jij de mestverwerkingsplicht al geregeld? 8 okt 2019 Heb jij de mestverwerkingsplicht al geregeld? Bericht Nog een paar maanden en dan is 2019 weer voorbij. Produceer je op je bedrijf meer fosfaat dan dat je aan fosfaatgebruiksruimte hebt? Dan heb je een fosfaatoverschot. Check hieronder of de mestverwerkingsplicht voor jou geldt en wat je dan moet doen. Heb jij de mestverwerkingsplicht al geregeld?
Dairy Training Centre biedt de SPRINT-opleiding aa 8 okt 2019 Dairy Training Centre biedt de SPRINT-opleiding aan Bericht De Sprint-Training is bedoeld voor belangstellenden die meer over de melkveehouderijsector willen weten en die geen agrarische opleiding of agrarische achtergrond hebben. Ben jij boer of boerin, maar kom je van oorsprong niet van een melkveebedrijf? Kom je beroepshalve, bijvoorbeeld als verzekeringsagent, in contact met boeren, maar ontbreekt het je aan kennis over de sector? Of ben je een startende medewerker, zonder actuele voorkennis? Dan is dit je kans. Dairy Training Centre biedt de SPRINT-opleiding aan
Verpachter kan aanspraak maken op helft fosfaatrec 7 okt 2019 Verpachter kan aanspraak maken op helft fosfaatrechten Bericht Bij beëindiging van een langlopende pachtovereenkomst kan een verpachter in sommige situaties aanspraak maken op de helft van de fosfaatrechten van de pachter. Dat is de einduitspraak van de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een proefproces. Verpachter kan aanspraak maken op helft fosfaatrechten
Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel 7 okt 2019 Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel Bericht Mineral Valley Twente heeft onderzocht wat de toestand van de landbouwbodem in Twente is. In het onderzoek is aan de hand van 9 parameters uit bijna 60.000 bodemmonsters van de afgelopen 12 jaar gekeken naar toestand van de bodem, uitgesplitst naar grondsoort en gewas. Belangrijkste conclusie is dat de vruchtbaarheid van de landbouwbodem in Twente over het algemeen stabiel en op peil is.  Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel
Kabinet: stikstofproblemen snel en zorgvuldig aanp 4 okt 2019 Kabinet: stikstofproblemen snel en zorgvuldig aanpakken Bericht Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren.  Kabinet: stikstofproblemen snel en zorgvuldig aanpakken
Rol van mest in kringlooplandbouw 3 okt 2019 Rol van mest in kringlooplandbouw Bericht De brochure ‘Mest, een waardevolle grondstof’ maakt duidelijk dat mest geen afval is, maar juist waardevolle voeding voor planten en de bodem. In de omslag naar kringlooplandbouw in 2030 ligt de uitdaging in het sluiten van nutriëntenkringlopen. Rol van mest in kringlooplandbouw
Dierlijke mest wegen: kent u de regels nog? 2 okt 2019 Dierlijke mest wegen: kent u de regels nog? Bericht Er zijn verschillende manieren om dierlijke mest te wegen, bijvoorbeeld met een aanboordweegapparaat of met een weegbrug. Echter zijn er sinds 1 april 2019 extra regels opgesteld voor het wegen van dierlijke mest. RVO.nl zet ze voor u op een rij. Dierlijke mest wegen: kent u de regels nog?
Zien maakt stil.. maar ook gemotiveerder dan ooit! 30 sep 2019 Zien maakt stil.. maar ook gemotiveerder dan ooit! Column

Afgelopen weekend in vele landelijke en regionale kranten... agri-partijen die hun waardering middels paginagrote advertenties uitspreken over de Nederlandse boeren, over de Nederlandse agrarische sector. Steeds meer partijen die meedoen en de Nederlandse boer een hart onder de riem steken om een positief geluid de wereld in te laten gaan.

Zien maakt stil.. maar ook gemotiveerder dan ooit!
Geen verrassing door mestprognose 27 sep 2019 Geen verrassing door mestprognose Bericht Een goede prognose van de mestproductie is van groot belang met het oog op het einde van het jaar. De mestproductie kan om diverse redenen anders uitpakken ten opzichte van het voorgaande jaar. Geen verrassing door mestprognose

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies