Labels

Melkveehouderij eind dit jaar weer onder Europees 19 aug 2017 Melkveehouderij eind dit jaar weer onder Europees fosfaatplafond Bericht De fosfaatreductie in het afgelopen half jaar is behaald door een inkrimping van de melkveestapel met ruim 160.000 dieren.  Melkveehouderij eind dit jaar weer onder Europees fosfaatplafond
Lichte toets: zo dient u een aanvraag in! 15 aug 2017 Lichte toets: zo dient u een aanvraag in! Bericht Op 4 mei 2017 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de Regeling fosfaatreductieplan niet van toepassing is op 6 combinaties van eisende melkveehouders. Als uw bedrijf  in dezelfde omstandigheden verkeert als bovengenoemde melkveehouders, kunt u een beroep doen op deze uitspraak. U stuurt dan een brief met motivatie en bewijsstukken naar de staatssecretaris van Economische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Lichte toets: zo dient u een aanvraag in!
CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016 15 aug 2017 CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016 Bericht Het CBS berekent jaarlijks de mestproductie en mineralenuitscheiding van de Nederlandse veestapel. De berekeningen worden uitgevoerd voor de traditionele meststoffen in dierlijke mest: de mineralen stikstof, fosfaat en kalium.Hier vindt u een overzicht van de resultaten over 2016.  CBS publiceert Dierlijke mest en mineralen 2016
Waar beoordeelt de lichte toets op? 10 aug 2017 Vrijstelling fosfaatreductie: waar beoordeelt de lichte toets op? Bericht Melkveebedrijven die door uitbreiding in de problemen komen met het fosfaatreductieplan kunnen een de lichte toets aanvragen bij de RVO. Daarin wordt aan de hand van bewijsstukken beoordeeld of zij vrijgesteld worden van het fosfaatreductieplan. Vrijstelling fosfaatreductie: waar beoordeelt de lichte toets op?
Fosfaatreductieplan voor 3 nieuwe groepen buiten w 9 aug 2017 Fosfaatreductieplan voor 3 nieuwe groepen buiten werking gesteld Bericht De rechtbank in Den Haag heeft woensdag 9 augustus laten weten dat het fosfaatreductieplan voorlopig voor 3 nieuwe groepen buiten werking is gesteld. Om vast te stellen of het fosfaatreductieplan wel of niet voor bepaalde melkveehouders van toepassing is, heeft de rechter de Staat opdracht gegeven om een zogenoemde lichte toets af te nemen bij deze melkveehouders. Fosfaatreductieplan voor 3 nieuwe groepen buiten werking gesteld
Stand van zaken rondom tweede kortgeding fosfaatre 4 aug 2017 Stand van zaken rondom tweede kortgeding fosfaatreductieplan Bericht Hekkelman en Linssen Advocaten vertegenwoordigen gezamenlijk in een kort geding een grote groep melkveehouders die zich benadeeld voelen door het fosfaatreductieplan. Voor het kortgeding bracht DLV Advies de schade van de fosfaatwetgeving in beeld. De melkveehouders zijn van mening dat zij hetzelfde moeten worden behandeld als de eerdere boeren die een zaak aanspanden tegen de Regeling fosfaatreductie 2017. Voor hen werd het fosfaatreductieplan buiten werking gesteld omdat zij er onredelijk hard getroffen worden. Deze tweede groep veehouders vindt dat de regeling ook voor hen buiten werking gesteld moet worden.  Stand van zaken rondom tweede kortgeding fosfaatreductieplan
Pak bemestingsplan aan voor goede mestbenutting en 4 aug 2017 Pak bemestingsplan aan voor goede mestbenutting en mestverdeling Bericht Pak het bemestingsplan van het voorjaar er nog eens bij. Welke bemestingsruimte is er nog? Hoeveel drijfmest zit er nog in de opslag? Hoeveel daarvan wil je voor 1 september nog uitrijden? En hoeveel kunstmeststikstof heb je dan nog nodig? Met deze informatie kun je vervolgens een planning maken voor het laatste deel van dit groeiseizoen. Pak bemestingsplan aan voor goede mestbenutting en mestverdeling
Aftrap van baanbrekend project voor het sluiten va 19 jul 2017 Aftrap van baanbrekend project voor het sluiten van kringlopen in de Europese landbouw Bericht Op 1 juni is SYSTEMIC van start gegaan, een innovatief project waarin gedemonstreerd zal worden hoe op een economisch verantwoorde wijze nutriënten uit organische reststromen, zoals dierlijke mest, zuiveringsslib en voedselreststromen, gerecycled kunnen worden voor hergebruik in de landbouw. Aftrap van baanbrekend project voor het sluiten van kringlopen in de Europese landbouw
Bodemkaart 3 jul 2017 Van Dam maakt ‘Bodemkaart van Nederland’ vrij beschikbaar Bericht Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) maakt de 'Bodemkaart van Nederland' - een omvangrijke database over de Nederlandse bodem - vrij toegankelijk voor iedereen.  Van Dam maakt ‘Bodemkaart van Nederland’ vrij beschikbaar
Bert Knot(3)_juiste.jpg 30 jun 2017 Daling fosfaatproductie ondanks toename aantal melkkoeien Bericht De fosfaatproductie door de landbouw kwam in 2016 uit op 175,2 miljoen kg. De melkveestapel groeide vorig jaar wel, maar dit leidde niet tot een hogere fosfaatproductie. Vooral een lager fosforgehalte in zowel ruw- als krachtvoer zorgde ten opzichte van 2015 voor een afname van de fosfaatproductie met 4,9 miljoen kg. De productie ligt echter nog steeds boven de EU-norm. Dit meldt het CBS op basis van de definitieve fosfaatcijfers. Daling fosfaatproductie ondanks toename aantal melkkoeien
Extra gebruiksruimte voor compost nuttig 26 jun 2017 Extra gebruiksruimte voor compost nuttig Bericht De aanvoer van effectieve organische stof (EOS) naar praktijkbedrijven kan substantieel worden verhoogd door het creëren van een extra P-gebruiksruimte van 5 kg P2O5/ha voor compost. Dit blijkt uit een verkenning die NMI heeft uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Afvalverwerkers (VA). Extra gebruiksruimte voor compost nuttig
Bedrijfsspecifiek sturen op melk per kilo fosfaat 20 jun 2017 Bedrijfsspecifiek sturen op melk per kilo fosfaat Bericht Fosfor uit voer wordt door de koe omgezet in fosfor in melk en fosfaat in mest. Als de fosfaatbenutting hoog is, komt van het opgenomen fosfor veel in de melk terecht en weinig in de mest. De ontwikkelingen in de fosfaatwetgeving stimuleren veehouders tot het verlagen van de fosfaatexcretie via mest. Maar er zit geen beperking op de hoeveelheid melk die geproduceerd mag worden. Bedrijfsspecifiek sturen op melk per kilo fosfaat
Opgewarmde grond activeert bodemleven 19 jun 2017 Opgewarmde grond activeert bodemleven Bericht Medio – eind juni is het hét moment om bij te mesten. Grondonderzoek maakt duidelijk of er voldoende voedingstoffen (nutriënten) voor een gewas beschikbaar zijn. Dit seizoen heeft de warme grond invloed op de stikstofwaarden. Opgewarmde grond activeert bodemleven
boriumgebrek 16 jun 2017 Oplopend neerslagtekort vraagt extra alertheid boriumtoestand maïs Bericht Door de aanhoudende droogte is er een relatief grotere kans op boriumgebrek. Niet alleen wordt het lastiger de noodzakelijke hoeveelheid door de plant heen te transporteren, ook is er een vergroot risico op uitspoeling van de bodemvoorraad als bij een besluit om te gaan beregenen dit niet nauwkeurig wordt uitgevoerd. OCI Oplopend neerslagtekort vraagt extra alertheid boriumtoestand maïs
Ondanks de hobbels is het mest vergisten kansrijk 14 jun 2017 Ondanks de hobbels is het mest vergisten kansrijk Bericht

Monomestvergisting biedt kansen, maar er zijn nog diverse hobbels te overwinnen om die te verzilveren. In één zin is dat de conclusie van het onderzoek naar monomestvergisting op Nederlandse melkveebedrijven, uitgevoerd door LTO Noord.

Ondanks de hobbels is het mest vergisten kansrijk

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies