Labels

Meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van de 8 jun 2017 Meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van de fosfaatreductieregeling Bericht Voor melkveehouders is er meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van de fosfaatreductieregeling en van de wet die invoering van fosfaatrechten regelt. LTO Nederland en accountantsorganisatie VLB hebben daarover afspraken gemaakt met de Belastingdienst.oor melkveehouders is er meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van de fosfaatreductieregeling en van de wet die invoering van fosfaatrechten regelt. LTO Nederland en accountantsorganisatie VLB hebben daarover afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van de fosfaatreductieregeling
Oppervlaktewater 7 jun 2017 slechte invloed fosfaat op waterkwaliteit is minder groot dan verwacht Bericht Nieuw onderzoek door promovendus Bas van der Grift van Deltares en de Universiteit van Utrecht toont aan dat de effecten van het landbouwfosfaat op de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater minder groot zijn dan tot nu toe werd gedacht. Dit is het gevolg van het grondwater dat kwelt in sloten en beken en op veel plekken in Nederland ijzerhoudend is. slechte invloed fosfaat op waterkwaliteit is minder groot dan verwacht
Gat tussen aan- en afvoer fosfaat groeit 6 jun 2017 Gat tussen aan- en afvoer fosfaat groeit Bericht Doorgaan met de huidige derogatienormen zet de bodemvruchtbaarheid onder druk. Wat veel veehouders al aanvoelden onderbouwt Countus nu met cijfers. Uit de analyse van ruim 400 KringloopWijzers blijkt dat de huidige gebruikersnormen onvoldoende zijn om te voorzien in de behoefte aan fosfaat. Dit geldt voor maar liefst driekwart van de melkveebedrijven! Tot deze conclusie komt Jaap Gielen, specialist melkveehouderijen bij Countus accountants & adviseurs. Gat tussen aan- en afvoer fosfaat groeit
Nieuwe aanpassingen in de Regeling fosfaatreductie 1 jun 2017 Nieuwe aanpassingen in de Regeling fosfaatreductieplan 2017 Bericht De aanpassingen in de Regeling fosfaatreductieplan 2017, die staatssecretaris Martijn van Dam vorige week meldde, zijn in de Staatscourant van woensdag 31 mei 2017 gepubliceerd. Daarmee is de wijziging in het jongveegetal en het nieuwe reductiepercentage definitief geworden. Ook nieuw is dat in alle periodes in 2017 afgerekend worden over de tweede maand in elke periode. De gewijzigde regeling is per 1 juni 2017 van kracht. Nieuwe aanpassingen in de Regeling fosfaatreductieplan 2017
Opraapwagen 1 jun 2017 KAS bij huidige omstandigheden meststoftype met grootste rendement Bericht Als u de komende dagen nog een van uw graspercelen van stikstof moet voorzien, dan is gezien de huidige weers- en veldomstandigheden KAS de beste optie om te strooien. OCI KAS bij huidige omstandigheden meststoftype met grootste rendement
Werken aan fosfaattekort door experiment met Groen 31 mei 2017 Werken aan fosfaattekort door experiment met Groen Fosfaat Bericht Koeien & Kansen-deelnemer Joris Buijs heeft op zijn bedrijf te maken met de 'fosfaatproblematiek'. In dit artikel gaat het niet over het fosfaatreductieplan en alle wijzigen die elkaar daarin opvolgen, maar de gevolgen van het fosfaattekort in de bodem. Buijs probeert zijn fosfaatruimte op zijn bedrijf in te vullen. Het komende seizoen experimenteert hij met Groen Fosfaat. Werken aan fosfaattekort door experiment met Groen Fosfaat
De Eerste Kamer zegt ja tegen fosfaatrechten 23 mei 2017 De Eerste Kamer stemt over fosfaatrechten Bericht Vandaag, 23 mei 2017, heeft De Eerste Kamer gestemd over de fosfaatrechten. Tevens was er een stemming over de wet grondgebonden groei melkveehouderij. De Eerste Kamer stemt over fosfaatrechten
De Staat gaat in hoger beroep tegen uitspraak rech 15 mei 2017 De Staat gaat in hoger beroep tegen uitspraak rechter omtrent Fosfaatreductieregeling Bericht De Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter waarmee onlangs een beperkt aantal boerenbedrijven is uitgezonderd van de fosfaatreductieregeling. Voor alle andere melkveebedrijven blijft de fosfaatreductieregeling onverkort van toepassing. De Staat gaat in hoger beroep tegen uitspraak rechter omtrent Fosfaatreductieregeling
"Rechtsbijstand vragen naar mogelijkheden tot onth 11 mei 2017 "Rechtsbijstand vragen naar mogelijkheden tot ontheffing fosfaatreductieplan" Bericht Veehouders die uitbreidingsinvesteringen hebben gedaan vóór 2 juli 2015  worden onredelijk hard getroffen door het fosfaatreductieplan, aldus de Haagse rechtbank. Voor de 50 veehouders die hierover een kort geding aanspanden is het fosfaatreductieplan buiten werking gesteld.  "Rechtsbijstand vragen naar mogelijkheden tot ontheffing fosfaatreductieplan"
OCI 12 mei 2017 Kunstmest in huis? Paar dagen wachten op ideale strooimoment kost geen opbrengst! Bericht Het strooien van stikstof op een maaisnede kan gemiddeld 6-7 dagen worden uitgesteld zonder negatieve gevolgen voor de totale drogestof- en eiwitopbrengst in het seizoen. Uitstel tot 12 dagen heeft wel negatieve gevolgen voor de drogestofopbrengst (-5%), maar geen gevolgen voor de eiwitopbrengst. OCI Kunstmest in huis? Paar dagen wachten op ideale strooimoment kost geen opbrengst!
LTO: Consequenties uitspraken rechter nog onbekend 5 mei 2017 LTO: Consequenties uitspraken rechter nog onbekend Bericht Onder melkveehouders heerst opnieuw onrust. Ditmaal door de uitspraken van de voorzieningenrechter over een aantal kort gedingen van melkveehouders vanwege het fosfaatreductieplan. LTO: Consequenties uitspraken rechter nog onbekend
PvdD roept alle biologisch(dynamische) melkveehoud 5 mei 2017 PvdD roept alle biologisch(dynamische) melkveehouders op vrijstelling te claimen bij staatssecretaris Van Dam Bericht De Partij voor de Dieren roept alle biologische en biodynamische melkveehouders op, die gedwongen werden dieren af te voeren van hun bedrijf, bezwaar aan te tekenen bij staatssecretaris Van Dam. Aanleiding is de uitspraak die de rechtbank in Den Haag gisteren deed in een zaak die enkele biologische melkveehouders hadden aangespannen tegen de Staat.[1] PvdD roept alle biologisch(dynamische) melkveehouders op vrijstelling te claimen bij staatssecretaris Van Dam
OCI 5 mei 2017 ‘Slimmer en efficiënter strooien, mesten en inkuilen’ Bericht “Een goede oogst is afhankelijk van vele factoren, maar het is duidelijk dat het weer een voorname rol speelt. Je moet weten wat het weer doet. Alleen dan namelijk kun je op het juiste moment, de juiste activiteiten uitvoeren en behaal je betere resultaten”, aan het woord is Thijs de Jong, akkerbouwer en melkveehouder in Swifterbant. Hij gebruikt voor de juiste weerinformatie de Agro Weather App. OCI ‘Slimmer en efficiënter strooien, mesten en inkuilen’
Regeling fosfaatreductie wordt buiten werking gest 4 mei 2017 Regeling fosfaatreductie wordt buiten werking gesteld voor deel melkveehouders Bericht Verschillende melkveehouders zijn een kort geding gestart tegen de Staat waarin zij vragen om de Regeling voor hen buiten toepassing te verklaren. Zij zijn van mening dat zij door de Regeling onredelijk hard worden getroffen. Het gaat hierbij om melkveehouders die op 2 juli 2015 al investeringen hadden gedaan voor de uitbreiding van hun bedrijf. Regeling fosfaatreductie wordt buiten werking gesteld voor deel melkveehouders
Flynth stuurt open brief aan Van Dam omtrent fosfa 4 mei 2017 Flynth stuurt open brief aan Van Dam omtrent fosfaatreductieplan Bericht Melkveehouders in Nederland worden geconfronteerd met grote uitdagingen. De ontwikkeling na afschaffing van de melkquotering is bekend. Enthousiaste groei leidde tot overschrijding van het Nederlandse fosfaatplafond . Vervolgens wordt sinds medio 2015 gezocht naar begaanbare wegen om de groei af te remmen en de derogatie middels het Nitraatactieprogramma te behouden. Flynth stuurt open brief aan Van Dam omtrent fosfaatreductieplan

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies