Labels

28 april peildatum voor jongveebezetting fosfaatre 1 mei 2017 28 april peildatum voor jongveebezetting fosfaatreductie Bericht 28 april is de nieuwe peildatum voor de jongveebezetting voor melkleverende bedrijven in het kader van het fosfaatreductieplan. Dit staat in de brief over de stand van zaken rondom het maatregelenpakket fosfaatreductie die staatssecretaris Van Dam vandaag publiceerde. 28 april peildatum voor jongveebezetting fosfaatreductie
OCI Agro 28 apr 2017 Weersfactoren zeer bepalend voor goed strooiresultaat Bericht De weersomstandigheden wisselen nogal de laatste weken van bijna 10 graden vorst tot buien, veel wind en zomerse temperaturen. Dat maakt het lastig te bepalen wanneer het een goed moment is om het strooien van kunstmest te plannen. Maar wat is nu precies de invloed van de weersomstandigheden op het resultaat? We bekijken de factoren wind, luchtvochtigheid en temperatuur. OCI Weersfactoren zeer bepalend voor goed strooiresultaat
Melkveehouderij slaagt er in uitstoot fosfaat flin 28 apr 2017 Melkveehouderij slaagt er in uitstoot fosfaat flink omlaag te brengen Bericht De melkveehouderij is er in geslaagd om de uitstoot van fosfaat – als bestanddeel van mest – in het eerste kwartaal van dit jaar flink omlaag te brengen. In totaal is 4,5 miljoen kilo fosfaatreductie behaald, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Hiermee is een groot deel van het doel om de uitstoot van fosfaat in 2017 weer onder het Europees plafond (172,9 miljoen kilo) te brengen al gehaald.De melkveehouderij is er in geslaagd om de uitstoot van fosfaat – als bestanddeel van mest – in het eerste kwartaal van dit jaar flink omlaag te brengen. In totaal is 4,5 miljoen kilo fosfaatreductie behaald, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Hiermee is een groot deel van het doel om de uitstoot van fosfaat in 2017 weer onder het Europees plafond (172,9 miljoen kilo) te brengen al gehaald. Melkveehouderij slaagt er in uitstoot fosfaat flink omlaag te brengen
OCI 21 apr 2017 Bemesting mais: check drijfmest op kaligehalte Bericht Door enkele zeer koude nachten en overdag temperaturen van net 10 graden, is de bodemtemperatuur te laag om nu te zaaien. Ons advies: kijk verder dan de kalender en neem nadrukkelijk de grond- en omgevingsfactoren in acht. OCI Bemesting mais: check drijfmest op kaligehalte
Wees alert op deze punten uit de fosfaatreductiere 14 apr 2017 Wees alert op deze punten uit de fosfaatreductieregeling! Bericht Ben je melkveehouder en ondernemer in 2017? Dan kunnen een aantal (overheids)maatregelen beperkend werken. Het fosfaatreductieplan kan als een beperking worden gezien, maar biedt mogelijkheden om te benutten. Wees daarom alert en spreek je ondernemerscapaciteiten aan! Onderstaand een aantal tips om de mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Wees alert op deze punten uit de fosfaatreductieregeling!
g in melk kan fosfaatproductie melkveehouderij met 4 apr 2017 Nieuwe methode voor fosforbepaling in melk kan fosfaatproductie melkveehouderij met miljoenen kg terugdringen Bericht De fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij moet worden gereduceerd. Er kan een grote efficiëntieslag worden gemaakt door melkkoeien te voeren naar fosforbehoefte. De fosforbehoefte hangt sterk samen met het fosforgehalte in de melk. Omdat er op dit moment geen goede en goedkope methode is voor het bepalen van fosfor in melk, wordt aan veel koeien meer fosfor gevoerd dan strikt noodzakelijk is.  Nieuwe methode voor fosforbepaling in melk kan fosfaatproductie melkveehouderij met miljoenen kg terugdringen
Draagvlak huidige mestbeleid 3 apr 2017 Draagvlak huidige mestbeleid bij agrarisch ondernemers is klein Bericht Akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders vinden het goed dat er een mestbeleid is en hebben de intentie om hier nauwkeurig aan te blijven voldoen, ook als het verder wordt aangescherpt. Draagvlak huidige mestbeleid bij agrarisch ondernemers is klein
Agro-Vital 3 apr 2017 Agro-Vital op de markt met herwonnen fosfaat voor derogatiebedrijven Bericht Agro-Vital BV uit Noordwolde brengt vanaf april een fosfaatmeststof op de markt die bestaat uit herwonnen fosfaat. Door de bijzondere samenstelling is de meststof ook toegestaan voor melkveebedrijven binnen de derogatie. Het product heeft de naam Crystal Green. Agro-Vital op de markt met herwonnen fosfaat voor derogatiebedrijven
Wijzigingen fosfaatreductieregeling gepubliceerd 31 mrt 2017 Wijzigingen fosfaatreductieregeling gepubliceerd Bericht De wijzigingen van de fosfaatreductieregeling zijn donderdag officieel in de Staatscourant gepubliceerd. LTO Nederland is blij dat de regeling op een aantal punten is aangepast. Wijzigingen fosfaatreductieregeling gepubliceerd
Bemesting maisland 31 mrt 2017 Zwavelbemesting maïs: kies met argumenten! Bericht Ieder jaar opnieuw de vraag, wel of geen (aparte) zwavelbemesting voor maïs. Ons advies, neem uw beslissing op basis van een recente bodemanalyse. In de analyse staat precies vermeld wat het zwavelleverend vermogen is van uw perceel. Op basis hiervan kunt u een redelijke inschatting maken of een (aanvullende) bemesting noodzakelijk is. OCI Zwavelbemesting maïs: kies met argumenten!
Huidig mestbeleid niet effectief genoeg 30 mrt 2017 Huidig mestbeleid niet effectief genoeg Bericht Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. Dit staat echter op gespannen voet met de bemestingsadviezen, zo luiden enkele conclusies van de PBL-Evaluatie van de Meststoffenwet. De huidige aanpak van het mestprobleem loopt dus tegen zijn grenzen aan. Huidig mestbeleid niet effectief genoeg
Meerwaarde fosfaatbemesting dierlijke mest 28 mrt 2017 Meerwaarde fosfaatbemesting dierlijke mest Bericht Kunstmest vervangen voor bewerkte dierlijke mest. In vele opzichten een duurzame gedachte; er ontstaat meer plaatsingsruimte voor dierlijke mest wat veel transportbewegingen en vooral veel geld bespaart en de akkerbouwer die de dierlijke mest aanvoert ontvangt daarmee ook organische stof.  Meerwaarde fosfaatbemesting dierlijke mest
OCI 23 mrt 2017 Omstandigheden steeds beter om ook maisland te bemesten Bericht Met de huidige weersomstandigheden, oplopende bodemtemperaturen en de weersvooruitzichten op lange termijn komt ook de organische bemesting op aankomend maisland steeds meer in beeld. OCI Omstandigheden steeds beter om ook maisland te bemesten
Provincie Noord-Brabant: nieuwe maatregelen voor m 17 mrt 2017 Provincie Noord-Brabant: nieuwe maatregelen voor mestbewerking Bericht De provincie wil geen beperkingen meer opleggen aan de hoeveelheid mest die in Brabant bewerkt mag worden. Alleen aan de locaties waar dat mag gebeuren. Provincie Noord-Brabant: nieuwe maatregelen voor mestbewerking
Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017 van 17 mrt 2017 Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017 van start Bericht Jaarlijks inventariseert het Projectbureau Lokale Mestverwerking, in samenwerking met Bureau Mestafzet, de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. In 2014 hebben mestverwerkers voor het eerst de (verwachte) mestverwerkingscapaciteit kunnen opgeven.  Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017 van start

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies