Labels

justice-2071539_1000x666.jpg 15 mrt 2017 100.000 euro boete voor schoonmaakbedrijf na ongeluk mestsilo Bericht De rechtbank Overijssel heeft besloten dat een schoonmaakbedrijf een boete krijgt van 100.000 euro na een ongeval in een mestsilo waar drie mannen omkwamen. 100.000 euro boete voor schoonmaakbedrijf na ongeluk mestsilo
Werkingscoëfficiënt stikstof hoger bij digestaat 15 mrt 2017 Werkingscoëfficiënt stikstof hoger bij digestaat Bericht Uit een vergelijkingsproef tussen vergiste en onvergiste rundveemest blijkt dat de werking van stikstof van digestaat gemiddeld 23 procent hoger ligt dan bij onvergiste mest. Door de digestaat aan te lengen met water stijgt de werking zelfs met 40 procent. Dit is een van de bevindingen uit de bemestingsproeven binnen het praktijknetwerk ‘Microvergisting in de praktijk’ Werkingscoëfficiënt stikstof hoger bij digestaat
Percentage verplichte mestverwerking niet verlagen 14 mrt 2017 Van Dam: Percentages verplichte mestverwerking niet verlagen Bericht Staatssecretaris Van Dam heeft besloten om de percentages voor verplichte mestverwerking in 2017 niet te verlagen. Van Dam: Percentages verplichte mestverwerking niet verlagen
Zode onderwerken 10 mrt 2017 Vernietig vanggewas op korte termijn voor maximaal profijt vastgelegde stikstof Bericht Veehouders op zand- en lössgrond hebben afgelopen najaar na de maïsoogst verplicht een vanggewas in moeten zaaien. Het is nú de kunst maximaal te profiteren van de extra stikstof die dit gaat opleveren, zeker als er weer maïs volgt op het perceel. OCI Vernietig vanggewas op korte termijn voor maximaal profijt vastgelegde stikstof
gieren 9 mrt 2017 NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof Bericht De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) nemen met kracht afstand van de Brabantse Verordening Stikstof, die aanstaande vrijdag door Provinciale Staten in een themabijeenkomst in Noord-Brabant wordt besproken. NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof
Het ‘zwarte goud’ meten in mest en compost 7 mrt 2017 Het ‘zwarte goud’ meten in mest en compost Bericht In zowel mest als compost kan Eurofins Agro organische stof analyseren. Organische stof heeft als het ‘zwarte goud’ diverse functies in de bodem. Het ‘zwarte goud’ meten in mest en compost
Stikstofwerking uit varkensdrijfmest omhoog 6 mrt 2017 Stikstofwerking uit varkensdrijfmest op grasland omhoog bijgesteld Bericht De CBGV heeft recentelijk de stikstofwerking van rundvee- en varkensdrijfmest en de verdeling over de sneden herzien. Stikstofwerking uit varkensdrijfmest op grasland omhoog bijgesteld
cmvb20160722-2206.jpg 3 mrt 2017 Kies de juiste hoeveelheid en samenstelling sporenelementen Bericht Sporenelementen zijn cruciaal voor de gezondheid van de bodem, de vitale tijd van het gewas en de opname van de voedingsstoffen. En uiteindelijk voor de gezondheid en het gebruik van het geteelde ruwvoer. “Als je alleen sporenelementen toevoegt aan het voerhek, zitten we niet op het juiste spoor.” van Iperen Kies de juiste hoeveelheid en samenstelling sporenelementen
Van Iperen 7 mrt 2017 Keuze meststof bepaalt benutting eiwit en ureumgehalte Bericht Het is algemeen bekend dat teveel onbestendig eiwit bij koeien resulteert in een lagere benutting van het eiwit én een hoog ureumgehalte. Dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid, vruchtbaarheid en genetische vooruitgang van de koe. “Veehouders kunnen hier bij de keuze van de meststof rekening mee te houden.” van Iperen Keuze meststof bepaalt benutting eiwit en ureumgehalte
Extra bemestingsmogelijkheid van maximaal 20-30 kg 3 mrt 2017 20-30 kg extra! Bericht

Geef van élk perceel de PAL-waarde door voor maximale fosfaatbemesting.

OCI 20-30 kg extra!
Verisscan: Nieuwe stap in optimalisatie bodemkwali 2 mrt 2017 Verisscan: Nieuwe stap in optimalisatie bodemkwaliteit Bericht Dat een goede bodem een cruciale rol vervuld binnen de melkveehouderij is niets nieuws. Maar wat is bodemkwaliteit, hoe krijgen we de kwaliteit in beeld en hoe is deze te verbeteren. Op KTC De Marke wordt hiervoor de Verisscan ingezet. Dit nieuwe apparaat is gekoppeld aan een trekker en scant via een woelpoot en schijven om de 10 meter de bodem en brengt deze specifiek in kaart. Verisscan: Nieuwe stap in optimalisatie bodemkwaliteit
Staatscourant publiceert regeling fosfaatreductiep 17 feb 2017 Staatscourant publiceert regeling fosfaatreductieplan 2017 Bericht Het ministerie van Economische Zaken heeft op 17 februari 2017 de Regeling fosfaatreductieplan 2017 bekend gemaakt. Deze ministeriële regeling is onderdeel van het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017. Daartoe behoren ook de op 3 februari 2017 gepubliceerde Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij en het Voerspoor Melkveehouderij. Staatscourant publiceert regeling fosfaatreductieplan 2017
bredebanden_170217_650.jpg 16 feb 2017 Wacht tot bodemtemperatuur op 8 graden zit Bericht Het uitrijden van mest mag weer sinds een paar dagen. Toch is ons advies: ‘wacht nog even’. Als de loonwerker u niet in de nek hijgt of de grootte van de mestkelder niet leidend is, is het zowel vanuit bemestingstechnisch als bodemkundig opzicht verstandig te wachten tot de bodemtemperatuur een aantal graden is opgelopen. OCI Wacht tot bodemtemperatuur op 8 graden zit
Gebruik nu BioAktiv! 10 feb 2017 Problemen met harde mestlagen voorkomen? Gebruik nu BioAktiv! Bericht Wilt u straks uw mestput snel en goed legen? Los dikke en harde mestlagen op door mest nu te behandelen met BioAktiv. Problemen met harde mestlagen voorkomen? Gebruik nu BioAktiv!
OCI 10 feb 2017 Grasland scheuren? N-min monster noodzakelijk op zand- en lössgrond Bericht Op klei- en veengrond mag u na de winterperiode sinds 1 februari weer grasland scheuren ten behoeve van een andere teelt. Ditzelfde geldt voor de zand- en lössgronden, waar u overigens wel met aanvullende voorwaarden te maken heeft. OCI Grasland scheuren? N-min monster noodzakelijk op zand- en lössgrond

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies