Labels

bredebanden_170217_650.jpg 16 feb 2017 Wacht tot bodemtemperatuur op 8 graden zit Bericht Het uitrijden van mest mag weer sinds een paar dagen. Toch is ons advies: ‘wacht nog even’. Als de loonwerker u niet in de nek hijgt of de grootte van de mestkelder niet leidend is, is het zowel vanuit bemestingstechnisch als bodemkundig opzicht verstandig te wachten tot de bodemtemperatuur een aantal graden is opgelopen. OCI Wacht tot bodemtemperatuur op 8 graden zit
Gebruik nu BioAktiv! 10 feb 2017 Problemen met harde mestlagen voorkomen? Gebruik nu BioAktiv! Bericht Wilt u straks uw mestput snel en goed legen? Los dikke en harde mestlagen op door mest nu te behandelen met BioAktiv. Problemen met harde mestlagen voorkomen? Gebruik nu BioAktiv!
OCI 10 feb 2017 Grasland scheuren? N-min monster noodzakelijk op zand- en lössgrond Bericht Op klei- en veengrond mag u na de winterperiode sinds 1 februari weer grasland scheuren ten behoeve van een andere teelt. Ditzelfde geldt voor de zand- en lössgronden, waar u overigens wel met aanvullende voorwaarden te maken heeft. OCI Grasland scheuren? N-min monster noodzakelijk op zand- en lössgrond
Breng bodem pH op peil met deze tips 9 feb 2017 Breng bodem pH op peil met deze tips Bericht Een goede bodem pH is van groot belang. Toch blijkt het in de praktijk regelmatig te laag te zijn. Een optimale bodem pH leidt tot een goede mineralenbenutting. Zorg dus dat de bodem pH op peil is. Breng bodem pH op peil met deze tips
Mestwetgeving funest voor dierenwelzijn 3 feb 2017 Wakker Dier: Mestwetgeving funest voor dierenwelzijn en -gezondheid Bericht Het huidige en aankomende mestbeleid vraagt om krimp van de veestapel en stimuleert melkveehouders om maximaal efficiënt melk te gaan produceren. Dat is de conclusie van Wakker Dier uit een onderzoek van CLM. Wakker Dier: Mestwetgeving funest voor dierenwelzijn en -gezondheid
NMV: Nederlands ammoniakbeleid treft geen doel 30 jan 2017 NMV: Nederlands ammoniakbeleid treft geen doel Bericht NMV heeft altijd gepleit voor beleid dat is gestoeld op veldmetingen in plaats van berekeningen. NMV: Nederlands ammoniakbeleid treft geen doel
Gallagher 27 jan 2017 Nog een bemestingsplan maken voor de derogatie-aanvraag? Bericht U heeft nog een paar dagen! Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van derogatie is het opstellen van een bemestingsplan. U moet dit vóór 1 februari a.s. afgerond hebben, anders loopt u uw extra stikstofruimte mis. OCI Nog een bemestingsplan maken voor de derogatie-aanvraag?
mestgassen 18 jan 2017 Giftige mestgassen zoals waterstofsulfide komen vaak voor Bericht Op een melkveebedrijf in ZW-Friesland zijn jaarrond metingen uitgevoerd naar het vrijkomen van waterstofsulfide (H2S) uit mest. Bij het mest mixen steeg de H2S-concentratie sterk als de mest goed gemixt kon worden. Giftige mestgassen zoals waterstofsulfide komen vaak voor
Gebruik nu BioAktiv! 19 mei 2018 Problemen met harde mestlagen voorkomen? Gebruik nu BioAktiv! Bericht Wilt u straks uw mestput snel en goed legen? Los dikke en harde mestlagen op door mest nu te behandelen met BioAktiv. Problemen met harde mestlagen voorkomen? Gebruik nu BioAktiv!
Drijfmest 13 jan 2017 Nog 2 weken om uw extra stikstofruimte te regelen Bericht Om ook komend seizoen, afhankelijk van grondsoort en regio, 60 dan wel 80 kg extra stikstof uit dierlijke mest te kunnen geven aan uw graspercelen is het noodzakelijk dat u zich uiterlijk 31 januari a.s. heeft aangemeld voor derogatie bij de RVO. OCI Nog 2 weken om uw extra stikstofruimte te regelen
OCI Agro 4 jan 2017 'Ik ben zeer tevreden over het inzicht en overzicht dat de Bemestingsplanner biedt' Bericht Melkveehouder Siem van Leeuwen in Heenvliet vulde de NutriNorm Bemestingsplanner van OCI Agro in en won twee bigbags Nutramon-KAS voor zijn bedrijf. “Een mooi opsteker”, zegt hij. OCI 'Ik ben zeer tevreden over het inzicht en overzicht dat de Bemestingsplanner biedt'
Duitsland stelt strengere nitraatregels voor 3 jan 2017 Duitsland stelt strengere nitraatregels voor Bericht Op 19 januari 2017 zal de Bonsdag stemmen over de wijziging van de Meststoffenwet. Duitsland stelt strengere nitraatregels voor
sleepslangsysteem 29 dec 2016 Zelf aanschaffen sleepslangsysteem is overwegen waard Bericht Als je de arbeid niet meerekent is het aanschaffen van dit systeem voor een melkveehouder het overwegen waard, zeker als de buurman mee doet. Zelf aanschaffen sleepslangsysteem is overwegen waard
Gronduitruil biedt kansen voor samenwerking 20 dec 2016 Gronduitruil biedt kansen voor vruchtbare samenwerking Bericht Samenwerking levert beide partijen voordeel; vruchtbare grond voor de akkerbouwer en grondgebondenheid voor de veehouder. Gronduitruil biedt kansen voor vruchtbare samenwerking
Kringloopwijzer voor 15 mei 2017 indienen 14 dec 2016 Kringloopwijzer voor 15 mei 2017 indienen Bericht De KringloopWijzer over 2016 moet uiterlijk 15 mei 2017 ingediend zijn, tenzij de zuivelorganisatie anders voorschrijft. Kringloopwijzer voor 15 mei 2017 indienen

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies