Labels

mest 15 jul 2016 80% van melkveebedrijven moest mest afvoeren in 2015 Bericht Volgens de gebruiksnormen van 2015 produceert 80 procent van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven heeft zelfs 98 procent een overproductie. 80% van melkveebedrijven moest mest afvoeren in 2015
OCI Agro 15 jul 2016 Mestafzetkosten 2015 gestegen naar 17 euro per ton Bericht De gemiddelde mestafzetkosten zijn in 2015 gestegen van 15 naar 17 euro per geproduceerde ton. De mestafzetkosten zijn te becijferen door alle afzetkosten, inclusief uitrijden en aanwenden te delen door de geproduceerde tonnen mest. De spreiding in deze mestafzetkosten is echter ook toegenomen. Mestafzetkosten 2015 gestegen naar 17 euro per ton
Spoedige invoering fosfaatrechten onontkoombaar 30 jun 2016 Spoedige invoering fosfaatrechten onontkoombaar Bericht Een systeem van fosfaatrechten inclusief korting is ingrijpend, maar stelt de melkveehouderij wel in staat zich als grondgebonden sector op verantwoorde wijze te ontwikkelen binnen de milieugrenzen. Spoedige invoering fosfaatrechten onontkoombaar
Overschrijding fosfaatplafond hoger 30 jun 2016 Overschrijding fosfaatplafond hoger dan eerdere berekeningen Bericht Volgens het CBS is de fosfaatproductie in dierlijke mest in 2016 gestegen tot 180,1 miljoen kilogram. Dit is ruim 8 miljoen kilo meer dan in 2014. Overschrijding fosfaatplafond hoger dan eerdere berekeningen
Extra kosten voor veehouder na wegvallen derogatie 27 jun 2016 Extra kosten voor veehouder na wegvallen derogatie Bericht Als de derogatieregeling voor mestafzet vervalt, moet de mestverwerkingscapaciteit met zo'n 75% toenoemen. De kosten stijgen daardoor met 116 miljoen euro. Extra kosten voor veehouder na wegvallen derogatie
Realiseren en benutten BEP voordeel niet eenvoudig 21 jun 2016 Realiseren en benutten BEP voordeel niet eenvoudig Bericht Bij veel bedrijven is fosfaatevenwichtsbemesting vaak niet mogelijk door de stikstofgebruiksnorm en de stikstofexcretie. Realiseren en benutten BEP voordeel niet eenvoudig
Bemestingsadvies bij extreme neerslag 20 jun 2016 Bemestingsadvies bij extreme neerslag Bericht Er zijn geen vuistregels voor de besmesting bij extreme neerslag. Wel kunnen leden van de CBGV een aantal handige tips geven. Bemestingsadvies bij extreme neerslag
Mest kuilen 4 mrt 2015 Inkuilen mest spaart nutriënten en organische stof Bericht Inkuilen van mest en dikke fractie levert een waardevolle meststof op en is goed voor het milieu. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek. Inkuilen mest spaart nutriënten en organische stof
mestscheider 23 dec 2014 Efficiënter scheiden door compacte mestscheider Bericht Melkvee- en fokbedrijf Mts. Van den Anker uit Maurik was al bekend met het scheiden van mest naar dunne en dikke fractie. Om efficiënter te kunnen scheiden, zocht Joost van den Anker naar zijn eigen mestscheider. Efficiënter scheiden door compacte mestscheider
NMV 4 dec 2014 Lobby NMV leidt tot minder mest verwerking Bericht Recent heeft staatssecretaris Dijksma laten weten dat de hoeveelheid mest die de melkveesector moet verwerken minder groot is dan was aangenomen. Lobby NMV leidt tot minder mest verwerking
DLV 30 jul 2014 Praktijknetwerk 'Laat de gassen je niet verrassen' presenteert tips over mestgassen Bericht In het afgelopen anderhalf jaar heeft het praktijknetwerk ‘Laat de gassen je niet verrassen’ zich verdiept in mestgassen. Praktijknetwerk 'Laat de gassen je niet verrassen' presenteert tips over mestgassen
NMV 16 jul 2014 Ruimte voor alternatieve bemestingsmethoden Bericht Het lijkt er nu op dat het ministerie openstaat voor alternatieve maatregelen en deze inspanningen van de NMV beloond gaan worden. Ruimte voor alternatieve bemestingsmethoden
Mestgassen 27 jun 2014 Boeren 'beroepsblind' voor dodelijke mestgassen Bericht Boeren onderschatten het gevaar van mestgassen. Dat zegt Jetty Middelkoop, adviseur gevaarlijke stoffen bij de brandweer. Boeren 'beroepsblind' voor dodelijke mestgassen
RTV Noord 28 mei 2014 Nieuwe kans voor revolutionaire mestmethode Bericht De revolutionaire mestmethode die werd bedacht door boer Klaas Wolters uit Winsum krijgt een nieuwe kans. Nieuwe kans voor revolutionaire mestmethode
Daniel Nagel 8 mei 2014 Aflevernieuws: Keydollar DryBed mestscheider voor Daniel Nagel uit Lemelerveld Bericht

Veehouder Daniel Nagel kiest bewust de DryBed van Keydollar.

Aflevernieuws: Keydollar DryBed mestscheider voor Daniel Nagel uit Lemelerveld

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies