Labels

Boeren blijven in onzekerheid over stikstofmaatreg 18 okt 2019 Boeren blijven in onzekerheid over stikstofmaatregelen Bericht Minister Schouten van Landbouw heeft gisteren, 17 oktober, samen met de provincies een crisisoverleg gehad over het stikstof. Echter heeft dit gesprek geen resultaten opgeleverd. Het Rijk laat samen met de provincies weten dat er uiterlijk 1 december duidelijkheid moet zijn over de regels omtrent stikstof. Boeren blijven in onzekerheid over stikstofmaatregelen
Eis: beroepsverbod en gevangenisstraf voor mesthan 10 okt 2019 Eis: beroepsverbod en gevangenisstraf voor mesthandelaar vanwege stelselmatige fraude Bericht Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 7 oktober in de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van drie jaar en een beroepsverbod geëist tegen een mestintermediair uit Wintelre.   Eis: beroepsverbod en gevangenisstraf voor mesthandelaar vanwege stelselmatige fraude
Heb jij de mestverwerkingsplicht al geregeld? 8 okt 2019 Heb jij de mestverwerkingsplicht al geregeld? Bericht Nog een paar maanden en dan is 2019 weer voorbij. Produceer je op je bedrijf meer fosfaat dan dat je aan fosfaatgebruiksruimte hebt? Dan heb je een fosfaatoverschot. Check hieronder of de mestverwerkingsplicht voor jou geldt en wat je dan moet doen. Heb jij de mestverwerkingsplicht al geregeld?
Dairy Training Centre biedt de SPRINT-opleiding aa 8 okt 2019 Dairy Training Centre biedt de SPRINT-opleiding aan Bericht De Sprint-Training is bedoeld voor belangstellenden die meer over de melkveehouderijsector willen weten en die geen agrarische opleiding of agrarische achtergrond hebben. Ben jij boer of boerin, maar kom je van oorsprong niet van een melkveebedrijf? Kom je beroepshalve, bijvoorbeeld als verzekeringsagent, in contact met boeren, maar ontbreekt het je aan kennis over de sector? Of ben je een startende medewerker, zonder actuele voorkennis? Dan is dit je kans. Dairy Training Centre biedt de SPRINT-opleiding aan
Verpachter kan aanspraak maken op helft fosfaatrec 7 okt 2019 Verpachter kan aanspraak maken op helft fosfaatrechten Bericht Bij beëindiging van een langlopende pachtovereenkomst kan een verpachter in sommige situaties aanspraak maken op de helft van de fosfaatrechten van de pachter. Dat is de einduitspraak van de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een proefproces. Verpachter kan aanspraak maken op helft fosfaatrechten
Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel 7 okt 2019 Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel Bericht Mineral Valley Twente heeft onderzocht wat de toestand van de landbouwbodem in Twente is. In het onderzoek is aan de hand van 9 parameters uit bijna 60.000 bodemmonsters van de afgelopen 12 jaar gekeken naar toestand van de bodem, uitgesplitst naar grondsoort en gewas. Belangrijkste conclusie is dat de vruchtbaarheid van de landbouwbodem in Twente over het algemeen stabiel en op peil is.  Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel
Kabinet: stikstofproblemen snel en zorgvuldig aanp 4 okt 2019 Kabinet: stikstofproblemen snel en zorgvuldig aanpakken Bericht Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren.  Kabinet: stikstofproblemen snel en zorgvuldig aanpakken
Rol van mest in kringlooplandbouw 3 okt 2019 Rol van mest in kringlooplandbouw Bericht De brochure ‘Mest, een waardevolle grondstof’ maakt duidelijk dat mest geen afval is, maar juist waardevolle voeding voor planten en de bodem. In de omslag naar kringlooplandbouw in 2030 ligt de uitdaging in het sluiten van nutriëntenkringlopen. Rol van mest in kringlooplandbouw
Dierlijke mest wegen: kent u de regels nog? 2 okt 2019 Dierlijke mest wegen: kent u de regels nog? Bericht Er zijn verschillende manieren om dierlijke mest te wegen, bijvoorbeeld met een aanboordweegapparaat of met een weegbrug. Echter zijn er sinds 1 april 2019 extra regels opgesteld voor het wegen van dierlijke mest. RVO.nl zet ze voor u op een rij. Dierlijke mest wegen: kent u de regels nog?
Zien maakt stil.. maar ook gemotiveerder dan ooit! 30 sep 2019 Zien maakt stil.. maar ook gemotiveerder dan ooit! Column

Afgelopen weekend in vele landelijke en regionale kranten... agri-partijen die hun waardering middels paginagrote advertenties uitspreken over de Nederlandse boeren, over de Nederlandse agrarische sector. Steeds meer partijen die meedoen en de Nederlandse boer een hart onder de riem steken om een positief geluid de wereld in te laten gaan.

Zien maakt stil.. maar ook gemotiveerder dan ooit!
Geen verrassing door mestprognose 27 sep 2019 Geen verrassing door mestprognose Bericht Een goede prognose van de mestproductie is van groot belang met het oog op het einde van het jaar. De mestproductie kan om diverse redenen anders uitpakken ten opzichte van het voorgaande jaar. Geen verrassing door mestprognose
LEMKEN heeft nu ook meststofstrooiers 25 sep 2019 LEMKEN heeft nu ook meststofstrooiers Bericht

Precies tijdens Agritechnica 2019 maken Nicola Lemken en Julien Burel de samenwerking tussen hun bedrijven bekend. LEMKEN breidt vanaf november zijn portfolio uit en biedt meststofstrooiers van SULKY aan in het eigen LEMKEN blauwe design. Het programma bestaat uit drie series met in totaal vijf modellen die door de zakenpartners van LEMKEN in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de Benelux, Ierland, Groot-Brittannië en Polen zullen worden verkocht.

LEMKEN heeft nu ook meststofstrooiers
Rauch MDS.2, compleet in een nieuw jasje 24 sep 2019 Rauch MDS.2, compleet in een nieuw jasje Bericht Met de volledig vernieuwde MDS.2-serie zet RAUCH nieuwe standaardnormen in het complete pakket met kunstmeststrooiers met twee strooischijven. Rauch MDS.2, compleet in een nieuw jasje
Bemonstering dikke fractie: hoe zat dit ook alweer 24 sep 2019 Bemonstering dikke fractie: hoe zat dit ook alweer? Bericht Vanaf 1 oktober 2017 moet dikke fractie bemonsterd worden door een onafhankelijke monsternemer. Dikke fractie is vaste mest dat bestaat uit koek na mestscheiding met mestcode 13 (rundveemest) en 43 (varkensmest), of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 in zit. Bemonstering dikke fractie: hoe zat dit ook alweer?
Reactie NMV op veroorzaakte onrust door uitspraken 24 sep 2019 Reactie NMV op veroorzaakte onrust door uitspraken Tjeerd de Groot van D66 Bericht De discussie over het verkleinen van de veestapel wordt momenteel aangezwengeld door landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot van D66. Opmerkelijk detail is dat De Groot voorheen directeur was van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Dit was in een tijd dat hun visie vooral bestond uit efficiënter produceren en de afschaffing van het melkquotum. Reactie NMV op veroorzaakte onrust door uitspraken Tjeerd de Groot van D66

Melkveehouder Arie den Uijl voert maisvlokken

Fuite

Het zorgt voor rustige pensenergie en extra eiwit, gezonde koeien en meer melk.

Meer voordelen >

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies