Editie juli: Melkveehouders richten zich op mestverwerking

Focus op mestverwerking

Focus op mestverwerking

In de melkveehouderij is een opkomende interesse voor mestverwerking. Er zijn vele ontwikkelingen, maar welke is nu interessant om te volgen? Het instappen in verwerking is maatwerk, maar wordt steeds toegankelijker vooral omdat de melkveehouderij ook een mestvraag heeft.

Sinds het afschaffen van het quotum is de druk op de mestmarkt gegroeid. In Nederland becijferde het Bureau Mest Afzet (BMA) over 2015 dat de productie van dierlijke mest de gebruiksruimte overschrijdt. De Nederlandse fosfaatproductie ligt 2,6 miljoen kilogram fosfaat hoger dan er verwerkt of afgezet wordt. Dat betekent dat er in Nederland een wankel evenwicht is op de mestmarkt, zeker met het oog op de uitbreiding die de melkvee houderij heeft gerealiseerd vanaf 2015. Dat zorgde ervoor dat de afzetprijzen in de afgelopen anderhalf jaar fors zijn gestegen. Bedragen rond de 20 euro per m3 zijn geen uitzondering.

In Vlaanderen is het evenwicht op de mestmarkt stabieler. Sinds 2007 is de Vlaamse mestbalans - die gebaseerd is op stikstof - al een 10-tal jaar onafgebroken in evenwicht. Sinds 2006 is er een verwerkingsplicht waardoor ook de capaciteit snel sprongen maakte. De verwerkingscapaciteit is zelfs overbemeten; volgens de enquête van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) is er een direct oproepbare overcapaciteit van 23 procent op de Vlaamse verwerkingscapaciteit. Doordat in Vlaanderen al sinds 10 jaar een verplichting op mestverwerking zit, zijn de afvoerprijzen per m3 mest 5 tot 6 euro lager in vergelijking met Nederland.

Grillige mestmarkt

De beschikbare verwerkingscapaciteit in Nederland en Vlaanderen is grotendeels geïnitieerd door de intensieve veehouderij. Ter illustratie; in Vlaanderen bood de rundveehouderij 1 miljoen kilogram (van de verwerkte 40 miljoen kilogram N) stikstof aan. Ook in Nederland is het aandeel rundvee drijfmest beperkt, al ontbreken concrete cijfers bij BMA. Betrokkenen rondom mestverwerkingsinitiatieven stellen vast dat steeds meer melkveehouders zich oriënteren op een vorm van verwerking. “De groep die interesse heeft in mestverwerking is niet in een defi nitie te vangen”, laat Harm Wientjes (DLV Advies) weten. “Vanaf 15 euro/m3 en 2.000 m3 mestoverschot begint de interesse te stijgen”, vertelt Wientjes. De aanleiding voor de stijgende interesse is groeiambitie na het wegvallen van het quotum. Maar met deze groeiambities komen neveneffecten zoals de onzekerheid van afzet en de hoge kosten ervan. Afzetprijzen van 15-20 euro per m3 worden op de langere termijn als niet vol te houden beschouwd. De grilligheid van de mestmarkt beperkt zich niet alleen tot de wisselende prijzen. Er zijn ook afvoerpieken die vervolgens beïnvloed worden door het weer. In een nat teeltseizoen zijn er problemen om de mest weg te krijgen.

Scheiden interessant bij beperkt overschot

Instappen in verwerking gebeurt in de regel met het scheiden van mest. Via een vaste of mobiele scheider wordt de dikke fractie gescheiden van de dunne fractie. De dikke fractie wordt vervolgens afgevoerd naar composteringskanalen, vergisters, geëxporteerd na hygiënisatie of gepelleteerd tot mestkorrels. Het scheiden van mest is voor veel melkveehouders met een beperkt overschot al een hele nuttige oplossing. Voor de dikke fractie is er afzet terwijl de dunne fractie - met de helft van de fosfaat en stikstof - op het bedrijf blijft.

Meer lezen?

Dit is slechts het eerste gedeelte van het focus artikel uit vakblad Melkveebedrijf. Wilt u het volledige artikel lezen over melkveehouders richten zich op mestverwerking? Vraag dan een gratis proefnummer aan op Vakblad Melkveebedrijf. U kunt hiervoor mailen naar melkveebedrijf@prosu.nl onder vermelding van proefnummer juli. Witl u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws en kennis opdoen? Neem dan een abonnement op het vakblad

Andere artikelen in het Juli nummer zijn:

  • Melkveehouder: passie of pijn?
  • Nederlander introduceert melkrobot in Afrika 
  • Natuurlijk grasland op uw bedrijf

Deel dit artikel

Win met jouw foto!

foto actie albelli

Maak kans om jouw foto op aluminium te winnen!

Maak een “typerende foto” van jou of je gezin tijdens de dagelijkse werkzaamheden op je bedrijf en maak kans om jouw winnende foto op aluminium te winnen!

Ga naar de actie >

Bedrijfsbordenactie!

Bedrijfsbordenactie

Trots op uw bedrijf?

Een bedrijfsbord is het perfecte visitekaartje van uw bedrijf. Bij aankoop van 25 doses en/of ter waarde van € 500,- ABS Sperma ontvangt u gratis een bedrijfsbord.

Bekijk de actie

Agenda

19 september 2017 Maisdemo “top-opbrengsten zonder kunstmest!”Maisdemo “top-opbrengsten zonder kunstmest!”
21 oktober 2017 KOEmunityfeest 2017KOEmunityfeest 2017
31 oktober t/m 2 november 2017 RMV HardenbergRMV Hardenberg
21 t/m 23 november 2017 Agrar Kontakt Tage (D)Agrar Kontakt Tage (D)