Bijna 70% van de melkveehouders wil jongveeopfok verbeteren

3 feb 2016

Bericht

70% melkveehouders wil jongveeopfok verbeteren

Op basis van data van 600 Melk€fficiënt-analyses bij klanten en niet-klanten constateert ForFarmers dat voor 68% van de veehouders het verlagen van de afkalfleeftijd van de vaarzen, verlaging van het vervangingspercentage óf een combinatie van beide, financieel de meest interessante maatregel is om de voerwinst te verhogen. Bovendien zorgen deze maatregelen voor een toename van de melkproductie per kg fosfaat. Dit is gunstig voor zowel BEX als de KringloopWijzer en betekent bij uitbreiding dat de veehouder minder extra grond en extra fosfaatrechten nodig heeft.    

Voor een bedrijf met 100 koeien, 8.500 kilogram melk per koe en zeven stuks jongvee per tien melkkoeien als uitgangspunt betekent het verlagen van de afkalfleeftijd van 26 naar 24 maanden, ruim 10.000 euro aan extra voerwinst. Combineert dit bedrijf verlaging van de afkalfleeftijd met verlaging van het vervangingspercentage met 5%, dan levert dit bijna 19.000 euro aan extra voerwinst op.

Ook meer melk per kilogram fosfaat
Een belangrijk nieuw kengetal in de melkveehouderij is kg melk per kg fosfaat. Voor bovengenoemd voorbeeldbedrijf resulteert het verlagen van de afkalfleeftijd van de vaarzen van 26 naar 24 maanden, in een stijging van de melkproductie per kg fosfaat met 5 kg (= 25.000 kg melk extra). Door tevens het vervangingspercentage te verlagen met 5%, stijgt de melkproductie per kg fosfaat in totaal met 10 kg (= 50.000 kg melk extra). Een hogere melkproductie per kg fosfaat heeft als voordeel dat er minder mestafzet en/of mestverwerking nodig is. Daarnaast heeft de veehouder bij uitbreiding minder extra grond en fosfaatrechten nodig.

Meer belangstelling jongveeopfok
De vraag naar kennis en advisering op het gebied van jongveeopfok is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De jongveespecialisten van ForFarmers ontvangen met name meer vragen over het verbeteren van de groei van jongvee, om zodoende de afkalfleeftijd te verlagen. Door een hogere jeugdgroei bereiken pinken eerder hun inseminatiegewicht, waardoor ze eerder kunnen afkalven. Een hogere groei tijdens de melkperiode, te realiseren met een intensief melkschema, resulteert bovendien in een hogere melkproductie op latere leeftijd.

Alien van der Hem, marketingmanager jongvee licht toe: “Veehouders beseffen dat er nog veel verbetering te behalen is bij de jongveeopfok, maar ze hebben geen idee hoe groot het verborgen rendement is. Melk€fficiënt maakt dat voor iedere bedrijfssituatie in één oogopslag duidelijk. Voor het verbeteren van de jongvee-opfok is het van belang om per bedrijf een praktisch plan van aanpak te maken. Dit, in combinatie met onze Vita-aanpak voor de opfok van jongvee, geeft op ieder melkveebedrijf de beste strategie.”

Bron: ForFarmers

Deel dit artikel

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies