Agrifirm gaat voor extra reductie fosfaat met 1.1 miljoen kg

21 mrt 2017

Bericht

Agrifirm gaat voor extra reductie fosfaat met 1.1

Agrifirm heeft berekend dat zij samen met haar veehouders, met passende maatregelen een forse extra fosfaatreductie kan realiseren met behoud van een goed resultaat voor de veehouder. Met het totale pakket aan maatregelen kan Agrifirm samen met haar leden een additionele reductie van 1.1 kg miljoen fosfaat realiseren.

“Het minimum wat je als voerbedrijf kan doen is je houden aan het voerspoor. Natuurlijk doen we dat, maar we doen nog veel meer”, stelt Ronald van de Ven directeur Agrifirm Feed NWE. “We willen er alles aan doen om te voorkomen dat de derogatie verloren gaat, maar met behoud van het rendement van onze leden melkveehouders. Agrifirm heeft hiervoor een compleet pakket aan maatregelen beschikbaar gericht op het management in de stal. Onze adviseurs kunnen de melkveehouders hierbij met deskundig advies ondersteunen.

Deze aanpak omvat een combinatie van oplossingen voor de korte en langere termijn, een geïntegreerde aanpak waarbij Agrifirm haar kennis van akkerbouw en grasland en veeteelt combineert. Belangrijk onderdeel in het pakket is het terugbrengen van de afkalfleeftijd met twee maanden, extra verlaagd fosforarm-voer en extra toepassing van ruwvoergewassen met een hogere droge stofopbrengst en betere voedingswaarde.

Sectorbelang

“Met de inzet op dit pakket aan maatregelen zet Agrifirm belang van onze leden duidelijk voorop. We realiseren ons dat met dit pakket aan maatregelen, door verbetering van het ruwvoer, onze mengvoedervolumes zullen afnemen. Een noodzakelijk offer om in 2017 onder het fosfaatplafond te blijven. We helpen via deze aanpak om Nederland haar unieke positie in de zuivel-voedselketen te behouden en te versterken, en helpen een verantwoorde voedselketen veilig te stellen voor toekomstige generaties.”

Verlagen afkalfleeftijd en minder jongvee

De afgelopen jaren heeft Agrifirm met succes aangetoond dat de afkalfleeftijd met twee maanden teruggebracht kan worden. “Als meer veehouders deze strategie toepassen levert dit een forse reductie van het fosfaat op. We zien hiervan in de praktijk al vele goede resultaten”, aldus Ronald van de Ven. “Met een krimpende veestapel zullen melkveehouders voor een beter en efficiënter rendement met een optimale opstartstrategie de melkproductie per koe verhogen. De fosfaateffecten hiervan hebben we meegenomen in onze berekeningen.” Agrifirm biedt voor een optimale opstartstrategie het concept Topstart, een aanpak waarmee de fosfaatefficiëntie toeneemt.

Extra verlaging fosforgehalte in mengvoerpakket met ca. 5%

In 2015 is door Agrifirm al met succes het fosforgehalte in haar mengvoeders teruggebracht. Recentelijk heeft Agrifirm het fosforgehalte in haar pakket mengvoerders extra verlaagd met circa 5% onder de norm van 4,3 gram per kilogram. Hiermee kunnen de melkveehouders van Agrifirm gezamenlijk een forse besparing van fosfaat realiseren.

Verbetering en aanpassing van het ruwvoer

“Veehouders kunnen de kwaliteit van het ruwvoer sterk verbeteren door meer gewassen te verbouwen met een hogere droge stofopbrengst en hogere voedingswaarde” vertelt John Smit, directeur Agrifirm Plant. “Op geschikte gronden kan bijvoorbeeld extra grasklaver doorgezaaid worden of bijvoorbeeld krachtvoervervangende gewassen, zoals voederbieten, geteeld worden. Wanneer de kwaliteit van het ruwvoer wordt verbeterd betekent dit een reductie van de benodigde hoeveelheid mengvoer.

Bron: Agrifirm

 

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Fosfaatrechten

Fosfaatreductieregeling aangepast voor niet-melkproducerende bedrijven

20 mrt 2017 Bericht
Fosfaatreductieregeling aangepast voor niet-melkproducerende bedrijven
ForFarmers scherpt fosforgehaltes mengvoer melkvee

ForFarmers scherpt fosforgehaltes mengvoer melkvee verder aan

1 mrt 2017 Bericht
ForFarmers scherpt fosforgehaltes mengvoer melkvee verder aan
Melkveehouders weten fosfaatreductieloket goed te

Melkveehouders weten het Fosfaatreductieloket goed te vinden

28 feb 2017 Bericht
Melkveehouders weten het Fosfaatreductieloket goed te vinden


Vakpartner Nieuws

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in

Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

21 mei 2020 Bericht Barenbrug
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies