Gelijktijdige bloei van gras geeft beter ruwvoer en meer melk

25 aug 2017

Bericht

Barenbrug voedergewassen

Geen kwaliteitsverlies door aren in het gras en altijd kunnen vertrouwen op een voorspelbare opbrengst, zowel in tonnen als in kwaliteit. Dat is het grote voordeel van grasmengsels waarvan de onderlinge rassen gelijktijdig bloeien. Om deze reden is in de meeste GreenSpirit graszaadmengsels de samenstelling afgestemd op de bloeidata.

Bloeiend gras is niet smakelijk en is slecht verteerbaar.  Dit gras is een grote stoorzender als het gaat om de nutriëntenopname van weidende koeien. Zeker wanneer een melkveehouder grote koppels koeien wil weiden en daarbij de melkproductie constant wil houden, verwacht hij een gelijkmatige en voorspelbare graskwaliteit: zowel in tonnen als in aanwezige voedingsstoffen. De lagere voederwaarde van bloeiend gras blijkt ook uit analyses. Het bevat 150 VEM minder dan niet-bloeiend gras. Bij een opname van 10 kg droge stof per dag, is dat een verschil in melkgift van maar liefst 7 tot 8 liter. Melkveehouders compenseren dit in de praktijk door het voeren van meer krachtvoer. Echter, dit is nadelig voor de KringloopWijzer, kost extra geld én verplicht de melkveehouder om de koe van extra structuur te voorzien. Niet interessant dus.

heel

 

Ideale kuil heeft 950 VEM

Ook voor maaien is een bloeiende grasplant niet ideaal. Tien dagen voordat de bloeiwijze zichtbaar boven het grasstaat, is de bladmassa maximaal en de voederwaarde en opbrengst in tonnen het hoogst. Maaien met aren levert dus altijd een kuil op met een lagere voederwaarde. Daarnaast duurt de herstelperiode veel langer wanneer gras in de bloei gemaaid wordt zodat de jaaropbrengst lager uit zal pakken. Omdat bij bloeiend gras ook nog eens de onderste bladeren afsterven, neemt als klap op de vuurpijl de smaak af. Schimmels krijgen kans zich hierop te vermeerderen waardoor de opname en de houdbaarheid van de graskuil verslechteren.

De ideale graskuil bevat 950 VEM, 18 procent ruw eiwit en 480 gram NDF (celwanden). Deze voerderwaarde kan alleen gerealiseerd worden als gras niet heeft gebloeid. Met goed gras kunnen koeien makkelijker 10.000 kg melk geven. Dit is een groot voordeel binnen de huidige fosfaatwetgeving die een hoge melkproductie aantrekkelijk maakt. Omdat veel melk uit ruwvoer zich vertaalt naar een hoog rendement (lees: lage voerkosten) is goed ruwvoer ook voor de melkveehouder van levensbelang.

Voorspelbare bloeiperiode

Belangrijk is daarom om gras niet in bloei te laten komen. Wanneer u zelf de proef op de som neemt, zult u merken dat middenvroege rassen rond 15 mei onderaan in de stengel een bloeiwijze gaan vormen. Als u het gras tijdens het maaien van de tweede snede boven deze bloeiwijze afmaait, zult u in de derde snede gegarandeerd veel stengels waarnemen. Voor late rassen geldt hetzelfde, alleen ligt de vorming van de bloeiwijze later, rond 23 mei. Omdat BG grasmengsels zowel middenvroeg als late rassen bevatten, gaat het altijd ergens mis: zowel eind mei, in juni als in juli staat er bloeiend gras in de weide. BG mengsels zijn daarom zeer lastig te managen. Een combinatie met middenvroege en late rassen zal de opbrengst in zowel tonnen als kwaliteit gedurende de tweede tot en met de vierde snede negatief beïnvloeden. In de jaren zestig tot negentig van de vorige eeuw was dat geen probleem: de melkproductie was relatief laag en het hebben van verschillende groeiritmes werd als zeer positief gezien. Nu het gras in de huidige tijd van de allerbeste kwaliteit moet zijn om koeien veel melk te laten geven, is een gespreide bloeiperiode achterhaald.

Synchronisatie bloeidata

Deze ontwikkeling is voor Barenbrug de reden om de bloeidata binnen de meeste GreenSpirit-mengsels gelijk te maken, ofwel te synchroniseren. Het grote voordeel van een gelijktijdige bloei is dat de opbrengsten zowel in hoeveelheid als in kwaliteit voorspelbaar en egaal worden. Bloeisynchronisatie past dus bijzonder goed bij de moderne melkveehouderij waarbij arbeidsgemak en een constante hoge melkproductie samen moeten gaan.

GreenSpirit•Intensieve Beweiding is gesynchroniseerd op middenvroeg, waarbij een gelijkmatige groei gedurende het hele weideseizoen uitgangspunt is bij de rassenkeuze.

GreenSpirit•Smakelijke Weide is geoptimaliseerd met rassen uit de late groep. Deze groep heeft de hoogste voederwaarde.

GreenSpirit•Maaien bevat ook late bloeiers. Met dit mengsel heeft u de grootste kans op vier of vijf topkuilen per jaar. 

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen


Vakpartner Nieuws

Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch

Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch voersysteem

7 apr 2020 Bericht Lely Vector
Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch voersysteem
Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf

Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf.nl

6 apr 2020 Bericht Agridiscounter
Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf.nl
Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies