Mest verdunnen met erfwater

19 jul 2017

Bericht

Mest verdunnen met erfwater

De BedrijfsWaterWijzer is ontwikkeld binnen het project ‘Koeien & Kansen’ en bestaat uit zeven modules; erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling, afspoeling, drinkwater en slootbeheer. Een paar veehouders experimenteren op dit moment met het opvangen van erfwater om deze te gebruiken bij het uitrijden van mest. Dit levert een drietal voordelen op, namelijk geen lozingen vanaf het erf, minder ammoniakemissie en een betere benutting van mest.

Het verdunnen van mest met water bij het uitrijden wint aan populariteit onder veehouders. Deze methode van mestuitrijden wordt erg gestimuleerd. Niet alleen de ammoniakemissie kan hierdoor dalen, maar ook de benutting van de mest gaat omhoog. Een bijkomend technisch voordeel is dat de loonwerker sneller kan werken als er water wordt toegevoegd. De mest is dan sneller te verpompen. Hierdoor vallen de (extra) kosten in de praktijk mee.?

Experimenteren in de praktijk

Koeien & Kansen veehouder Dekker in Zeewolde (Fl) heeft enkele septic tanks ingegraven. Hierin verzamelt hij het water en gebruikt dit water om zijn drijfmest te verdunnen. Hij brengt vervolgens met sleepslangen de verdunde mest op het land. Ook maatschap Post in Nieuweroord (Dr.) verkent de technische en financiële mogelijkheden om een waterbassin aan te leggen om al het erf- en dakwater op te vangen. Het waterschap verkent de subsidiemogelijkheden voor dergelijke initiatieven. Ook Mark Pijnenborg in Ysselsteyn experimenteert met het toevoegen van water aan zijn drijfmest. Hij verdunt mest met spoelwater. Hij vangt dit water op in een mestzak achter op het erf en voorkomt daarmee extra mestvolume (en mestafvoerkosten). Als de mest wordt toegediend op het eigen land, voegt hij het spoelwater weer toe om de mest te verdunnen. Zo maakt hij optimaal gebruik van de voordelen van deze toepassing.

Bron: Diarycampus

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Ondanks de hobbels is het mest vergisten kansrijk

Ondanks de hobbels is het mest vergisten kansrijk

14 jun 2017 Bericht
Ondanks de hobbels is het mest vergisten kansrijk
Grasproductie optimaliseren met inzet van mest

Grasproductie optimaliseren met inzet van mest

12 jun 2017 Bericht
Grasproductie optimaliseren met inzet van mest
OCI Agro

N-bijbemesting maïs vóór 6-blad stadium

9 jun 2017 Bericht OCI
N-bijbemesting maïs vóór 6-blad stadium


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies