NMV: Nederlands ammoniakbeleid treft geen doel

30 jan 2017

Bericht

NMV: Nederlands ammoniakbeleid treft geen doel

Afgelopen vrijdag hebben de onderzoekers Marcel Crok en Jaap Hanekamp het rapport: 'Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen' gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het huidige Nederlandse ammoniakbeleid, dat is ingevoerd in de jaren '90, totaal niet effectief is. Dit beleid is gebaseerd op berekeningen en computerprogramma´s. NMV heeft altijd gepleit voor beleid dat is gestoeld op veldmetingen in plaats van berekeningen. Om die redenen heeft NMV dit onderzoek naar de effectiviteit van het ammoniakbeleid dan ook meegefinancierd.

Sinds begin jaren '90 worden boeren gedwongen geldverslindende en risicovolle maatregelen te nemen zoals het bouwen van emissiearme stallen en het afdekken van de mestopslag. Bovendien worden boeren geconfronteerd met een verbod op het bovengronds uitrijden van mest om ammoniakuitstoot te verlagen.

Volgens de overheid zijn deze maatregelen bijzonder effectief. Echter, uit dit onderzoek blijkt dat de berekende ammoniakemissies en de gemeten ammoniakconcentraties ver uit elkaar liggen. Volgens de metingen is er niets tot weinig veranderd aan de ammoniakconcentraties in de lucht. Alle investeringen die de veehouderij heeft gedaan, lijken dus geen effect te hebben gehad. Het is daarom ook zeer de vraag of het zin heeft om op deze weg verder te gaan. Als de overheid grote milieu-investeringen vraagt mag je als veehouder minstens verwachten dat deze zinvol en effectief zijn en aantoonbaar tot een reductie leiden.

Daarnaast blijkt uit het rapport Crok en Hanekamp dat de gemeten ammoniakconcentraties verkeerd worden geïnterpreteerd. Er wordt gewerkt met een rekenkundig gemiddelde in plaats van een gewogen gemiddelde. Het gewogen gemiddelde levert ammoniakconcentraties op die minstens 27% lager liggen.

Nederland lijkt nu, op papier, een aanzienlijk hogere ammoniakemissie per hectare te hebben dan andere Europese landen. Het daadwerkelijke verschil ligt waarschijnlijk een stuk lager omdat Nederland op een verkeerde manier met de gegevens omgaat.

Sinds 1996 vraagt NMV hier al aandacht voor. NMV-er Klaas Wolters is al jaren zeer betrokken bij dit onderwerp en heeft afgelopen dinsdag het rapport mee aangeboden aan Elbert Dijkgraaf (SGP) en Jaco Geurts (CDA) omdat nader onderzoek naar de effectiviteit van het Nederlandse ammoniakbeleid overduidelijk nodig is.

Staatssecretaris Van Dam reageert uiterlijk 18 februari op dit kritische ammoniakrapport. NMV volgt dit dossier zorgvuldig en zal zich hiervoor blijven inzetten.

Bron: Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

NMV

(Melk)poedersneeuw in Brussel; ludieke EMB-actie

26 jan 2017 Bericht
(Melk)poedersneeuw in Brussel; ludieke EMB-actie
NMV: 'derogatieakkoord met dubbel gevoel'

NMV: 'derogatieakkoord met dubbel gevoel'

21 nov 2016 Bericht
NMV: 'derogatieakkoord met dubbel gevoel'


Vakpartner Nieuws

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”
16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdhed

16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdheden!

28 jul 2020 Bericht Agridiscounter
16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdheden!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies