Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehoude

Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij

7 dec 2017

Bericht

Was uw melkveefosfaatoverschot (MFO) in 2014 door bijzondere omstandigheden minimaal 5% lager? Had u in 2014 tijdelijk minder kilogrammen fosfaat met melkvee geproduceerd? Of had u meer grond in gebruik vanwege realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur? Meld het dan bij de RVO. Melden kan van 1 januari tot 16 februari 2018.

Geeft u vanaf 2018 tijdelijk landbouw uit gebruik voor aanleg van publieke infrastructuur? Meldt dit bij de RVO via de Gecombineerde opgave.

Dit kan gevolgen hebben voor de berekening van uw grondgebondenheid.

De voorzieningen

Per 1 januari 2018 wordt de Wet grondgebonden groei melkveehouderij opgenomen in de Meststoffenwet en aangevuld met de volgende voorzieningen:

  • Een voorziening voor bedrijven die in 2014 door bijzondere omstandigheden een ongewoon laag melkveefosfaatoverschot (MFO) hadden.
    Had u in 2014 door bijzondere omstandigheden een 5% lagere MFO? Of had u in 2014 tijdelijk minder kilogrammen fosfaat met  melkvee geproduceerd of meer grond in gebruik vanwege realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur? Meldt dit dan bij de RVO. Als zij uw verzoek goedkeuren dan kunt u de maximale omvang van uw huidige MFO met de gecorrigeerde MFO van 2014 verrekenen.
  • Een voorziening voor bedrijven die in het huidige kalenderjaar landbouwgrond beschikbaar hebben gesteld voor de aanleg van publieke infrastructuur.
    Geeft u vanaf 2018 tijdelijk landbouwgrond uit gebruik voor aanleg van publieke infrastructuur? Dan meldt u dit bij de RVO via de Gecombineerde Opgave. Als zij de opgave goedkeuren tellen de percelen waar het om gaat mee als landbouwgrond voor de grondgebondenheid.

Wat zijn bijzondere omstandigheden

In de volgende situaties is er sprake van bijzondere omstandigheden:

  • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad;
  • dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen op het bedrijf;
  • vernieling van de melkveestal;
  • realisatie van een natuurgebied of aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur.

Bron: RVO

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Lokale kringlopen de sleutel voor melkveehouderij

Lokale kringlopen de sleutel voor melkveehouderij van de toekomst

12 apr 2018 Bericht
Lokale kringlopen de sleutel voor melkveehouderij van de toekomst
Netwerk GRONDig presenteert definitie GRONDGEBONDE

Netwerk GRONDig presenteert definitie GRONDGEBONDENHEID aan Tweede Kamer en Ministerie

20 mrt 2018 Bericht
Netwerk GRONDig presenteert definitie GRONDGEBONDENHEID aan Tweede Kamer en Ministerie
Lely installeert 500e Vector automatisch voersyste

Lely installeert 500e Vector automatisch voersysteem

9 mrt 2018 Bericht
Lely installeert 500e Vector automatisch voersysteem
Nevedi wil dat melkveehouders beloond worden voor

Nevedi wil dat melkveehouders beloond worden voor fosfaatreductie voerspoor

27 dec 2017 Bericht
Nevedi wil dat melkveehouders beloond worden voor fosfaatreductie voerspoor
”Brede vertegenwoordiging in GRAS om definitie GRO

”Brede vertegenwoordiging in GRAS om definitie GRONDGEBONDENHEID robuust te bestendigen”

17 okt 2017 Bericht
”Brede vertegenwoordiging in GRAS om definitie GRONDGEBONDENHEID robuust te bestendigen”
LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in

LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in

9 okt 2017 Bericht
LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in
”Definitie GRONDGEBONDENHEID formuleren in balans

”Definitie GRONDGEBONDENHEID formuleren in balans met kringloop en samenhang leefomgeving”

26 sep 2017 Bericht
”Definitie GRONDGEBONDENHEID formuleren in balans met kringloop en samenhang leefomgeving”
Aanmelden MelkveeActueel

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies