APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare en onbetaalbare maatregelen

6 jun 2018

Bericht

APK-keuring stallen: Opeenstapeling van onhaalbare

Afgelopen vrijdag herintroduceerde gedeputeerde Anne-marie Spierings van de provincie Noord-Brabant het begrip APK-keuring voor stallen. ZLTO vindt dat de provincie met het blijven stapelen van regelgeving een voor de boer onwerkbare situatie creëert.

Gedeputeerde Spierings heeft een zogeheten 'tienpuntenplan' naar de Provinciale Staten gestuurd. Het doel daarvan is om de negatieve gevolgen van de veehouderij op de omgeving aan te pakken. Een onderdeel daarvan is een APK-keuring voor stallen.

ZLTO heeft hier kennis van genomen en ziet geen heil in een dergelijke aanpak. De gewoonte van de provincie om onhaalbare en onbetaalbare maatregelen te blijven stapelen op het erf van de individuele Brabantse boer, maakt dat hij niet meer kan vertrouwen op de overheid, die steeds weer opnieuw de spelregels verandert.

Ook werken deze maatregelen schaalvergroting in de hand, aangezien kleine en middelgrote boerenbedrijven het niet meer kunnen bolwerken om aan al deze maatregelen te voldoen.

"Nieuw provinciale beleid, sanering varkenshouderij, herstel biodiversiteit, klimaat... de lijst is eindeloos"

Het nieuwe provinciale beleid van 7 juli 2017, de sanering van de varkenshouderij, het herstel van de biodiversiteit, de klimaattafels... de lijst is inmiddels eindeloos. De boeren worden heel langzaam moe. Ze willen wel, maar het werken wordt ze onmogelijk gemaakt. En wanneer je te maken hebt met de onzekerheid van steeds weer nieuwe eisen waarin je moet voldoen, dan komt ook de innovatie langzaam maar zeker stil te liggen.

Voorstander van betere stallen

ZLTO is, net als de provincie, een voorstander van betere stallen met minder uitstoot. Maar de wijze waarop de provincie de ene maatregel na de andere oplegt, creëert een voor boeren onwerkbare situatie. Met het nieuwe provinciale beleid creëerde ze al een onhaalbare en onbetaalbare situatie die leidt tot honderden boeren die moeten stoppen met hun bedrijf. En nog geen jaar later willen de Gedeputeerde Staten alweer extra maatregelen nemen.

Janus Scheepers, portefeuillehouder Ruimtelijk Ontwikkeling bij ZLTO: 'Vergelijk het met iemand die een nieuwe auto koopt. Een auto die voldoet aan alle eisen. Na een jaar veranderen de eisen aan auto’s. En na drie jaar krijgt de nietsvermoedende automobilist tijdens de APK-keuring te horen: 'Uw auto voldoet niet meer aan de regels. U kunt deze slopen en een nieuwe kopen óf de motor compleet laten vervangen.’ 'Exact dit overkomt de Brabantse boer nu. Maar dan met stallen waar hij honderdduizenden euro’s voor heeft betaald.'

Tussentijdse aanpassingen

ZLTO vindt dat de provincie met maatregelen moet aansluiten bij het natuurlijke proces van financiering en afschrijving waar een veehouder mee te maken heeft. Een boer is financieel niet in staat om elke paar jaar de stal aan te passen aan nieuwe regels.

Als er nieuwe en eenvoudige maatregelen komen die zowel een bijdrage leveren aan het milieu als aan het bedrijfsrendement, dan moet de boer daarmee aan de slag. Dan moet er een zorgvuldige afweging plaatsvinden met redelijke overgangstermijnen. Ook als dat al voor het einde van de technische en economische levensduur van stallen is. Innovatie blijft ook nodig, maar deze werkwijze werkt contraproductief.

Durf oude systemen los te laten

Volgens ZLTO is een APK voor stallen een uitwas van een vastgelopen vergunningensysteem. Steek de energie liever in een nieuw systeem dat past bij deze tijd en de nieuwe omgevingswet, in plaats van steeds extra regels over boeren uit te storten.

Dat dwingt veehouders niet alleen om stallen te blijven verbeteren, maar stimuleert en motiveert ook. Maak realistische doelafspraken en reken ondernemers af op daadwerkelijk geproduceerde emissies. Daar heeft ZLTO al eerder voor gepleit.

Janus Scheepers: 'We roepen de provincie op om te stoppen met het produceren van allerlei nieuwe regels terwijl de grootste groep van onze veehouders nog aan het bijkomen is van het vorige pakket aan maatregelen. Voor veel van onze leden zijn die maatregelen al niet haalbaar en uitvoerbaar.'

Bron: ZLTO

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Fosfaatrechten: extra maatregelen vindt Schouten n

Fosfaatrechten: extra maatregelen vindt Schouten nu nog niet nodig

4 mei 2018 Bericht
Fosfaatrechten: extra maatregelen vindt Schouten nu nog niet nodig
Verduurzaming veehouderij Brabant zal vastlopen

Verduurzaming veehouderij Brabant zal vastlopen

10 jul 2017 Bericht
Verduurzaming veehouderij Brabant zal vastlopen
Provincie Noord-Brabant: nieuwe maatregelen voor m

Provincie Noord-Brabant: nieuwe maatregelen voor mestbewerking

17 mrt 2017 Bericht
Provincie Noord-Brabant: nieuwe maatregelen voor mestbewerking


Vakpartner Nieuws

Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN

Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN app

25 feb 2020 Bericht
Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN app
Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’

Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’

25 feb 2020 Bericht
Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

20 feb 2020 Bericht
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies