Biologische melkveehouders luiden noodklok in Brussel

13 mrt 2018

Bericht

Biologische melkveehouders luiden noodklok in Brus

Een groep biologische melkveehouders en het Friese Statenlid Hetty Janssen (PvdA) gaan vandaag naar Brussel voor overleg met de directie van de Commissie Milieu. Binnen dit Europese departement zetelt ook het Nitraat Comité, dat binnenkort stemt over wel of geen derogatie voor Nederland. Derogatie is het hete hangijzer, want het houdt direct verband met de Fosfaatwet.  Bio-boeren hebben niets aan derogatie. De financiële schade, die door de fosfaatwet ontstaat, is voor hen enorm. Zij brengen zes kernpunten in bij de Commissie. Rode draad is hun verzoek voor plaatsing als categorie buiten de Fosfaatwet zoals andere veehouderij categorieën. Volgens de bio-boeren druist de Fosfaatwet in tegen een EU Verordening. In Brussel luiden zij de noodklok en stellen zij het ministerie van LNV in gebreke.

Bij de circa 400 biologische melkveehouders in ons land worden 70.000 koeien gehouden. Het argument van het ministerie is dat ook bio-koeien fosfaat produceren en daarmee hebben bijgedragen aan overschrijding van het plafond. Daarom meedoen met de Fosfaatwet. Kijkend naar de achtergrond van de Derogatiebeschikking is het fosfaatproductieplafond er om verontreiniging van grondwater te voorkomen. Biologische boeren dragen structureel niet bij aan die verontreiniging, omdat zij altijd ruim onder de normen van de EU-Nitraatrichtlijn produceren. De bio-melkveehouderij heeft als geheel geen mest – en fosfaatoverschot, er is eerder een tekort aan mest op sectorniveau. 

Verstoring interne markt

Biologische boeren werken volgens de Europese Verordening1. Het beleidskader dat eerlijke concurrentie, een goede werking van de interne markt voor biologische producten en marktontwikkelingen verzekert. Het verplicht investeren in fosfaatrechten bij meer productievolume, om in te spelen op de groeiende vraag naar biologische zuivel, leidt tot een kostprijsverhoging van € 0,16/liter melk. De EU-bio-collega’s hebben deze investering niet. Dat is een verstoring voor de Nederlandse bio-boer in de interne EU-markt.
 
Willekeur

Het ministerie van Landbouw past willekeur toe bij het categoriseren van diersoorten die specifiek wel of niet onder de Fosfaatwet vallen. Het is goed mogelijk de biologische melkveehouders te categoriseren als groep buiten het fosfaatstelsel. Zij kunnen dan onder de categorie ‘overige’ vallen (net als kalvermesterij en geitenhouderij).

De derogatie is alleen in het belang van gangbare melkveebedrijven. Biologische melkveehouders vinden het onevenredig dat zij moeten meebetalen aan een duur fosfaatrechtensysteem. De bio-sector wordt hierdoor ernstig gehinderd om door te ontwikkelen en aan de toenemende vraag naar biologische zuivel te kunnen voldoen. Ook  ontstaat er dan een nog groter tekort naar biologische mest en fosfaat. 
 
Die boodschap wordt in Brussel helder en stevig neergezet.  Een flink aantal biologische melkveehouders zit in financieel zwaar weer door het fosfaatstelsel en het na-effect van het reductieplan. Brussel: S.O.S. Save Organic Sector!

Bron: FBBF
 
 

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Biologische bedrijven: Bedrijfsopzet wijkt af maar

Biologische bedrijven: Bedrijfsopzet wijkt af maar melkprijs is stabieler

1 mei 2018 Bericht
Biologische bedrijven: Bedrijfsopzet wijkt af maar melkprijs is stabieler
Biologische sector groeide in 2017 verrassend

Biologische sector groeide in 2017 verrassend

15 mrt 2018 Bericht
Biologische sector groeide in 2017 verrassend
Biologische melk populair!

Biologische melk populair!

9 mrt 2018 Bericht
Biologische melk populair!
Biologische garantieprijs februari 2018 – 49,00 eu

Biologische garantieprijs februari 2018 – 49,00 euro

29 jan 2018 Bericht
Biologische garantieprijs februari 2018 – 49,00 euro
Biologische melkprijs FrieslandCampina daalt

Biologische melkprijs FrieslandCampina daalt

2 jan 2018 Bericht
Biologische melkprijs FrieslandCampina daalt

Noord-Nederlandse Landbouwbeurs

WTC EXPO

Kom van woensdag 12 t/m zaterdag 15 december 2018 naar de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs in het WTC Expo Leeuwarden. De Landbouwbeurs is voor iedereen uit de agrarische sector dé plek om kennis op te doen en elkaar te ontmoeten. Koop nu online je tickets met korting!

Koop tickets met korting>

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies