Blokkade melkveebedrijven buitenproportioneel

13 feb 2018

Bericht

Blokkade melkveebedrijven buitenproportioneel

NMV, LTO Nederland, NAJK en Netwerk GRONDig hebben afgelopen dagen bij hun leden geïnventariseerd wat de grondslag is voor de blokkade van hun bedrijf door de overheid. Deze inventarisatie leidt tot twijfels over de uiteindelijke omvang van de door de overheid gepubliceerde aantal onregelmatigheden in het I&R systeem.

Momenteel zijn circa 2000 bedrijven geblokkeerd. Zij zijn in crosschecks met verschillende database opgevallen en door de overheid als verdacht bedrijf aangemerkt. De genoemde meldpunten hebben veel reacties ontvangen. Concreet vallen de meeste meldingen in drie categorieën:

1. Het ontbreken van een kalfdatum bij een vaars door een opgebroken dracht, vroeggeboorte of een doodgeboren kalf waarbij het moederdier niet gekoppeld wordt;

2. Pinken die ouder zijn dan 27 maanden, al dan niet in combinatie met tweelinggeboortes op het bedrijf;

3. Technische systemen die niet juist gekoppeld zijn waardoor gegevens niet goed doorkomen bij de overheid.

NMV, LTO, NAJK en Netwerk GRONDig staan achter de minister in haar kordate optreden tegen bedrijven die aantoonbaar frauderen. Maar veel van de gemelde gevallen zijn vermoedelijk vooral te herleiden tot een administratieve fout of het gebrek aan communicatie tussen verschillende managementsystemen. De organisaties zijn van mening dat het hier veelal gaat om tekortkomingen in I&R die moeten worden opgelost, maar dat er geen sprake is van fraude. NMV, LTO, NAJK en Netwerk GRONDig staan voor de volle 100% achter goedwillende leden. En nemen afstand van het beeld dat wordt geschetst alsof alle veehouders fout zijn.

De melkveehouderijorganisaties zijn van mening dat de maatregel van blokkade in deze gevallen buiten proportioneel is. Zij roepen de minister op om veehouders zo goed en snel mogelijk te faciliteren om de blokkades ongedaan te maken. De partijen vinden dat in vele gevallen administratief bewijs volstaat om over te gaan tot deblokkade en hebben dit ook aangegeven bij LNV. De oplossing om over te gaan tot deblokkade ligt bij het aanleveren van bewijs bij RVO. Wij roepen onze leden veehouders dan ook op om zo snel mogelijk dit administratieve bewijs bij RVO aan te leveren.

Bron: NMV

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Fraudesignalen overschaduwen goede fosfaatcijfers

Stand van zaken fraude I&R

19 feb 2018 Bericht
Stand van zaken fraude I&R
Gemiddelde wachttijd bij vragen omtrent I&R-blokka

Gemiddelde wachttijd bij vragen omtrent I&R-blokkade

16 feb 2018 Bericht
Gemiddelde wachttijd bij vragen omtrent I&R-blokkade
Veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de I&R-b

Veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de I&R-blokkade

14 feb 2018 Bericht
Veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de I&R-blokkade
Blokkade bij ruim 150 melkveebedrijven opgeheven

Blokkade bij ruim 150 melkveebedrijven opgeheven

12 feb 2018 Bericht
Blokkade bij ruim 150 melkveebedrijven opgeheven
LTO: fraude op geen enkele manier goed te keuren

LTO: fraude op geen enkele manier goed te keuren

9 feb 2018 Bericht
LTO: fraude op geen enkele manier goed te keuren

Financiële mogelijkheden bij bedrijfsbeëindiging?

Melkveebedrijf

Beëindiging melkveebedrijf

Welke mogelijkheden zijn er om mijn kosten van levensonderhoud te dekken nadat ik gebruik heb gemaakt van de stoppersregeling?

Bekijk mogelijkheden >

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies