Hogere voerkosten gecompenseerd door hogere melkprijs

7 dec 2018

Bericht

Hogere voerkosten gecompenseerd door hogere melkpr

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in oktober 2018 uitgekomen op 15.800 euro. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.360 liter per koe. Door de hogere melkprijs van de laatste maanden zijn de melkopbrengsten gestegen. Maar doordat de voerkosten met bijna hetzelfde bedrag toenamen, is het saldo nauwelijks veranderd. Hiermee blijft het maandsaldo op het niveau van het tienjaargemiddelde saldo.

Het saldo stond in het eerste maanden van 2018 onder druk door een dalende melkprijs. In juni keerde het tij en steeg de melkprijs niet alleen absoluut maar ook ten opzichte van het langjarig gemiddelde. De laatste maanden ligt de melkprijs daar circa 5% boven. De krachtvoerprijs is flink omhooggegaan en deze ligt momenteel 15% boven het langjarig gemiddelde. Ook de ruwvoerprijzen zijn mede onder invloed van de droogte gaan stijgen en liggen van augustus tot en met oktober gemiddeld ongeveer 20% boven het niveau van vorig jaar.

Hoewel het maandsaldo nauwelijks verandert, neemt het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo af. Dit komt omdat de melkprijs al het gehele jaar (op januari na) onder de (hoge) melkprijs van een jaar eerder ligt. De voorsprong op het langjarig gemiddelde saldo neemt af en bedraagt 6.000 euro (+3%). Aan het begin van het jaar was dit nog +15%.

Melkprijs en melkaanvoer

De melkprijsdaling kwam in juni tot stilstand. Dit was te danken aan een herstel van de prijzen ten opzichte van begin 2018 voor met name boter (+50%) en volle melkpoeder (+16%). De kaasprijs bleef stabiel over het eerste halfjaar, maar laat nu een lichte stijging zien. De melkpoederprijzen trokken in augustus weer aan, maar daalden tot half oktober. Wellicht was dat onder invloed van verkopen uit de interventievoorraden van ruim 20%. Na half juni daalden de noteringen van met name boter (-30%) maar ook van de volle melkpoeder (-6%). Zowel wereldwijd als in Europa wordt er meer melk geproduceerd, maar in Nederland nam de melkaanvoer met 1,5% af.

Zuivelnoteringen

De volatiliteit in de zuivelmarkt is de laatste jaren groot. Dit wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. Deze nam tot eind juni 2018 11% toe maar is momenteel 8% lager dan aan het begin van het jaar.

 

Bron: Agrimatie

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Saldo melkveehouderij

Saldo melkveehouderij stijgt door hogere melkprijs

25 sep 2018 Bericht
Saldo melkveehouderij stijgt door hogere melkprijs
CBS: Melkprijs fors gestegen

CBS: Melkprijs fors gestegen

18 dec 2017 Bericht
CBS: Melkprijs fors gestegen
NMV verwacht extreme melkprijsstijging

NMV verwacht extreme melkprijsstijging

13 okt 2017 Bericht
NMV verwacht extreme melkprijsstijging

Financiële mogelijkheden bij bedrijfsbeëindiging?

Melkveebedrijf

Beëindiging melkveebedrijf

Welke mogelijkheden zijn er om mijn kosten van levensonderhoud te dekken nadat ik gebruik heb gemaakt van de stoppersregeling?

Bekijk mogelijkheden >

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies