Investico schetst eenzijdig beeld over vleessector

Investico schetst eenzijdig beeld over vleessector

11 okt 2018

Bericht

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) betreurt de wijze waarop onderzoeksjournalisten van Investico het werken in de Nederlandse vleessector in De Groene Amsterdammer nogal eenzijdig en vooringenomen neerzetten.

Algemeen Secretaris Richard van der Kruijk: ‘We hebben Investico rondgeleid door één van onze bedrijven en alles open en transparant laten zien. Op alle vragen hebben wij uitgebreid antwoord gegeven. Wij willen kunnen laten zien, dat Nederlands vlees met zorg en aandacht voor kwaliteit, voedselveiligheid en welzijn wordt gemaakt. Dan is het diep bedroevend, dat er vervolgens zo’n platte beschrijving van de bedrijfsprocessen uitrolt en met enkele anonieme bronnen een gekleurd beeld wordt geschetst van het werken in de sector’.

Arbeidsomstandigheden

Het werk in een industriële slachterij is op onderdelen soms zwaar en belastend. Van der Kruijk: ‘Het gaat om het doden en uitsnijden van dieren, fysiek zwaar werk, herhalende bewegingen. soms een koude omgeving, veel geluid en met wisselende arbeidstijden. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Het is inherent aan de productie van vlees en dat gebeurt nergens in de wereld zorgvuldiger.’ De sector kent een actief Arbobeleid vastgelegd in een Arbocatalogus waar sociale partners in de vleessector samen invulling aan geven. Van der Kruijk: ‘De sector was één van de eerste met afspraken over een Generatiepact, waar oudere werknemers vanaf een bepaalde leeftijd minder kunnen werken met behoud van salaris en pensioenopbouw. Dergelijke initiatieven hebben we allemaal met Investico besproken, maar komen in het verhaal niet terug.

Arbeidsmigranten

Investico besteedt veel aandacht aan de arbeidsmigranten. Deze hard werkende mensen vervullen volgens de Algemeen Secretaris een belangrijke en gewaardeerde rol in onze vleesbedrijven. Zij maken het mede mogelijk dat wij in Nederland iedere dag topproducten voor binnen- en buitenland kunnen leveren. Dat zal in de nabije toekomst echt niet anders zijn. Van der Kruijk: ‘Het vrije verkeer van mensen en diensten is een pijler van de EU. Arbeidsmigranten zijn niet alleen belangrijk voor de BV Nederland, maar ook voor de economie in de thuislanden door bestedingen met het inkomen dat zij elders verdienen, bijvoorbeeld in onze vleesindustrie.

De COV is zich bewust dat er malafide uitzendbureaus zijn, die het niet zo nauw nemen met de rechten van arbeidsmigranten. Van der Kruijk: ‘ Wij leveren samen met de Stichting Normering Arbeid een maximale inspanning om deze bureaus aan te pakken en uit de branche te weren. De vleessector is de enige bedrijfstak in ons land waar niet alleen actief gecontroleerd wordt of uitzendbureaus zich houden aan alle wet- en regelgeving en de cao toepassen, maar waar ook vastgesteld wordt, dat opdrachtgevers uitsluitend met gecertificeerde bureaus werken. De suggestie van de bonden, dat het opzoeken van de grenzen door bepaalde uitzendbureaus samen met slachterijen gebeurt is verwerpelijk en uit de lucht gegrepen.

Beeldvorming

Nederlandse vleesbedrijven werken onder een maatschappelijk vergrootglas, niet alleen vanwege de zware bedrijfsprocessen, maar ook omdat het nou eenmaal een gevoeilige schakel betreft in de dierlijke keten. Van der Kruijk: ‘Incidenten worden veelvuldig opgeblazen, diverse media willen makkelijk scoren en de sector wordt nog al eens afgerekend op valse beelden en zaken uit het verleden. Dat is jammer, omdat de Nederlandse vleessector goed presteert. De Naleefmonitor van de NVWA laat op bedrijfsniveau uitstekende rapportcijfers zien over het welzijn en de hygiëne. Van misstanden is geen sprake, zegt ook de NVWA. Werkprocessen zoals de bandsnelheid zijn geen willekeur, maar zijn aan regels gebonden en staan onder toezicht van de NVWA. Ook de keuringsassistenten van de KDS opereren onder verantwoordelijkheid van de NVWA. Het veel gehoorde mantra van “de slager keurt zijn eigen vlees” is absoluut niet aan de orde. Internationaal is de Nederlandse vleessector toonaangevend en Nederlandse vleesbedrijven en de circa 12.000 werknemers voorzien dagelijks zo’n 100 miljoen mensen van hoogwaardige producten met garanties rond de veiligheid en de kwaliteit. Dat blijft echt nog te vaak buiten beeld.’

Bron: COV,10-10-2018

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Vakblad Melkveebedrijf

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaat

Bedrijfsoverdracht schendt legitieme portie

Een rechter heeft beslist dat de bedrijfsoverdracht de legitieme portie van andere erfgenamen kan schenden. Lees hier een voorbeeld van een bedrijfsoverdracht die de legitieme portie schendt.

Lees het artikel >


Gerelateerde artikelen

Lagere prijzen voor vleesindustrie

Lagere prijzen voor vleesindustrie

23 aug 2018 Bericht
Lagere prijzen voor vleesindustrie
Inschrijving rundvlees augustus 2018 geopend

Inschrijving rundvlees augustus 2018 geopend

30 jul 2018 Bericht
Inschrijving rundvlees augustus 2018 geopend
Fosfaatrechtenstelsel: Maatregelen voor vleesveeho

Fosfaatrechtenstelsel: Maatregelen voor vleesveehouderij en starterscategorie knelgevallen

19 jul 2018 Bericht
Fosfaatrechtenstelsel: Maatregelen voor vleesveehouderij en starterscategorie knelgevallen


Vakpartner Nieuws

Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app ve

Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app vertelt het u

4 jun 2019 Bericht Yara
Besparen op kunstmest mogelijk? Yara GrassN app vertelt het u
Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!

Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!

3 jun 2019 Bericht Agridiscounter
Vliegenoverlast zorgt voor minder melkgift!
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

23 mei 2019 Bericht Barenbrug
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies