LTO Nederland: ‘Draagvlak onder veehouders voor ammoniakbeleid brokkelt af’

22 jun 2018

Bericht

LTO Nederland: ‘Draagvlak onder veehouders voor am

LTO Nederland constateert dat het draagvlak van veehouders voor reductie van ammoniakemissie afbrokkelt. Dit komt door de aanhoudende onduidelijkheid over de metingen van ammoniakemissie. LTO Nederland dringt er bij de politiek opnieuw op aan voor duidelijkheid te zorgen.

LTO Nederland merkt onder veehouders grote onrust over de mogelijke onjuistheid van ammoniakmetingen. Uit recent onderzoek blijkt dat meetstations mogelijk niet juist geplaatst zouden zijn en in enkele gevallen te dicht op veehouderijbedrijven zouden staan. Dit zou mogelijk een te hoge uitslag van metingen van ammoniakemissie geven. Trienke Elshof, LTO-bestuurder (portefeuille Ondernemen in een gezonde omgeving): “De mogelijke onjuistheid van de ammoniakmetingen en de gevolgen daarvan, maken dat er ongerustheid heerst onder leden-veehouders. Leden zijn boos en vragen zich af of, op basis van de metingen, de emissie van ammoniak te zwaar aan de landbouw wordt aangerekend. Veehouders hebben voor miljoenen geïnvesteerd in ammoniak reducerende maatregelen zoals nieuwe stalsystemen en luchtwassers. Het lijkt er nu op, gemeten, dat deze investeringen niet het gewenste resultaat opleveren. We dringen bij de politiek eropaan voor duidelijkheid te zorgen over de juistheid van ammoniakmetingen.”

Ook wil LTO Nederland dat Wageningen UR meetgegevens beschikbaar stelt voor nader onderzoek. Elshof: “Openheid over de gegevens kan het vertrouwen van veehouders in de wetenschap vergroten. Daarbij moeten we als sector helderheid kunnen krijgen over cijfers waarop het ammoniakbeleid en de PAS is gestoeld.”

Belangrijk jaar voor de PAS Dit jaar is een belangrijk jaar voor de PAS (stikstofregels).
De eerste 60% ontwikkelingsruimte is bijna vergund. Dit jaar moet een besluit worden genomen over het vrijgeven van de resterende 40%. Een belangrijke rol speelt de onderbouwing van de reducerende maatregelen die de sector al heeft gedaan. De sector heeft namelijk bij de invoering van de PAS in 2014 met het ministerie afgesproken dat zij 10 kiloton ammoniakuitstoot zal reduceren in 10 jaar. Deze reductie is bepaald op basis van de berekende hoeveelheid.

Verder speelt in de provincies de 2-jaarstermijn van de PAS vergunningverlening. Door omstandigheden (zoals fosfaatreductie) zijn niet alle boeren in staat geweest om de vergunde uitbreiding van emissies en daarmee de dieraantallen te bereiken. LTO Nederland is met de provincies in gesprek om de sector daarvoor meer ruimte te geven.

Onjuiste metingen moeten niet leiden tot het verzwaren van maatregelen. De gemeten ammoniakhoeveelheid moet in lijn zijn met de berekende reductie. Als dit niet het geval is kan men hardop afvragen of de toename wel toe te rekenen is aan de landbouw. Waar mogelijk zal de LTO Nederland op verschillende plekken, daarvoor de lobby voeren. 

Bron: LTO Nederland

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

LTO positief over plannen voor doelgerichter landb

LTO positief over plannen voor doelgerichter landbouwbeleid

5 jun 2018 Bericht
LTO positief over plannen voor doelgerichter landbouwbeleid
Biologische melkveehouders nemen afstand van visie

Biologische melkveehouders nemen afstand van visie LTO/NZO Commissie

23 apr 2018 Bericht
Biologische melkveehouders nemen afstand van visie LTO/NZO Commissie
NZO en LTO verwelkomen advisering Commissie Grondg

NZO en LTO verwelkomen advisering Commissie Grondgebondenheid

13 apr 2018 Bericht
NZO en LTO verwelkomen advisering Commissie Grondgebondenheid


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies