LTO Nederland pleit voor extra ondersteuning bij asbestsanering.

11 okt 2018

Bericht

LTO Nederland pleit voor extra ondersteuning bij a

Om in 2024 duurzaam en asbestvrij te kunnen boeren, is meer ondersteuning van de overheid nodig. Want ondanks dat er al veel daken asbestvrij zijn gemaakt, ligt er nog een grote opgave. LTO Nederland pleit voor voldoende financiële ondersteuning van de overheid en soepele regels om versneld te kunnen saneren. De land- en tuinbouworganisatie presenteert daarom een driepuntenplan.

"Boeren en tuinders willen zo snel mogelijk af van asbesthoudende stal- en schuurdaken. Zij zullen hierbij echter ook de komende jaren wel voldoende ondersteuning moeten krijgen van de overheid. Zo niet, dan vrezen we de doelstelling van 2024 niet te halen", zegt Alfred Jansen, LTO-bestuurder met portefeuille Veiligheid en Pacht.

Asbest is in de land- en tuinbouw vooral toegepast als dakbedekking. In de agrarische sector is inmiddels ruim 20 miljoen vierkante meter asbestdak gesaneerd. Het afgeronde programma Agro Asbest Veilig waarin LTO Nederland samenwerkte met verzekeraar Achmea en via de lokale LTO-afdelingen heeft veel ondersteuning en voorlichting gegeven aan boeren en tuinders.

Aanjaagsubsidie blijft nodig.

Ondanks dit mooie resultaat moet er volgens een recente inventarisatie nog zo’n 80-100 miljoen vierkante meter aan asbestdaken in de agrarische sector gesaneerd worden. Dat is 20% meer dan gedacht. De kosten hiervoor bedragen naar schatting ruim €1,5 miljard. Het huidige saneringstempo van asbestdaken is circa 7-10 miljoen vierkante meter per jaar. De aanjaagsubsidie van €75 miljoen die door het rijk beschikbaar is gesteld, is naar verwachting in 2019 uitgeput. Jansen: "Om het tempo erin te houden, is het nodig om minimaal tot 2021 de aanjaagsubsidie beschikbaar te houden. Dat is van belang om het huidige saneringstempo erin te houden."

Huidige regels belemmeren 

Asbestvrij boeren past in de duurzame wijze waarop boeren en tuinders werken. Echter de huidige regelgeving belemmert boeren en tuinders te veel. Door aanscherping van regels wordt het versneld saneren bemoeilijkt en nog duurder. Jansen: "Bijvoorbeeld het verbod op het gebruik van een hijskraan met open werkbak maakt het saneren voor onze boeren en tuinders lastiger. Daar komt bij dat de bodem van de subsidiepot in zicht komt waardoor het saneringstempo zal dalen."

Driepuntenplan 

Boeren en tuinders zullen voldoende ondersteund moeten worden door de overheid, willen zij asbestvrij kunnen boeren. LTO Nederland komt daarom nu met een driepuntenplan, in een uiterste poging om Nederland zo snel mogelijk en veilig asbestvrij te krijgen. Deze drie punten zijn:

  1. Verlengen huidige stimuleringsregeling tot minimaal 2021
  2. Asbestdaken saneren in lagere risicoklasse
  3. Hijskraan met open werkbak vanaf 1 januari 2019 weer inzetten Jansen: "Asbest is een serieuze zaak en dat vraagt om een serieuze aanpak. Vandaar dat wij nu met ons driepuntenplan komen om de sanering serieus te versnellen zodat het voor boeren en tuinders het mogelijk is om asbestvrij te zijn in de toekomst." Woensdag debatteert de Kamer over het verbod op asbesthoudende daken.

Bron: LTO, 09-10-2018

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Asbest saneren kan nu zonder afvalstoffenheffing

Asbest saneren kan nu zonder afvalstoffenheffing

20 nov 2018 Bericht
Asbest saneren kan nu zonder afvalstoffenheffing
Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken berei

Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt

2 nov 2018 Bericht
Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt
Tweede Kamer komt met definitief verbod op asbestd

Tweede Kamer komt met definitief verbod op asbestdaken

17 okt 2018 Bericht
Tweede Kamer komt met definitief verbod op asbestdaken
Budget subsidieregeling asbestdaken binnenkort op!

Budget subsidieregeling asbestdaken binnenkort op!

21 sep 2018 Bericht
Budget subsidieregeling asbestdaken binnenkort op!
Ondanks kritiek blijft het verbod op asbestdaken i

Ondanks kritiek blijft het verbod op asbestdaken in 2024 gelden

22 mei 2018 Bericht
Ondanks kritiek blijft het verbod op asbestdaken in 2024 gelden
Deadline asbest impuls voor Rood-voor-Roodregeling

Deadline asbest impuls voor Rood-voor-Roodregeling

10 apr 2018 Bericht
Deadline asbest impuls voor Rood-voor-Roodregeling

Noord-Nederlandse Landbouwbeurs

WTC EXPO

Kom van woensdag 12 t/m zaterdag 15 december 2018 naar de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs in het WTC Expo Leeuwarden. De Landbouwbeurs is voor iedereen uit de agrarische sector dé plek om kennis op te doen en elkaar te ontmoeten. Koop nu online je tickets met korting!

Koop tickets met korting>

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies