Minister Schouten reageert op bericht dat Fransen nieuwe Grutto-jacht niet uitsluiten

14 sep 2018

Bericht

Minister Schouten reageert op bericht dat Fransen

Minister Schouten van LNV geeft middels een brief antwoorden op gestelde vragen over het bericht dat Frankrijk een nieuwe jacht op de grutto niet zal uitsluiten. 

Aangaande aan het bericht dat Frankrijk opnieuw pleit voor de jacht op weidevogels zijn kamervragen ontstaan. Dit artikel is onlangs op Melkveebedrijf.nl verschenen. 

De brief die minister Schouten op 13 september jongstleden aan de Tweede Kamer heeft geschreven kunt u hieronder lezen.

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de vragen van de leden van Kooten-Arissen en Van Raan (beiden PvdD) over het bericht dat Fransen nieuwe jacht op de grutto niet uitsluiten, stuur ik u hierbij, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden.

Vraag 1: Kent u het bericht 'Fransen sluiten nieuwe jacht op de grutto niet uit?'

Antwoord: Ja.

Vraag 2: Is het waar dat in Frankrijk nog steeds op de wulp wordt gejaagd?

Antwoord: Frankrijk heeft op 1 augustus 2018 het besluit genomen om de jacht op de wulp landelijk te verbieden met uitzondering van de jacht in de kustzone (ter verduidelijking: de jacht op de grutto is ook in de kustzone niet toegestaan). Dit is een voortzetting van het huidige jachtbeleid en geldt tot 30 juli 2019. 

Vraag 3: Deelt u de mening dat de jacht in Frankrijk op in Nederland beschermde trekvogels zoals de wulp, directe schade toebrengt aan de Nederlandse populaties wulpen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het is bekend dat in Nederland geringde trekvogels in Frankrijk worden geschoten. Hoe groot het effect hiervan is op de Nederlandse populatie van deze soorten is niet precies bekend, maar bij elke afnemende populatie kan jacht een negatief effect hebben en is derhalve gewenst.

Vraag 4: Deelt u de mening dat een heropeing van de jacht op de grutto de Nederlandse inspanningen om de gruttostand te verbeteren te niet zou kunnen doen, en dat er dus een direct Nederlands belang is?

Antwoord: Ik ben het met u eens dat Nederland zich grote inspanningen getroost om de gruttostand te behouden en dat het afschieten van grutto’s tijdens de trek hierop een negatief effect zou hebben. Hierbij wil ik echter wel opmerken dat Frankrijk op dit moment geen jacht toestaat op de grutto tot 30 juli 2019. Ik zal de situatie in Frankrijk en de stand van de populatie echter nauwgezet volgen, aangezien Nederland veel inspanningen doet om de grutto te behouden in Nederland.

Vraag 5: Is het mogelijk de import van geschoten wulpen en grutto's vanuit Frankrijk uit te sluiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u dit effectueren en op welke termijn en wijze?

Antwoord: Het is mij niet bekend dat er de afgelopen jaren in West-Europa sprake is van handel in geschoten wulpen en grutto’s. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn gebonden aan de Europese Vogelrichtlijn die dit verbiedt.

Vraag 6: Bent u bereid protest aan te tekenen bij de Franse regering tegen de jacht op de wulp en de mogelijke heropening van de jacht op de grutto? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welk termijn en op welke wijze?

Antwoord: Zowel de grutto als de wulp zijn opgenomen in Annex II van de Vogelrichtlijn, hetgeen betekent dat jacht op deze soorten door een lidstaat is toegestaan mits deze zich aan de voorwaarden van Artikel 7 van de Vogelrichtlijn houdt. Deze richtlijnen houden onder andere in dat de lidstaat er op toe moet zien dat de jacht pogingen tot instandhouding van deze soorten in hun verspreidingsgebied niet in gevaar brengt. Nederland volgt de ontwikkelingen in Frankrijk en de stand van de populaties van de grutto en de wulp nauwgezet, aangezien Nederland veel inspanningen doet om deze soorten te behouden. 

Voorstellen om de jacht op soorten waarvan de populaties achteruit zijn gegaan helemaal te verbieden, worden besproken in de komende vergadering in december 2018 van het Afrikaans Euro-Aziatisch Watervogelverdrag (AEWA). Nederland is hier voorstander van.  Deze discussie kan ook consequenties hebben voor de wijze waarop binnen de Europese Unie met deze soorten wordt omgegaan. 

Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bron: RVO


Gerelateerde artikelen

Frankrijk pleit voor heropening jacht op weidevoge

Frankrijk pleit voor heropening jacht op weidevogels

26 jul 2018 Bericht
Frankrijk pleit voor heropening jacht op weidevogels
Icoonproject melkveehouders: Een reuzengrutto lang

Icoonproject melkveehouders: Een reuzengrutto langs de A12

18 jun 2018 Bericht
Icoonproject melkveehouders: Een reuzengrutto langs de A12
Grasmaaien en veel aanwezigheid van jonge weidevog

Grasmaaien en veel aanwezigheid van jonge weidevogels en rovers: Wat doet u?

17 mei 2018 Bericht
Grasmaaien en veel aanwezigheid van jonge weidevogels en rovers: Wat doet u?


Vakpartner Nieuws

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruid

Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

1 apr 2020 Bericht Dow AgroSciences
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies