Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

17 sep 2018

Bericht

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2008 na afloop van elk kwartaal een prognose op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. 

Deze prognoses zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan. 

Bij het opstellen van de prognoses is zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek die het CBS hanteert voor de reguliere jaarlijkse verantwoording over de fosfaat- en stikstofexcretie van de veestapel aan de Europese Commissie. De monitoringsrapportages vormen de basis voor een driemaandelijks ijkmoment.

Deze monitoringsrapportage bevat een prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie in 2018 naar de stand op 1 juli 2018. Klik hier om de monitor te downloaden. 

Bron: CBS


Gerelateerde artikelen

fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot

fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017

13 sep 2018 Bericht
fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017
LTO Nederland wil duidelijkheid over fosfaatrechte

LTO Nederland wil duidelijkheid over fosfaatrechten.

11 sep 2018 Bericht
LTO Nederland wil duidelijkheid over fosfaatrechten.
Derogatiebedrijf? Fosfaat precisiebemesting is mog

Derogatiebedrijf? Fosfaat precisiebemesting is mogelijk!

7 sep 2018 Bericht timac Agro
Derogatiebedrijf? Fosfaat precisiebemesting is mogelijk!


Vakpartner Nieuws

Binnen één week met 2 liter per koe per dag gesteg

Binnen één week met 2 liter per koe per dag gestegen

17 sep 2019 Bericht Lely Vector
Binnen één week met 2 liter per koe per dag gestegen
Broei komt nog steeds vaker voor dan u denkt!

Broei komt nog steeds vaker voor dan u denkt!

17 sep 2019 Bericht
Broei komt nog steeds vaker voor dan u denkt!
Onkruidbestrijding ook in het najaar goed mogelijk

Onkruidbestrijding ook in het najaar goed mogelijk!

27 aug 2019 Advertorial Dow AgroSciences
Onkruidbestrijding ook in het najaar goed mogelijk!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies