Optimalisatie zoetwatersysteem werpt zijn vruchten

Optimalisatie zoetwatersysteem werpt zijn vruchten af!

11 jul 2018

Bericht

2018 hoort bij de droogste jaren ooit. Toch heeft de land- en tuinbouw in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland nog weinig schade geleden door de goede zoetwatervoorziening. Zo valt de schade op de meest kwetsbare gewassen nog mee, omdat er nog steeds beregend kan worden.

Al jarenlang zet LTO Noord regio West zich samen met Waterschappen, Provincies en Rijkswaterstaat in om het zoetwatersysteem te optimaliseren. Een periode van extreme droogte zoals de afgelopen weken het geval was, kan voor boeren en tuinders aanzienlijke schade opleveren. Toch valt het in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland  mee, volgens Arie Verhorst, LTO Noord-portefeuillehouder Water in regio West. Zo is in het gebied Goeree-Overflakkee de schade tot nu toe beperkt gebleven. De sloten en kanalen zijn hier de laatste jaren zo ingericht dat de doorstroming met zoet water sterk verbeterd is. Ook in andere gebieden in West Nederland is ondanks de droogte nog steeds voldoende zoet water.

LTO-portefeuillehouder Water Verhorst: “De zoetwateraanvoerroutes zijn bijvoorbeeld verbeterd, zoals de aanvoerroute via Utrecht richting Boskoop en de Bollenstreek, welke de Klimaatbestendige Water Aanvoer genoemd wordt. Daarnaast worden grote zoetwaterbuffers ingezet om zoetwater in droge tijden goed te kunnen gebruiken. Ook gaan gebruikers van zoetwater steeds zuiniger en efficiënter met zoetwater om. In een periode als deze met extreme droogte blijkt maar weer hoe groot het belang is van deze inzet op zoet water.”

Extreme droogte bewijst: zoetwateraanvoer essentieel voor land- en tuinbouw

Door klimaatverandering zullen extreme situaties zoals deze in de toekomst steeds vaker voorkomen. Grote ingrepen in het watersysteem zoals het extra opslaan van zoetwater in het IJsselmeer of het sluiten van de open riviermondingen, waaronder de Nieuwe Waterweg met sluizen zijn naar verwachting hard nodig om geen schaars zoetwater ongebruikt de zee in te laten stromen. Ook is het zoet houden van de grote zoetwaterbuffers als het Haringvliet essentieel  voor de landbouw om ook in de toekomst over voldoende zoetwaterbuffers te beschikken.  Volgens LTO-portefeuillehouder Water Verhorst is dit belangrijk voor de boeren en tuinders om  gezonde en hoog kwalitatieve producten blijven produceren. "Vanuit LTO wordt vooral ingezet op lobby bij de waterbeheerders. We investeren daarnaast in projecten om zuiniger met zoetwater om te gaan. Bijvoorbeeld in het project Spaarwater, waarbij zoetwater onder en in percelen wordt opgeslagen.”

Bron: LTO Noord

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Neerslagtekort in Nederland houdt aan ondanks rege

Neerslagtekort in Nederland houdt aan ondanks regenbuien

10 jul 2018 Bericht
Neerslagtekort in Nederland houdt aan ondanks regenbuien
Warmte blijft aanhouden, kans op buien neemt wel i

Warmte blijft aanhouden, kans op buien neemt wel iets toe

10 jul 2018 Bericht
Warmte blijft aanhouden, kans op buien neemt wel iets toe
Hoe ga je als mineralenmanager om met de droogte?

Hoe ga je als mineralenmanager om met de droogte?

9 jul 2018 Bericht
Hoe ga je als mineralenmanager om met de droogte?

Beëindiging van uw melkveebedrijf, en nu?

Melkveebedrijf

Portefeuille-toets

Ik neem graag uw portefeuille met u door en toets deze opnieuw aan uw financiële doelen. Dan kan ik u meteen voorrekenen wat u gaat besparen als u belegt in individuele effecten in plaats van bijvoorbeeld beleggingsfondsen.

Bekijk mogelijkheden >

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies