Organische stof afbraak remmen met rundveedrijfmest

18 apr 2018

Bericht

Organische stof afbraak remmen met rundveedrij

Na bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof in de mest en bodem worden geremd. Dit is gebleken uit een onderzoek van Wageningen Livestock Research, mede mogelijk gemaakt door het Melkveefonds. Het doel van dit onderzoek was om de effecten van mestvergisting of -scheiding op de afbraak te kunnen meten. De remming duidt op een deels ongewenste remming van de activiteit van het bodemleven. Dit was tot dusver onbekend.

Het onderzoek werd in eerste instantie uitgevoerd om meer inzicht te kunnen verkrijgen in de afbreeksnelheid van organische stof (OS) van runderdrijfmest na vergisting of scheiding. Mestsoorten, afkomstig van drie bedrijven, werden gemengd met een zandgrond. Gedurende een laboratoriumonderzoek van een half jaar werd gemeten hoeveel CO2 er vrijkwam. Vervolgens kon op basis hiervan worden afgeleid hoeveel OS er afbrak.

De meeste remming komt door vloeibare mest

Uit het onderzoek is gebleken dat de afbraak van de OS in het ontstane mengsel van grond en mest regelmatig geremd werd. Dit werd vooral duidelijk na de toediening van vloeibare mest(fracties). Deze remming duidt op een remming van de activiteit van het bodemleven. Dat is, gezien de belangrijke rol van het bodemleven, op landbouwgrond niet wenselijk. Deze remming is, voor zover bekend, niet eerder gemeten en is daarom een belangrijk onderzoeksresultaat. Nu zijn er vragen over wat deze remming veroorzaakt, of deze ook onder veldomstandigheden optreedt, voor hoe lang, en of de remming mogelijk vermeden kan worden.

Effecten op lange termijn onbekend

De remming maakte het lastig om de effecten van mestbewerkingen goed vast te kunnen stellen. Vergeleken met de OS in onvergiste drijfmest brak na (mono)vergisting de OS in digestaat minder snel af. Hierdoor bleef er na toediening van digestaat meer OS over dan wat verwacht zou worden op basis van alleen de daling van het OS-gehalte door vergisting. Echter, op de korte termijn (ca.1 jaar) bleef er duidelijk minder OS over uit digestaat vergeleken met de onvergiste drijfmest. Met de huidige resultaten kunnen, gezien de remming, nog geen conclusies worden getrokken over de langetermijneffecten van vergisting op de opbouw van bodem OS. Mechanische mestscheiding gaf een snellere afbraak van de OS in de dikke fractie vergeleken met de OS in de dunne fractie. Bij aparte toediening van beide fracties brak het totaal van de OS wat sneller af vergeleken met toediening van ongescheiden drijfmest. 

Bron: Wageningen University & Research

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Dekt de drijfmestgift de magnesiumbehoefte van uw

Dekt de drijfmestgift de magnesiumbehoefte van uw snijmais?

13 apr 2018 Advertorial OCI
Dekt de drijfmestgift de magnesiumbehoefte van uw snijmais?
CBS: Steeds minder fosfor en stikstof in rundveeme

CBS: Steeds minder fosfor en stikstof in rundveemest

28 mrt 2018 Bericht
CBS: Steeds minder fosfor en stikstof in rundveemest
Gras doet nog niets met drijfmest

Gras doet nog niets met drijfmest

16 feb 2018 Bericht OCI
Gras doet nog niets met drijfmest


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies