Planmatig mais telen

21 aug 2018

Bericht

Planmatig mais telen

De maisteelt in Nederland is aan steeds meer regels gebonden. Door veranderingen in de wetgeving zijn boeren genoodzaakt om rijenbemesting in mais toe te gaan passen of wellicht moet er overgegaan worden op andere zaaitechnieken. Hierbij kan men denken aan volvelds, ruggenteelt, ruitzaai of deltazaai. Reden genoeg om ook de zaaitechnieken eens tegen het licht aan te gaan houden.

Op het demoveld van Agrotechnics zijn verschillende zaaivarianten te zien. De vraag wat dan al snel wordt gesteld is: ‘Wat is het beste?’ Dit is een vraag die volgens Agrotechnics niet zomaar is te beantwoorden.

Aanpassingen in teelt

Een andere zaaitechniek vraag namelijk ook om andere aanpassingen in de teelt. Agrotechnics onderzoekt sinds een drietal jaar de maisteelt op ruggen in de praktijk. Hierdoor zijn de bevindingen meer dan postitief. Ron Cox noemt deze ruggenteelt als voorbeeld. “Bij dit ploegloze systeem is het belangrijk dat de organische mest ondiep wordt ingebracht, bijvoorbeeld met een schijvenbemester, zodat de mest bij de zaai in de rug wordt samengebracht. De teelt op ruggen combineert dan een diepe grondbewerking in één werkgang met de zaai. Dit resulteert vervolgens in een duidelijk beter ontwikkeld wortelgestel”.

Wortelontwikkeling stimuleren en bijmesten naar gelang

In het afgelopen jaar werd tevens veel ervaring opgedaan met de inzet van humuszuren. Humuszuren hebben een positieve invloed op het vrijkomen van aanwezige fosfaat in de bodem. Daarnaast hebben deze zuren ook een positieve invloed op het bodemleven. Dit resulteert in een zwaardere en diepere beworteling van het gewas met alle voordelen van dien.

Verder is het door het nemen van bijmestmonitoren mogelijk geworden om gericht bij te gaan sturen in de teelt met meststoffen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Grasonderzaai

Het is duidelijk dat iedere aanpassing in de teelt gevolgen heeft. Zo staat ook de grasonderzaai momenteel erg in de belangstelling. Cox: “Je kunt zoeken naar de beste middelencombinatie bij onderzaai. Het is echter beter om je af te vragen of een perceel überhaupt wel geschikt is voor onderzaai. Denk dan met name aan een toenemende onkruiddruk, zoals gladvingergrassen e.d.”.

Tijdens de ‘Show how to grow’ Demodag op 4 september aanstaande kunt u zelf zien hoe de verschillende grasmengsels presteren in de onderzaai. Er staat mais op ruggen er is met een deltazaaimachine mais gezaaid langs de normale uitzaai. 

Show how to grow Demodag

Heeft u interesse en wilt u een bezoek brengen aan de Show how to grow Demodag? Meldt u zich dan van te voren aan. Klik hier voor meer informatie over deze dag en opgave!

Bron: Agrotechnics


Gerelateerde artikelen

Maisraskeuze: Welk ras is nou voor ú geschikt?

Maisraskeuze: Welk ras is nou voor ú geschikt?

16 aug 2018 Bericht
Maisraskeuze: Welk ras is nou voor ú geschikt?
'Ruwvoerteelt vraagt om een akkerbouwkundige benad

'Ruwvoerteelt vraagt om een akkerbouwkundige benadering'

14 aug 2018 Bericht
'Ruwvoerteelt vraagt om een akkerbouwkundige benadering'


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies