Predatie speelt belangrijke rol bij achteruitgang van boerenlandvogels

4 okt 2018

Bericht

Predatie speelt belangrijke rol bij achteruitgang

Het gaat niet goed met de boerenlandvogels: er vliegen te weinig jongen uit. Intensieve landbouw wordt vaak als oorzaak genoemd. Ondertussen is duidelijk dat ook predatie een belangrijke rol speelt in de achteruitgang van boerenlandvogels. Een effectieve aanpak vraagt om maatwerk per gebied.

De populaties boerenlandvogels hollen in heel Europa achteruit. Intensivering van de landbouw speelt hierbij een grote rol. Een lager waterpeil, minder variatie in gewassen, en vroeg maaien leiden tot nestverliezen, minder voedsel en kuikensterfte. Predatie van eieren en kuikens door roofvogels en zoogdieren voert de druk op populaties verder op. Maar wat is nu het daadwerkelijke effect van predatie op de populaties?

Discussie predatie

De mogelijke rol van predatie leidt tot veel discussie. Zo is er het vermoeden dat de werking van ingezette maatregelen in agrarisch natuurbeheer teniet wordt gedaan door predatie. Of dit echt zo is, hangt af van het daadwerkelijke effect. Hoeveel eieren en kuikens gaan er nu eigenlijk verloren? Waarom zijn verliezen in het ene gebied een groter probleem dan in een ander gebied? Welke maatregelen kunnen we nemen en werken ze eigenlijk wel? En om welke predatoren gaat het eigenlijk? 

Kennis 

Kortom, er zijn nog veel vragen over het effect van predatie. De afgelopen jaren is er nieuwe kennis opgedaan over de rol die predatie speelt bij de achteruitgang van boerenlandvogels, onder andere door het volgen van predatoren en het testen van maatregelen. Sovon heeft alle kennis op een rijtje gezet: wat is er nu bekend over de invloeden van predatoren op boerenlandvogels en wat is het effect van maatregelen?

Grondbroeders

Meerdere studies laten zien dat de overleving van kuikens de bottleneck is in de ontwikkeling van populaties van boerenlandvogels. Met name boerenlandvogels die op de grond broeden, hebben last van predatoren. En dan vooral de soorten die lang leven, relatief laat broeden en weinig eieren leggen. Grofweg vallen in Nederland daar de bekende steltlopersoorten van vooral de graslanden onder, zoals de Grutto, Kievit en Tureluur. De kuikens van deze steltlopers zoeken zelf naar voedsel en zijn daardoor kwetsbaarder voor roofdieren. 

Maatwerk per gebied

De rol van predatie is substantieel, concludeert Sovon, maar zeker niet eenduidig. Er zijn grote verschillen tussen gebieden. Studies laten zien dat de impact van predatie namelijk sterk afhangt van de context in een gebied. Hoe ziet het landschap er uit? Hoe wordt het landschap benut? Welke roofdieren zitten er? Om verliezen te beperken is daarom maatwerk nodig. Eventuele maatregelen dienen per gebied te worden bekeken. 

Inrichting landschap

De belangrijkste maatregel om weidevogelgebieden minder geschikt te maken voor predatoren is het creëren van meer openheid in het landschap, door het verwijderen van bos- en struikopslag en andere opgaande begroeiingen. Hiermee wordt dekking en nestgelegenheid voor predatoren verwijderd en meer geschikt habitat voor weidevogels gecreëerd.

Weghalen predatoren

Een veel gehoorde manier om predatiesterfte te verminderen, is het afschieten of wegvangen van de roofdieren. Studies laten echter zien dat het weghalen van een soort juist kan leiden tot een groter verlies. Zo eten vossen af en toe eieren en kuikens, maar zorgen ze er ook voor dat er minder marterachtigen zijn, die het ook gemunt hebben op eieren.

Roofvogels

Ook veel grote roofvogels jagen juist op vliegende predatoren en zoogdieren. Als er minder roofvogels zijn, krijgen deze ds juist weer een kans om in aantal toe te nemen. Het wegnemen of beperken van bepaalde predatoren kan dus tot ongewenste effecten leiden.

Roofdieren bestrijden

Moeten we nu wel of niet roofdieren bestrijden? De uiteindelijke keuze die wordt gemaakt kan tot veel commotie leiden, bijvoorbeeld omdat er dieren gedood gaan worden, of omdat de maatregelen ecologische gevolgen hebben voor andere soorten. Waarbij het dan ook nog de vraag is of de maatregel wel effect heeft. Daarom moet dit besluit weloverwogen worden genomen.

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland, 04-10-2018


Gerelateerde artikelen

CLO: De populatie van de Boerenland vogels krimpt

CLO: De populatie van de Boerenland vogels krimpt in Europa

24 sep 2018 Bericht
CLO: De populatie van de Boerenland vogels krimpt in Europa
_DSC5549.1000.jpg

De ATH in vogelvlucht!

18 sep 2018 Fotoreportage
De ATH in vogelvlucht!
Minister Schouten reageert op daling aantal weidev

Minister Schouten reageert op daling aantal weidevogels

17 sep 2018 Bericht
Minister Schouten reageert op daling aantal weidevogels


Vakpartner Nieuws

‘Feeding Demo Tour’ met automatisch voersysteem en

‘Feeding Demo Tour’ met automatisch voersysteem en mobiele voerkeuken

14 jul 2020 Bericht Lely Vector
‘Feeding Demo Tour’ met automatisch voersysteem en mobiele voerkeuken
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

10 jul 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologisch

Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw

9 jul 2020 Bericht Dow AgroSciences
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies