Prijs van grasland afgelopen jaar gestegen naar 55.500 euro per hectare

30 jan 2018

Bericht

Prijs van grasland afgelopen jaar gestegen

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2017 uitgekomen op 61.200 euro per ha. Dat is lager dan in het derde kwartaal, maar 6% boven de prijs in de eerste helft van 2017 (figuur 1). De sterke toename van de prijs in het derde kwartaal had te maken met een relatief groot areaal bouwland in de IJsselmeerpolders dat tegen een vrij hoge prijs is overgedragen. Over heel 2017 ligt de gemiddelde landelijke grondprijs op 59.500 euro per ha, bijna 3% hoger dan in 2016 (57.900 euro per ha).

Bouwland

De prijs van bouwland is gestegen van 62.000 euro in de eerste helft van 2017 tot 65.500 euro per ha in het vierde kwartaal van 2017 (figuur 1). De prijspiek in het derde kwartaal is veroorzaakt door de bouwlandtransacties in de IJsselmeerpolders. Over heel 2017 bedraagt de prijs van bouwland 65.500 euro per ha, vrijwel gelijk aan die in 2016.

Grasland

De prijs van grasland is in het vierde kwartaal van 2017 met 4% omhoog gegaan (ten opzichte van het derde kwartaal) tot 57.900 euro per ha (figuur 1). Over heel 2017 noteert grasland een gemiddelde prijs van 55.500 euro, tegen 52.800 euro per ha in 2016: een plus van 5%.

In het vierde kwartaal van 2017 is 12% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor, respectievelijk 10.500 ha en 11.900 (figuur 2). Door het seizoenpatroon - waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat - is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In heel 2017 is 34.300 ha grond in andere handen overgegaan, wat overeenkomt met de mobiliteit in 2016. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedraagt in 2017(en 2016) 1,9%.

Overzicht per regio

Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid in de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden (zie verantwoording). Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijzen (zie figuur 3), vanaf 2012 gemiddeld 16% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is het laagst geprijsd, gemiddeld 17% onder het landelijk niveau (van 2012 tot nu).

Landsdeel Noord

De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord is in het vierde kwartaal van 2017 fors gestegen (20%), van 47.600 euro in het derde kwartaal tot 57.200 euro per ha (kaart 1 en figuur 3). Over heel 2017 komt de gemiddelde prijs uit op 52.200 euro, tegen 48.800 euro in 2016, een plus van 7%. In 2017 is in landsdeel Noord 9.100 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2). Dat is een fractie meer dan het jaar daarvoor. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedraagt op jaarbasis 1,6%.

Landsdeel Oost

In landsdeel Oost ligt de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2017 met 59.900 euro per ha weer op het niveau van de eerste helft van 2017 (kaart 1 en figuur 3). De prijspiek in het derde kwartaal is veroorzaakt door de hiervoor genoemde transacties in de IJsselmeerpolders. Over het gehele jaar 2017 komt de grondprijs in Oost uit op 61.800 euro per ha, iets boven het niveau van 2016. In 2017 is in landsdeel Oost 10.400 ha grond verhandeld (figuur 2), vrijwel evenveel als in 2016. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – beloopt in 2017(en 2016) 1,9%.

Landsdeel West

In landsdeel West is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2017 lichtjes (bijna 2%) opgelopen tot 61.600 euro per ha (kaart 1 en figuur 3). Het jaargemiddelde voor 2017 bedraagt 58.500 euro, tegen 55.700 euro per ha in 2016, een stijging van 5%. De grondmobiliteit in landsdeel West is licht gedaald: van 5.100 ha in 2016 tot 4.900 in 2017 (figuur 2). De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond – is zowel in 2016 als in 2017 2,3%.

Landsdeel Zuid

In landsdeel Zuid is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2017 uitgekomen op 66.900 euro per ha, vrijwel gelijk aan het niveau van de eerste helft van 2017 (kaart 1 en figuur 3). Over heel 2017 ligt de gemiddelde grondprijs op 66.500 euro per ha, en is daarmee gelijk aan 2016. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid ietsje afgenomen: van 10.300 ha in 2016 tot 10.000 in 2017 (figuur 2). De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond – is zowel in 2016 als in 2017 2,1%.

Bron: Wageningen Economic Research en Kadaster

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

De gemiddelde agrarische grondprijs is met 11% ges

De gemiddelde agrarische grondprijs is met 11% gestegen in het derde kwartaal

6 nov 2017 Bericht
De gemiddelde agrarische grondprijs is met 11% gestegen in het derde kwartaal
Prijs van grasland stijgt, bereidheid tot verkoop

Prijs van grasland stijgt, bereidheid tot verkoop is beperkt

26 okt 2017 Bericht
Prijs van grasland stijgt, bereidheid tot verkoop is beperkt


Vakpartner Nieuws

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in

Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

21 mei 2020 Bericht Barenbrug
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies