Provincie komt Flevolandse agrarische sector tegemoet met extra geld

22 mei 2018

Bericht

Provincie komt Flevolandse agrarische sector tegem

Afgelopen winter kon in het kader van POP3 subsidie worden aangevraagd voor de maatregelen 'Samenwerking voor innovaties' en 'Jonge landbouwers’. De Flevolandse agrarische sector heeft daar enthousiast gebruik van gemaakt, zo bleek na afloop van de openstellingsperioden. Het aangevraagde subsidiebedrag oversteeg bij beide regelingen het beschikbaar gestelde budget. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om voor deze subsidiemaatregelen meer geld beschikbaar te stellen. Het subsidieplafond voor ‘Samenwerking voor innovaties’ is verhoogd van € 1.080.000 naar 3 miljoen euro. Voor de regeling ‘Jonge landbouwers’ is het totaal beschikbare budget opgehoogd van € 340.000 naar € 430.000.

Europese en nationale middelen

Vanuit Europa wordt aan provincies geld beschikbaar gesteld om verschillende ontwikkelingen op het platteland te bevorderen. Nationale overheden voegen hier bij veel maatregelen een zelfde bedrag aan toe. De provincie verdeelt het totaal beschikbare budget over verschillende subsidiemaatregelen, die gedurende de looptijd van het programma één of enkele keren worden opengesteld. In een openstellingsperiode kunnen de betreffende doelgroepen (vaak agrariërs) een subsidieaanvraag indienen voor projecten of investeringen die bijdragen aan de betreffende maatregel. Voorafgaand aan de openstellingsperiode bepaalt de provincie hoeveel geld er bij iedere openstelling maximaal beschikbaar wordt gesteld.

Tendersystematiek

In POP3 wordt een tendersystematiek gehanteerd. Dat betekent dat na afloop van de subsidieaanvraagperiode wordt gekeken hoeveel aanvragen zijn ingediend en of ze aan de gestelde basiseisen voldoen. Een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie kent aan de aanvragen een score toe. De best scorende projecten krijgen subsidie, tot het subsidieplafond is bereikt. Consequentie van deze systematiek is dat als er veel kwalitatief goede aanvragen zijn ingediend, de kans toeneemt dat aan een aantal kwalitatief goede projecten of investeringen toch geen subsidie kan worden toegekend omdat het subsidieplafond is bereikt.

Ruimte creëren

Daarmee worden goede initiatieven, die kunnen bijdragen aan gewenste ontwikkelingen in het landelijk gebied, mogelijk in de kiem gesmoord. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Dat vinden wij in Flevoland onwenselijk en daarom overwegen we in zo’n situatie de mogelijkheid om meer geld beschikbaar te stellen voor de subsidiemaatregel. Daarmee creëren we ruimte om alle ingediende aanvragen die aan de gestelde criteria voldoen te kunnen honoreren.”

Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma

De maatregelen 'Samenwerking voor innovaties' en ‘Jonge Landbouwers maken deel uit van de (in totaal) 9 maatregelen binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Voor beide regelingen geldt dat de helft van het budget door Europa beschikbaar wordt gesteld vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De andere helft van de middelen is afkomstig uit provinciale middelen.

Bron: Provincie Flevoland

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Schouten: Extra geld voor strijd tegen voedselvers

Schouten: Extra geld voor strijd tegen voedselverspilling

21 mrt 2018 Bericht
Schouten: Extra geld voor strijd tegen voedselverspilling
Boerennatuur.nl

BoerenNatuur.nl: extra geld agrarisch natuurbeheer is steun in de rug

21 jun 2017 Bericht
BoerenNatuur.nl: extra geld agrarisch natuurbeheer is steun in de rug
Nieuwe AMAZONE-dealers

Nieuwe AMAZONE-dealers Oost-Nederland en Flevoland

6 mrt 2017 Bericht
Nieuwe AMAZONE-dealers Oost-Nederland en Flevoland


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies