Resultaat gebruik Groen Fosfaat bij gras en mais

12 feb 2018

Bericht

Resultaat gebruik Groen Fosfaat bij gras en mais

De afgelopen 2 jaar is er gewerkt aan het project Groen Fosfaat. Groen Fosfaat is een meststof gemaakt uit hoofdzakelijk varkensmest, een mestsoort met een hoog fosfaatgehalte. Groen Fosfaat draagt bij aan het sluiten van de fosfaatkringloop binnen Nederland. Varkensmest, waar een overschot van is in Nederland, wordt verwerkt en toegepast op gronden in Nederland waar een tekort is aan fosfaat. Groen Fosfaat voorziet de plant langdurig van de gewenste bemesting. De meststof is optimaal afgestemd op de behoefte van de plant. 

In het kader van het project is samen met partners MeMon en EcoEnergy gewerkt aan de ontwikkeling van de meststof tot een goed toepasbare korrel. Tevens zijn er in twee groeiseizoenen diverse veldproeven uitgevoerd bij vier verschillende gewassen. Deze gewassen zijn maïs, gras, aardappelen en veldbonen.

De resultaten

Maïs

Op proefbedrijf Op de Es van Delphy zijn twee groeiseizoenen veldproeven uitgevoerd. Daarnaast hebben we bij vijf bedrijven in de praktijk proeven uitgevoerd. De resultaten binnen het eerste groeiseizoen waren positief. Groen Fosfaat werd vergeleken met de huidige standaard drijfmestbemesting aangevuld met fosfaatkunstmest (25-10) in de rij. De droge stofopbrengst van Groen Fosfaat (NPK 12:6:3) was bijna 6% hoger en de zetmeelopbrengst in kg/ha leverde een plus van 10% ten opzichte van de standaardbemesting aangevuld met kunstmest 25-10.
In de proeven van dit jaar, het tweede groeiseizoen, was een vergelijkbare droge stofopbrengst bij maïs zichtbaar ten opzichte van de referentiewaarde (standaard fosfaatkunstmest). Daarnaast was een hogere zetmeelopbrengst zichtbaar van 8 tot 15%.

Gras

Er zijn op twee demonstratiebedrijven, bij Joris Buijs en Theo van Gogh, grasproeven uitgevoerd op percelen met kleigrond met een lage fosfaatbeschikbaarheid. Hierbij is zowel op het controleveld  als op het Groen Fosfaatveld per hectare 40 kuub rundveedrijfmest en 370 kg KAS-S gegeven. Daarnaast is op de Groen Fosfaatstroken nog 500 kg per hectare Groen Fosfaat Gras gegeven voor de eerste snede. De samenstelling van Groen Fosfaat Gras is NPK 0,3:5:2 + 1 MgO kg per 100 kg product. Op het proefveld bij Joris Buijs in Etten-Leur was dit jaar de grasopbrengst 5% hoger dan bij de controle. De resultaten op het andere proefveld van Theo van Gogh bevestigden deze trend. Bij de eerste snede was de meeropbrengst 18%. Het fosforgehalte bij gras van het Groen Fosfaat veld was met 4,1 gram per kg DS beduidend hoger dan het gehalte bij het controleveld, namelijk 0,5 gram minder. Dit bevestigt dat de extra fosfor welkom was. 

Aardappelen

Op het proefbedrijf van Delphy is een proef met Groen Fosfaat in aardappelen uitgevoerd. De eerste resultaten geven een vergelijkbaar resultaat van APP in vergelijking met Groen Fosfaat Aardappelen (NP 4:13) met een gift van 8 kg stikstof en 26 kg fosfaat per hectare. De proefresultaten bieden perspectief, maar er is nog verder onderzoek nodig. De proef is op dit moment tijdens één groeiseizoen uitgevoerd.

Veldbonen

Als verkennende test is er met Groen Fosfaat een proef uitgevoerd op veldbonen bij melkveehouder Joris Buijs. Joris Buijs was positief over de toepassing van Groen Fosfaat: “Het gewas was groener en vitaler en had ook minder last van ziektedruk.” Er zijn geen monsters genomen binnen deze proef.

Derogatie

Vanwege de derogatiewetgeving kan er geen fosfaatkunstmest gegeven worden, Groen Fosfaat is hiervoor een goed alternatief. Aandachtspunt hierbij is de mestboekhouding waarin Groen Fosfaat nog totaal als dierlijke mest wordt beschouwd. Groen Fosfaat is een meststof met een hoog fosfaatgehalte en daarom met name geschikt voor percelen met een lage fosfaatbeschikbaarheid, waar fosfaatgift nodig is voor een optimale opbrengst.

Vervolg

De proeven van Groen Fosfaat geven een positief resultaat die met name een oplossing bieden voor derogatiebedrijven. Dit jaar komt Groen Fosfaat definitief op de markt en is beschikbaar via www.cheapfertilizer.com

Angela van der Sanden: “In het project is van een idee naar een marktrijp product gewerkt. Groen Fosfaat mag daarbij gezien worden als een resultaat van een succesvol SBIR-traject dat als doel heeft ondernemers uit te dagen nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen.” 

Groen Fosfaat is een initiatief uitgevoerd in het kader van een SBIR-opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voormalig Ministerie van Economische Zaken).

Bron: DLV Advies

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Start voorspelling actuele grasgroei

Start voorspelling actuele grasgroei

17 apr 2018 Bericht
Start voorspelling actuele grasgroei
Nieuwe uitdagende MaïsChallege: Aan de slag met bo

Nieuwe uitdagende MaïsChallenge: Aan de slag met bodem

7 mrt 2018 Bericht
Nieuwe uitdagende MaïsChallenge: Aan de slag met bodem
Eerste uitlevering maiszaad met Starcover coating

Eerste uitlevering maiszaad met Starcover coating

1 mrt 2018 Bericht
Eerste uitlevering maiszaad met Starcover coating
Nieuwe rijenmeststof voor mais verhoogt de opbreng

Nieuwe rijenmeststof voor mais verhoogt de opbrengst bij minimaal stikstofverlies

27 feb 2018 Bericht
Nieuwe rijenmeststof voor mais verhoogt de opbrengst bij minimaal stikstofverlies
Groen Fosfaat Mais geeft plus in zetmeelgehalte

Groen Fosfaat Mais geeft plus in zetmeelgehalte

12 jan 2018 Bericht
Groen Fosfaat Mais geeft plus in zetmeelgehalte
Groen Fosfaat Gras geeft 5% meer opbrengst

Groen Fosfaat Gras geeft 5% meer opbrengst

20 sep 2017 Bericht
Groen Fosfaat Gras geeft 5% meer opbrengst
Werken aan fosfaattekort door experiment met Groen

Werken aan fosfaattekort door experiment met Groen Fosfaat

31 mei 2017 Bericht
Werken aan fosfaattekort door experiment met Groen Fosfaat

Financiële mogelijkheden bij bedrijfsbeëindiging?

Melkveebedrijf

Beëindiging melkveebedrijf

Welke mogelijkheden zijn er om mijn kosten van levensonderhoud te dekken nadat ik gebruik heb gemaakt van de stoppersregeling?

Bekijk mogelijkheden >

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies