Samenwerking Fleckviehstamboek met de MKD Driehoek

15 jan 2018

Bericht

Samenwerking Fleckviehstamboek met de MKD Driehoek

Eind 2016 zijn het Fleckviehstamboek en de MKD Driehoek een samenwerking aangegaan om het vermarkten van Fleckvieh kalveren te verbeteren.

Reden samenwerking
Bij een aantal Fleckvieh melkveehouders heerste het gevoel dat er voor hun doorgaans kwalitatief goede kalveren niet voldoende werd betaald.
De indruk bestaat dat er sprake is van onderwaardering van het Fleckvieh kalf.
Voor het Fleckviehstamboek was dit het signaal om een partij te zoeken die de kalveren wel naar waarde betaalt.
De MKD Driehoek is sinds ruim een jaar de partij waarmee de samenwerking uitstekend verloopt. We horen van de leden die aan de MKD Driehoek leveren dat ze enorm tevreden zijn over de uitbetalingprijzen. “Dat is serieus geld”, zo vertelt Hans van Soest, voorzitter van het Fleckviehstamboek.

Classificatie
In de kalverhouderij onderscheiden de Fleckvieh dieren zich ten opzichte van de zwartbonte kalveren door gedurende de startfase gemiddeld te groeien en in het vervolgtraject  bovengemiddeld door te groeien. “De prestaties van de Fleckvieh kalveren zijn beter dan verwacht” vertelt Jan Willem Brouwer.
Recent heeft de MKD Driehoek daarom de classificatie aangepast.

Fleckvieh kalveren gewaardeerd
Aan het Fleckviehstamboek is een verzoek gedaan om nog meer Fleckviech kalveren aan te leveren. De Fleckvieh kalveren presteren goed op de kalverhouderijen, dit wordt aangetoond door de goede prestaties aan de slachtlijn. “Deze beslissing moet elke melkveehouder zelf nemen”, geeft Van Soest aan, “maar ik kan het iedereen aanraden”.

Bedrijfsanalyse
De analysecijfers (kwartaalrapportages) van de MKD Driehoek tonen aan dat de melkveebedrijven met Fleckvieh kalveren hoog scoren in de ranking. Op deze lijst wordt een vergelijk gemaakt met alle leveranciers aan de MKD Driehoek.

Terugkoppeling informatie
Ook voor de kalveren die wel op je bedrijf blijven en de moederdieren, kun je informatie halen uit de kwartaalrapportage cijfers van de afgeleverde kalveren. Dat is toch wat we met zijn allen willen. Het keten denken, van inseminatie tot melkkoe, maar ook tot het geslachte kalf hoort daarbij. Klaartje van Wijk, bestuurslid bij het Fleckviehstamboek, geeft aan dat ze ook de terugkoppeling over de kenmerken tijdens de periode bij de kalverhouder, kan toepassen in het eigen bedrijf. Als je ziet dat het HB-gehalte, van de geleverde kalveren, ineens terugloopt t.o.v. andere kwartalen. Zoiets geeft aan dat met de voeding van de moederdieren iets niet goed is gegaan. Vaak weet je het zelf ook wel maar dit bevestigt maar weer, dat het ook daadwerkelijk gevolgen heeft voor het verdere leven van het kalf. Dus ook voor de kalveren die we zelf aanhouden. Voor ons levert het thuis betere kalveren op en we krijgen naar waarde betaald. Verder is het ook erg plezierig om te weten dat de kalveren die het erf verlaten rechtsreeks, in een optimaal, klimaat gestuurde ruime veewagen naar hun nieuwe adres getransporteerd worden.

Samenwerking
Door het directe contact tussen de melkveehouder en MKD Driehoek (kalverhouder) kunnen interessante onderwerpen uitgewisseld worden. Denk hierbij aan voeding, huisvesting enz.
“Ik kijk uit naar de kennisworkshops die de MKD Driehoek voor de aangesloten melkveehouders organiseert. Het bijhouden en aanvullen van je kennis is heel waardevol”, vertelt Klaartje van Wijk.

Vleesindex
Binnenkort gaan beide partijen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kengetallen van de kalveren, wat betreft de slachtinformatie ook beschikbaar te maken voor fokwaarde schattingen. Het Fleckviehstamboek zal in overleg met het CRV, vanaf april 2018 een vleesindex toevoegen aan de fokwaarde bij dubbeldoel. Dit heeft voor de kalverhouder maar ook voor de melkveehouder voordelen. Een stier die makkelijke afkalvingen geeft, maar ook een kalf vererft van een goede kwaliteit, dat in de kalverhouderij gewaardeerd wordt, levert een win-win situatie op voor beide partijen.
MKD Driehoek staat voor de samenwerking tussen Melkveehouder, Kalverhouder en Diergezondheid specialist. 

Bron: Fleckviehstamboek

Deel dit artikel

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies