Verlaging kaspositie melkveebedrijven veroorzaakt door dalende melkprijs

26 jul 2018

Bericht

Verlaging kaspositie melkveebedrijven veroorzaakt

De liquiditeitspositie van melkveebedrijven is in het tweede kwartaal van 2018 verslechterd. De stand op de rekening-courant daalde met bijna EUR 4.000, circa EUR 40 per koe. De belangrijkste reden is de lagere melkprijs. In vergelijking met het vorige kwartaal werd daarnaast meer geïnvesteerd, meer geld geleend en lagen de toegerekende kosten op een hoger niveau. Het tweede kwartaal kent traditioneel extra uitgaven voor voorjaarswerk en mestafzet. Ook werd er meer spaargeld opgenomen.

De gemiddelde stand van de rekening courant komt aan het eind van dit tweede kwartaal uit op € 10.800. Een daling van bijna € 4.000 euro maar nog steeds € 14.500 hoger dan de stand een jaar eerder. De daling van de melkprijs zette pas in de loop van het eerste kwartaal in. De melkprijs lag bij veel bedrijven onder de liquiditeitskostprijs, waardoor sprake was van een negatieve kasstroom. Een verschil met vorig jaar zit ook in de nabetaling van ’s lands grootste melkverwerker FrieslandCampina in april. Deze is ruim gehalveerd ten opzichte van 2016 en komt hiermee op het laagste niveau sinds 2009. De combinatie van lagere melkprijs en nabetaling versterkt het verschil met vorig jaar.

Figuur: De kaspositie van melkveebedrijven verslechtert tweede kwartaal van 2018 met € 4.000

Bron: Bedrijveninformatienet, Wageningen Economic Research

De ontwikkeling van de stand van de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn verwerkt. In vergelijking met een jaar eerder waren de melkopbrengsten lager maar werden er ook meer leningen opgenomen. Tegelijkertijd namen de spaartegoeden af en werd er meer geïnvesteerd. Dit beeld vertoont een parallel met de ontwikkeling van het voorgaande kwartaal. Zo investeerden bedrijven regelmatig in de aankoop van fosfaatrechten. Ook zien we investeringen in sanering van asbest.

Extra uitgaven voor ruwvoer en fosfaatoptimalisatie in derde kwartaal

Vraag en aanbod van zuivel zijn beter in balans dan voorheen en de lagere zuivelprijs heeft de positie van Europa op de zuivelmarkt versterkt. Voor de liquiditeitsontwikkeling is het gunstig dat de melkprijzen iets zijn aangetrokken, al is het nog onduidelijk of dit herstel door zet. Met een hogere melkprijs ontvangen meer bedrijven inkomsten die de uitgaven dekken. Dat is plezierig want de komende periode verwachten we extra uitgaven. Zo zullen veel bedrijven – vooral intensieve bedrijven in Oost en Zuid Nederland – als gevolg van de droogte extra kosten maken voor aankoop van ruwvoer. Ook kunnen de goede resultaten in 2017 leiden tot extra fiscale druk en zijn bedrijven de productie aan het afstemmen op de hoeveelheid fosfaatrechten. Dat betekent aankoop of lease van rechten, aanpassing van de veestapel of verlaging van de productie om de fosfaatstaffel te verlagen. Elk bedrijf zoekt hier zijn eigen strategie. De korting op fosfaatrechten leidt er toe dat de vaste kosten over minder killogrammen melk kunnen worden verdeeld. Gemiddeld stijgt hierdoor de kostprijs met anderhalve cent per kilogram melk.

Voor nadere informatie over deze liquiditeitsbarometer en over de belangrijkste pijlers van de kasstroom (melkprijs en saldo) verwijzen wij graag naar de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Deze liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Agrifirm en ABN AMRO. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het doel is om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Bron: ABN AMRO


Gerelateerde artikelen

Wederom veel dalingen in de zuivelnoteringen van w

Wederom veel dalingen in de zuivelnoteringen van week 28

11 jul 2018 Bericht
Wederom veel dalingen in de zuivelnoteringen van week 28
Bio-melkprijs is stabiel, lichte saldo daling

Bio-melkprijs is stabiel, lichte saldo daling

25 jun 2018 Bericht
Bio-melkprijs is stabiel, lichte saldo daling
Ondanks saldodaling, goede november maand

Ondanks saldodaling, goede novembermaand

2 jan 2018 Bericht
Ondanks saldodaling, goede novembermaand


Vakpartner Nieuws

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in

Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

21 mei 2020 Bericht Barenbrug
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies