"Minister deelt zorg Fedecom"

22 jul 2019

Bericht

"Minister deelt zorg Fedecom"

De minister van IenW antwoordt in haar schrijven van 10 juli jl., dat zij de zorg van Fedecom deelt over besluitvorming en implementatie van het wetsvoorstel dat medio april is ingediend bij de Tweede Kamer. Zij schrijft dat ondanks haar inspanningen, behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer en Eerste kamer voor het zomerreces van 2019, niet haalbaar is gebleken.

Hierdoor is de beoogde einddatum van de conversieperiode van 20 mei 2020 niet meer realistisch en zal worden gewijzigd naar een (later) bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

In overleg met Fedecom en de andere betrokken brancheverenigingen wil zij komen tot een nieuwe en goed werkbare invoertingstermijn. Overigens zal hierbij blijvend rekening moeten worden gehouden met het gegeven dat Nederland reeds door de Europese Commissie in gebreke is gesteld voor het niet tijdig implementeren van de Europese apk-richtlijn 2014/45/EU”.

Goedkeuring voertuigen breder dan 3,00 meter

De procedure om voor getrokken verwisselbare uitrustingsstukken, voertuigcategorie S, en mobiele machines met een breedte van meer dan 3,00 meter een goedkeuring te verkrijgen, zal worden geregeld middels een wijziging van de Regeling voertuigen. Haar voornemen is dat deze wijziging zo spoedig mogelijk zal worden doorgevoerd na bekrachtiging van het wetsvoorstel en op hetzelfde moment als de wet in werking zal treden.

Vooruitlopend op behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft zij de RDW gevraagd om voorbereidingen, waaronder communicatie en voorlichting, op te starten in samenwerking met de betrokken branchepartijen en wegbeheerders.

Bron: Fedecom


Gerelateerde artikelen

Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsve

Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsverhoging landbouwwerktuigen ingediend

18 apr 2019 Bericht
Wetsvoorstel APK- en kentekenplicht én snelheidsverhoging landbouwwerktuigen ingediend
Fedecom en Libéma lanceren nieuwe beurs: Agrotechn

Fedecom en Libéma lanceren nieuwe beurs: Agrotechniek Assen

27 feb 2019 Bericht
Fedecom en Libéma lanceren nieuwe beurs: Agrotechniek Assen
Fedecom wil meer snelheid inrichting robuust syste

Fedecom wil meer snelheid inrichting robuust systeem voor verkeersveiligheid landbouwmachines

2 mei 2018 Bericht
Fedecom wil meer snelheid inrichting robuust systeem voor verkeersveiligheid landbouwmachines


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies