‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven Fosfaatrechten zelf maar opkopen’

28 mei 2019

Bericht

‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven

Op 1 januari 2018 heeft het ministerie van LNV, blijkt nu, een miljoen teveel aan fosfaatrechten toebedeeld. Netwerk GRONDig stelt dat minister Schouten zelf dit probleem dient op te lossen en niet over de rug van de melkveehouders. Het netwerk vindt dat het ministerie in de buidel moet tasten: ’Minister Schouten moet het teveel aan rechten in de sector zelf opkopen’.

Het plan om het afromingspercentage bij transacties naar 20% te verhogen, wijst GRONDig dan ook af. Bovendien werkt deze aangekondigde verhoging nu al marktverstorend, de prijs per fosfaatrecht schoot dit weekend gelijk omhoog. Ook schreef Schouten in haar brief aan de Kamer op vrijdag 24 mei dat de rechten in de fosfaatbank komen te vervallen. Dit staat lijnrecht tegenover de afspraken: grondgebonden melkveehouders zouden met de invoering van de Fosfaatwet juist gecompenseerd worden voor hun latente ruimte met rechten uit de Fosfaatbank. Die rechten mogen toch niet zomaar worden afgepakt?

Teveel fosfaatrechten uitgegeven

Het ministerie van LNV heeft zelf een miljoen teveel aan fosfaatrechten uitgegeven, daar heeft de melkveehouderij part noch deel aan gehad. Minister Schouten spreekt de sector altijd aan op verantwoordelijkheid nemen bij bijvoorbeeld een overschrijding van fosfaat of stikstofplafond. De handschoen mag nu door de minister zelf worden opgepakt. Daarbij komt de kwestie vleesvee. Het ministerie is door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven op haar vingers getikt. Alsnog moet er circa 300.000 kg fosfaat aan vleesveehouders worden toegekend. Die rechten vallen nu niet onder het melkveeplafond, maar dat kan zo veranderen. Vleesveehouders kunnen deze rechten aan melkveehouders verkopen. Dan gaan ze wel meetellen bij het melkveeplafond. Als dat gebeurt, is het halen van het plafond (en verlenging van derogatie………) een nog langere weg.

Opkopen fosfaatrechten

Het opkopen van fosfaatrechten door het ministerie van LNV ziet GRONDig als onvermijdelijk. ‘Het ministerie kan problemen door het teveel aan rechten niet afwentelen op de sector’ Op dit moment zijn er circa 450.000 rechten in de fosfaatbank. Deze rechten mogen niet worden weggestreept, zoals de minister van plan is. Er zijn circa 420.000 teveel aan rechten in de sector. Laat de minister ruim het dubbele daarvan, 1 miljoen, nu opkopen en die niet meer uitgeven. Dan herstelt het ministerie haar eigen fouten. Daar zal Schouten dan minimaal 150 miljoen euro voor moeten uittrekken. Met een miljoen rechten minder in de sector, kan de fosfaatbank open en kunnen de rechten in de fosfaatbank uitgegeven worden zoals is toegezegd en ook afgesproken met Brussel.

Bron: Netwerk GRONDig

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Reactie LTO NL op voorstel afroming fosfaatrechten

Reactie LTO NL op voorstel afroming fosfaatrechten: ingrijpend, onverwachts en onacceptabel

27 mei 2019 Bericht
Reactie LTO NL op voorstel afroming fosfaatrechten: ingrijpend, onverwachts en onacceptabel
Agrariërs gaan discussie aan met Thiemen over klim

Agrariërs gaan discussie aan met Thieme over klimaatdoelen

15 mrt 2019 Bericht
Agrariërs gaan discussie aan met Thieme over klimaatdoelen
Een keer wat anders: Hoe bemesten de Belgen in 201

Eens wat anders: Hoe bemesten de Belgische agrariërs in 2019?

21 feb 2019 Bericht
Eens wat anders: Hoe bemesten de Belgische agrariërs in 2019?
Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

18 feb 2019 Bericht
Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies