Advies werkgroep: belast alle uitstoot van boeren

8 okt 2019

Bericht

Advies werkgroep: belast alle uitstoot van boeren

Het RD kopt op 8 oktober een artikel met 'Werkgroep: belast alle uitstoot van boeren'. De enige manier om de landbouw duurzaam te houden is een algemene uitstootheffing voor alle sectoren. Volgens het RD werd in het Klimaatakkoord door het kabinet met veel moeite een CO2-heffing voor de industrie opgenomen. Echter blijkt een zelfde soort heffing ook nodig om tot kringlooplandbouw te kunnen komen.

Volgens het RD heeft minister Schouten een werkgroep die haar adviezen geeft. Voorzitter van deze werkgroep, Hester Maij, geeft in interview bij Trouw aan: "Boeren hebben een prikkel nodig om de goede kant op te gaan. Uitstoot die over de grenzen van het milieu gaat, moet je beprijzen en bedrijven die het wel goed doen moet je gaan belonen".

'Enige geduld'

Echter meldt het RD dat minister Schouten heeft aangegeven om 'enige geduld' op te willen brengen. Minister Schouten: "Je moet boeren niet te veel vertellen wat ze moeten doen. Het zou wel heel hoogmoedig zijn als ik in een jaar tijd die hele u-bocht zou willen nemen." Volgens het RD heeft de minister benadrukt dat boeren vakmensen zijn die heel goed hun eigen afwegingen kunnen maken.

Overheidsfonds

Het RD geeft aan dat de omschakeling waar de werkgroep het nu over heeft, een forse investering vraagt. Volgens het RD pleit Maij daarom ook voor een overheidsfonds. Vanuit dit fonds kunnen boeren de nodige maatregelen om hun bedrijven te verduurzamen kunnen gaan betalen. Daarnaast stelt Maij ook een systeem voor waarin de boer direct kan zien wat er geproduceerd en gepresteerd is op het gebied van duurzaamheid, zo geeft het RD aan. Hierop reageerde Schouten volgens het RD dat 'daar werk van gemaakt moet worden.'

Bron: Reformatorisch Dagblad

Deel dit artikel

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies