Agrarische grondprijs gestegen met 6,9% in derde kwartaal 2019

7 nov 2019

Bericht

Agrarische grondprijs gestegen met 6,9% in derde k

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is na de dalingen in het eerste halfjaar van 2019 gestegen van € 58.200 per ha in het tweede kwartaal naar € 62.200 per ha in het derde kwartaal. Dit is een stijging van 6,9%.

Deze prijs is 2,1% hoger dan de prijs van € 60.900 per ha over heel 2018. De hogere agrarische grondprijs is te danken aan de prijsstijging van bouw- en snijmaisland. De gemiddelde prijs van grasland is in het derde kwartaal van 2019 met € 54.500 per ha praktisch gelijk aan die in het tweede kwartaal, bijna 3% lager dan de gemiddelde prijs over heel 2018 (€ 56.000 per ha). 

Prijzen van bouwland en grasland 

De hogere agrarische grondprijs is te danken aan de prijsstijging van bouw- en snijmaisland. De gemiddelde prijs van bouwland is in het derde kwartaal van 2019 met 12% toegenomen tot € 73.700, dat is 7% boven de gemiddelde prijs in 2018 (€ 68.900 per ha). De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het derde kwartaal van 2019 ook met 12% gestegen, tot € 68.000 per ha. De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk in figuur 1 opgenomen, maar onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond.

De gemiddelde prijs van grasland is in het derde kwartaal van 2019 met € 54.500 per ha praktisch gelijk aan die in het tweede kwartaal. In vergelijking met de gemiddelde prijs over heel 2018 (€ 56.000 per ha) is de prijs bijna 3% lager uitgekomen.

Grondmobiliteit

In het derde kwartaal van 2019 is 12% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 4.600 ha en 5.200 ha. Gemeten over de laatste vier kwartalen is in totaal 31.300 ha grond in andere handen overgegaan, 10% minder dan de 34.800 ha in dezelfde periode een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,8%, tegen 2,0% een jaar eerder. 

Regionale grondprijzen 

Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden. Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijs; in 2018 lag deze 16% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is het laagst geprijsd; in 2018 lag deze 12% onder het landelijk gemiddelde.

Afbeelding: Agrimatie

Bron: Agrimatie

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies